Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Redukcja odpadów

Ograniczenie ilości odpadów pomaga naszej działalności i lokalnym społecznościom

Nasze wysiłki w zakresie ograniczenia ilości odpadów koncentrują się na zmniejszeniu ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jak również na ochronie cennych zasobów operacyjnych i pomocy społecznościom, w których żyjemy i pracujemy.

Nasza firma angażuje się w ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska

W 2018 r. postawiliśmy sobie za cel, aby do 2030 r. 100% naszych zakładów produkcyjnych było bezodpadowych i posiadało certyfikat ZWTL. Zobowiązaliśmy się również do zmniejszenia ilości odpadów o 3% rocznie, w stosunku do sprzedaży.

Nasze inicjatywy ZWTL realizujemy poprzez ponowne wykorzystanie odpadów, recykling, kompostowanie i spalanie w celu wytwarzania energii. Wykorzystujemy weryfikację zewnętrznych firm w celu zapewnienia wysokiej jakości naszego programu. Nasze podejście nadaje priorytet korzystnemu zwrotowi sytuacji, a ten proces rozpoczyna się od redukcji źródeł odpadów, ich eliminacji zanim dotrą one do naszych zakładów. Następnie angażujemy naszych partnerów biznesowych, aby pomagali nam uniknąć wywózki pozostałych odpadów na wysypiska.

Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Eaton muszą zarządzać odpadami w sposób odpowiedzialny, zgodnie z przepisami i naszymi wewnętrznymi standardami zarządzania BHP (MESH), w tym identyfikować wszystkie strumienie odpadów i tworzyć plany minimalizacji ilości odpadów.

Dotychczasowa liczba zakładów firmy Eaton, które nie wywożą żadnych odpadów na wysypiska
148
Dotychczasowa liczba zakładów firmy Eaton, które nie wywożą żadnych odpadów na wysypiska
Ilość ton metrycznych odpadów, którą w 2018 roku zredukowaliśmy z wysypisk, przekraczając nasz cel
904
Ilość ton metrycznych odpadów, którą w 2018 roku zredukowaliśmy z wysypisk, przekraczając nasz cel
Odsetek naszych odpadów w 2018 r. został zawrócony z wysypisk poprzez ponowne użycie, recykling, kompostowanie lub przekształcenie odpadów w energię
87
%
Odsetek naszych odpadów w 2018 r. został zawrócony z wysypisk poprzez ponowne użycie, recykling, kompostowanie lub przekształcenie odpadów w energię

Innowacyjne gospodarowanie odpadami w zakładach produkcyjnych w Çerkezköy

Nasz zakład w Çerkezköy w Turcji, największy tego typu zakład produkcji węży hydraulicznych, uzyskał certyfikat „zero odpadów na wysypiska” poprzez konsekwentne zastępowanie składowania odpadów na wysypiska przez ponowne ich wykorzystanie, recykling i inne środki. Na przykład zakład przetwarza odpady z gumowych węży na energię użytkową w procesie spalania z odzyskiem energii i odpady ze stołówki na energię odnawialną poprzez biodegradację i odzyskiwanie metanu. W ciągu zaledwie czterech lat nasz zakład zmniejszył całkowitą ilość odpadów na wysypiskach z 21% do zera.

Jak mierzymy sukces?

W 2018 roku ilość odpadów trafiających na wysypiska, w tym odpadów spalanych bez odzysku ciepła, zmniejszyła się o 8,8% w porównaniu z 2017 rokiem. W wartościach bezwzględnych zmniejszyliśmy produkcję odpadów o 3,4% (z 26,402 ton w 2017 roku do 25,498 ton w 2018 roku), co oznacza łączny spadek o 904 ton.