Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zużycie wody

Troska o zużycie wody

W miarę wzrostu światowego zapotrzebowania na wodę, nadal zmniejszamy zużycie wody i wdrażamy odpowiedzialne praktyki gospodarowania zasobami wodnymi. Nasze procesy nie są szczególnie wodochłonne, ale woda ma kluczowe znaczenie dla wielu naszych operacji. Z uwagi na to, że w niektórych obszarach naszej działalności deficyt wody staje się coraz większy, kwestia jest dla nas bardzo ważna.
Liczba metrów sześciennych o którą ograniczyliśmy zużycie wody od 2015 roku
331 tys.
Liczba metrów sześciennych o którą ograniczyliśmy zużycie wody od 2015 roku
Procent o jaki w 2018 r. udało nam się zmniejszyć zużycie wody o w stosunku do stanu wyjściowego na rok 2015
6,4
%
Procent o jaki w 2018 r. udało nam się zmniejszyć zużycie wody o w stosunku do stanu wyjściowego na rok 2015
Liczba basenów olimpijskich, które wypełniłaby zaoszczędzona przez nas woda od 2015 roku
150
Liczba basenów olimpijskich, które wypełniłaby zaoszczędzona przez nas woda od 2015 roku

Jak mierzymy sukces?

Co roku wyznaczamy cele w zakresie redukcji zużycia wody, a aby je zrealizować, koncentrujemy się na naszych największych użytkownikach wody i obszarach o wysokim stopniu jej niedoboru. Nie zużywamy dużych ilości wody, a nasze wysiłki zmierzające do ograniczenia jej zużycia koncentrują się na docelowych miejscach. Co roku oceniamy nasze praktyki w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, mierzymy wyniki i przedstawiamy raporty we wszystkich naszych zakładach.