Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Adaptacyjny system oświetlenia awaryjnego

Szybsza i bezpieczniejsza ewakuacja z budynku - Zwiększenie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych

Adaptacyjne znaki ewakuacyjne umożliwiają zarządcom budynków kierowanie ludzi do wyjścia w możliwie najbezpieczniejszy sposób, w przypadku gdy zmieniają się warunki lub charakter zagrożenia. Wraz z rozwojem wydarzeń podczas pożaru, ataku terrorystycznego czy też klęski żywiołowej zmieniają się również zagrożenia. Oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych firmy Eaton umożliwia nakierowanie osób przebywających w budynku na najbezpieczniejszą dostępną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

 

Zastosowania centralnego zasilania

Niniejsza publikacja zawiera wskazówki i informacje dotyczące prawidłowego doboru i zastosowania centralnego zasilania w oświetleniu awaryjnym

Różnica pomiędzy statycznym, dynamicznym i adaptacyjnym oświetleniem awaryjnym*

Badania zachowań tłumu i postępy technologii uwypukliły potrzebę modelowania scenariuszy ewakuacji dostosowanych do różnych okoliczności.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu systemów bezpieczeństwa, firma Eaton opracowała wysoce innowacyjny adaptacyjny system oświetlenia awaryjnego.

*Zgodnie z ulotką organizacji ZVEI odnośnie Adaptacyjnych Dróg Ewakuacyjnych - 33013:2017-01

Statyczna

Oprawy awaryjne wyznaczają drogę ewakuacji z budynku zawsze w tym samym kierunku, niezależnie od lokalizacji zagrożenia.

Dynamiczna

Oprawy awaryjne blokują drogi objęte zagrożeniem i pozwalają na bezpieczną ewakuację z budynku.

Adaptacyjna

Oprawy awaryjne blokują niebezpieczne drogi ewakuacyjne i zwalniają je tylko wtedy, gdy staną się one ponownie bezpieczne. Umożliwia to adaptacyjną reakcję na zmieniające się zagrożenia (np. w przypadku pożaru lub ataku terrorystycznego).

Zobacz film i poznaj działanie naszego systemu

Zobacz film i poznaj działanie naszego systemu

eaton-okladka-oswietlenie-awaryjne.jpg

Katalog - Oświetlenie awaryjne, oprawy autonomiczne

Nasze oprawy cechuje innowacyjność, trwałość i zgodność z przepisami. Wszystko po to, aby zwiększyć niezawodność i sprostać wymaganiom obiektów o zróżnicowanej budowie i przeznaczeniu.