Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Ewakuacja adaptacyjna

Szybsza i bezpieczniejsza ewakuacja - Zwiększenie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych

Oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych umożliwia właścicielom budynków kierowanie ludzi do wyjścia w możliwie najbezpieczniejszy sposób, gdy zmieniają się warunki lub charakter zagrożenia. Z rozwojem wydarzeń zagrożenia pożarem, atakiem terrorystycznym i klęskami żywiołowymi się zmieniają; oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych firmy Eaton umożliwia przekierowanie osób przebywających w budynku na najbezpieczniejszą dostępną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

 

Biała księga na temat centralnego zasilania

Niniejsza biała księga zawiera wskazówki i informacje dotyczące prawidłowego doboru i zastosowania centralnego zasilania w oświetleniu awaryjnym

Różnica pomiędzy statycznym, dynamicznym i adaptacyjnym oświetleniem awaryjnym*

Badania zachowań tłumu i postępy technologii uwypukliły potrzebę modelowania scenariuszy ewakuacji dostosowanych do różnych okoliczności.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu systemów bezpieczeństwa, firma Eaton opracowała wysoce innowacyjny system ewakuacji adaptacyjnej.

*Zgodnie z ulotką organizacji ZVEI odnośnie Adaptacyjnych Dróg Ewakuacyjnych - 33013:2017-01

Statyczna

Oprawy kierunkowe wyznaczają drogę ewakuacji z budynku zawsze w tym samym kierunku, niezależnie od lokalizacji zagrożenia.

Dynamiczna

Firma Eaton opracowała System Ewakuacji Adaptacyjnej, który może zmieniać kierunki dróg ewakuacyjnych na podstawie przewidzianych wcześniej scenariuszy, aby umożliwić ludziom bezpieczne opuszczenie budynku.

Adaptacyjna

Oprawy oświetlenia awaryjnego blokują niebezpieczne drogi ewakuacyjne i zwalniają je tylko wtedy, gdy staną się one ponownie bezpieczne. Umożliwia to adaptacyjną reakcję na zmieniające się zagrożenia (np. w przypadku pożaru lub ataku).

Poznaj działanie Systemu Ewakuacji Adaptacyjnej w naszym szybkim jednominutowym przeglądzie

Poznaj działanie Systemu Ewakuacji Adaptacyjnej w naszym szybkim jednominutowym przeglądzie

W czasach gdy budynki stają się bardziej zaawansowane technologicznie niż kiedykolwiek wcześniej, a liczba osób podróżujących do nowych i nieznanych miejsc stale się zwiększa, ważne jest, aby być na bieżąco z nowymi technologiami w dziedzinie bezpiecznej ewakuacji budynków.

John Robb, Commercial Buildings Segment Director, Eaton