Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Faza końcowa

Faza końcowa procesu przerobu ropy naftowej i gazu wymaga zrozumienia zmieniających się gatunków ropy naftowej i wprowadzenia niezbędnych zmian w celu modernizacji i doposażenia rafinerii.

Modernizacja i doposażanie rafinerii w celu sprostania wyzwaniu, jakim jest przerób nowych gatunków ropy naftowej

Starzejącym się rafineriom i zakładom petrochemicznym należy się modernizacja. Wyzwanie związane z przeróbką zmieniającej się ropy naftowej wymaga nie tylko wprowadzenia nowych technologii w sieci (online), ale także rozwiązania problemów związanych ze starzejącą się infrastrukturą. Należy również zająć się kwestią presji związanej z coraz bardziej wymagającymi certyfikacjami i procesami regulacyjnymi.

Modernizacja dostosowane do potrzeb klienta. Na czas i zgodnie z budżetem.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nową rafinerię do sieci, modernizujesz starzejący się zakład, starasz się skrócić przestoje lub spełniasz zmieniające się wymogi prawne, oferujemy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb w rafinacji ropy naftowej i gazu. Dzięki stałej dostępności naszych produktów i światowym specyfikacjom, możemy zmaksymalizować produkcję przy jednoczesnej konserwacji rafinerii oraz minimalizacji zbędnego personelu i przestojów. Oferujemy ulepszone monitorowanie i zdalne sterowanie zapewniające większe bezpieczeństwo i integralność zasobów, a także zmniejszone potrzeby konserwacji.

Zwiększenie bezpieczeństwa personelu podczas czynności konserwacyjnych

Zobacz, w jaki sposób firma Valero nawiązała z nami współpracę w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników i niezawodności sprzętu.

Wybrane produkty i usługi

Kliknij na produkt lub usługę, aby dowiedzieć się więcej lub odwiedź Wyszukiwarkę Produktów, aby zapoznać się ze wszystkimi produktami oferowanymi przez naszą firmę do przetwarzania ropy naftowej i gazu. 
Obudowy przeciwwybuchowe
Obudowy przeciwwybuchowe
Centrum sterowania silnikiem FlasGard
Centrum sterowania silnikiem FlasGard
Rozwiązania HERNIS CCTV
Rozwiązania HERNIS CCTV
Oświetlenie LED
Oświetlenie LED
Urządzenia sygnalizacyjne wizualne i dźwiękowe
Urządzenia sygnalizacyjne wizualne i dźwiękowe
Analiza zagrożenia związanego z wystąpieniem zwarcia łukowego
Analiza zagrożenia związanego z wystąpieniem zwarcia łukowego