Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Segment gazowo-naftowy

Dystrybucja w segmencie ropy naftowej i gazu ziemnego wymaga zachowania integralności starzejących się gazociągów i rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem w miarę wzrostu wolumenu transportu.

Trendy panujące w segmencie gazowo-naftowym wymagają kompleksowego bezpieczeństwa, sterowania, kontroli i monitorowania

Jako że działalność w tym segmencie w większym stopniu koncentruje się na rosnącym zapotrzebowaniu, a innowacje na rozwoju wiodących technologii, jak wiemy, sprostanie ogromnym wymaganiom w zakresie ciśnienia, ma kluczowe znaczenie. Coraz trudniej jest utrzymać integralność zasobów w starzejących się rurociągach. Wraz ze wzrostem natężenia transportu zwiększają się również obawy związane z bezpieczeństwem dystrybucji drogowej i kolejowej.    

Zapewnienie integralności działania. Bezpiecznie.

Nasze rozwiązania w zakresie wydobycia ropy naftowej i gazu pomagają ograniczyć ryzyko związane z transportem, środowiskiem i bezpieczeństwem, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na niskim poziomie. Nasze doświadczenie w dużych, wysokociśnieniowych operacjach w trudnych i odległych lokalizacjach pozwala nam pomóc w osiągnięciu celów projektu. Nasze kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, sterowania i monitorowania zapewniają wyjątkową ochronę. Pomagamy zoptymalizować konserwację i wydłużyć żywotność sprzętu, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami branżowymi i normami technicznymi.

Utrzymywanie chłodnych warunków nawet w niebezpiecznych środowiskach

Zobacz, jak nasz VFD w wersji przeciwwybuchowej ACE został zaprojektowany do efektywnego działania w temperaturach do 50°C.

Wybrane produkty i usługi

Kliknij na produkt lub usługę, aby dowiedzieć się więcej lub odwiedź Wyszukiwarkę Produktów, aby zapoznać się ze wszystkimi produktami oferowanymi przez naszą firmę do przetwarzania ropy naftowej i gazu.
Węże naftowe
Węże naftowe
MV-metal-clad
Metalowa rozdzielnica SN
ace-10-series-explosionproof-variable-frequency-drive
Przeciwwybuchowe napędy regulacyjne częstotliwości serii ACE10
Łączność bezprzewodowa
Łączność bezprzewodowa
Analiza zagrożenia związanego z wystąpieniem zwarcia łukowego
Audyty energetyczne
Audyty energetyczne