Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Faza początkowa

Pracując w trudnych warunkach, niezbędne jest sprostanie wyzwaniom związanym ze zwiększonym ryzykiem dla ludzi i zasobów, a także z rosnącymi kosztami. Zobacz, w jaki sposób pomagamy wykluczyć ryzyko i zagrożenia dla ludzi z operacji związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu w przemyśle wydobywczym.

Wyklucz ryzyko i zagrożenia dla ludzi z operacji wydobywczych

Trudniejsze i bardziej odległe środowiska wydobywcze złóż lądowych i podmorskich powodują wyższe koszty i zwiększają ryzyko dla Twoich pracowników i dobrego wizerunku firmy. Starania wykluczenia zagrożenia dla ludzi są spowodowane nie tylko ryzykiem fizycznym. Rosnące koszty i brak fachowej wiedzy kładą większy nacisk na wyniki finansowe.

Zmniejszenie ryzyka dla większej kontroli

Aby zmniejszyć ilość personelu potrzebnego do bezpieczniejszego i tańszego prowadzenia prac wydobywczych na lądzie lub na morzu, należy zaufać jedynemu partnerowi, który może zaoferować indywidualne produkty i usługi w zakresie elektryki, hydrauliki i filtracji. Mniejszy i lżejszy sprzęt zmniejsza powierzchnię, wagę i koszty platform wiertniczych, a zdalny monitoring chroni ludzi i zasoby.

 

Nasze zasoby inżynieryjne w połączeniu z naszymi rozwiązaniami mogą pomóc w poprawie ogólnego zarządzania projektami, pozytywnie wpływając na wyniki finansowe. Pomagając zmniejszyć zużycie energii, poprawiamy marże, a nasza standaryzacja dostaw i usług pozwala przejść od planowanych konserwacji do konserwacji „w razie potrzeby”.

Zdolność do 20-letniej podmorskiej pracy w warunkach wysokiego ciśnienia

Zobacz, w jaki sposób wąż do olejów Synflex firmy Eaton pomaga Brazylii w potrojeniu produkcji oleju do 2020 roku

Wybrane produkty i usługi

Kliknij na produkt lub usługę, aby dowiedzieć się więcej lub odwiedź Wyszukiwarkę Produktów, aby zapoznać się ze wszystkimi produktami oferowanymi przez naszą firmę do wydobywania ropy naftowej i gazu. 
Eatonite
Laserowe powłoki antykorozyjne Eatonite
Obudowy przeciwwybuchowe
Obudowy przeciwwybuchowe
Wysokowydajne drabiny HPL
Wysokowydajne drabiny serii HPL
E-houses
Zintegrowane zespoły zasilające (E-House)
Węże przemysłowe
Węże przemysłowe
Szkolenie na temat niebezpiecznych środowisk
Szkolenie na temat niebezpiecznych środowisk