Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zarządzanie produktami

Pracujemy nad zminimalizowaniem wpływu naszych produktów elektrycznych na środowisko naturalne

Angażujemy się w minimalizowanie wpływu naszej działalności i produktów na środowisko naturalne. Jako globalny producent, przestrzegamy ogólnoświatowych norm i przepisów dotyczących produktów. Ponadto współpracujemy z naszymi dostawcami i klientami, aby zapewnić, że nasze produkty poprawiają bezpieczeństwo i mogą być stosowane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Pracujemy nad ograniczeniem negatywnego wpływu naszych produktów elektrycznych na środowisko naturalne i poważnie traktujemy zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta, włączając je do naszej codziennej działalności. 

Zgodność z europejską dyrektywą WEEE

Jako producent sprzętu elektrycznego aktywnie wspieramy wymagania europejskiej Dyrektywy WEEE.

Zgodność z rozporządzeniem REACH UE

Przestrzegamy globalnych przepisów dotyczących produktów, w tym rozporządzenia REACH UE i identyfikujemy substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC).

Zgodność z California Proposition 65

Gospodarowanie środowiskiem naturalnym oznacza, że przestrzegamy przepisów dotyczących produktów, takich jak California Proposition 65.