Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zgodność z California Proposition 65

Czym jest wymóg Proposition 65?

California's Proposition 65 (CP65), wymóg zwany również Ustawą o bezpieczeństwie wody pitnej i egzekwowaniu przepisów o toksyczności, został uchwalony w 1986 roku. Jego celem jest pomoc Kalifornijczykom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ochrony przed substancjami chemicznymi, o których wiadomo, że mogą powodować raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Nowelizacja tej ustawy (uchwalona w 2016 r. i obowiązująca od 30 sierpnia 2018 r.) wymaga wydawania rozsądnych ostrzeżeń określonych w kalifornijskim kodeksie organów regulacyjnych. Ta nowa poprawka wymaga ostrzegawczego oznakowania na produkcie, jeżeli spełnione są dwa warunki: (1) produkt zawiera jedną lub więcej substancji z wykazu ponad 900 substancji chemicznych ORAZ (2) istnieje zagrożenie dla ludzi powyżej poziomów tzw. regulacji „bezpiecznej przystani” (w stosownych przypadkach), co może wywoływać potencjalne skutki reprodukcyjne lub rakotwórcze.  

Co robi firma Eaton, aby zapewnić zgodność swoich produktów z normami i przepisami?

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do aktywnego gospodarowania środowiskiem naturalnym, dostarczamy produkty, które są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Produkty są projektowane z myślą o środowisku naturalnym, a materiały wybierane w oparciu o przyjęte w branży kodeksy i normy bezpieczeństwa produktu, integralności, jakości i specyfikacji wydajności. W odniesieniu do wymogu California Proposition 65 (CP65), oceniliśmy odpowiednie produkty i dodaliśmy ostrzeżenia tam, gdzie jest to właściwe i wymagane. Ponadto śledzimy zmiany i nowe wpisy do powyższej listy substancji chemicznych oraz podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia ciągłej i aktualnej zgodności z CP65.

Gdzie pojawia się ostrzegawcze oznakowanie?

Ostrzeżenie może pojawić się na produkcie, opakowaniu, w podręcznikach i innych dokumentach oraz na naszych stronach internetowych. 

Czy prawo wymaga ostrzeżeń na stronach handlu internetowego, gdy ten może być lub jest prowadzony w Kalifornii?

Tak, ostrzeżenia powinny być zamieszczane na stronach internetowych, a firma Eaton poinformuje naszego dystrybutora/sprzedawców, jeśli produkt wymaga oznakowania ostrzegawczego. 

Aby uzyskać odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące California Proposition 65, odwiedź ich stronę internetową