Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Europejskie rozporządzenia REACH i SVHC

Popieramy wymogi europejskiego rozporządzenia REACH

Europejskie rozporządzenie REACH 1907/2006/WE dotyczy bezpiecznego stosowania substancji chemicznych wprowadzanych do obrotu oraz ich potencjalnego wpływu zarówno na środowisko naturalne, jak i na dalszych użytkowników. Jako producent sprzętu elektrycznego wspieramy to podejście i zobowiązujemy się do wypełniania naszej odpowiedzialności w odniesieniu do substancji chemicznych, których ono dotyczy, jak również do bezpiecznego stosowania ich w naszych produktach.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w spełnianie wszystkich wymogów prawnych, które mają zastosowanie do naszych produktów i uważnie monitorujemy nowe i nadchodzące przepisy prawne, które mogą mieć wpływ na działalność naszej firmy i nasze produkty. Ponadto podejmujemy kroki w celu terminowego wdrożenia wszystkich tych wymagań produktowych.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustanowiliśmy procesy mające na celu ustalenie, czy substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) znajdują się w naszych produktach elektrycznych lub elektronicznych i aktywnie współpracujemy w tym zakresie z naszymi dostawcami, zgodnie z naszym zaangażowaniem wobec naszych klientów. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem REACH EC1907/2006, substancje chemiczne stosowane w naszych produktach elektrycznych lub elektronicznych rejestrujemy w  Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), która prowadzi listę substancji SVHC (tzw. „Listę kandydacką”). 

 

Substancje SVHC zawarte w produktach firmy Eaton

Nasze wysiłki w zakresie identyfikacji substancji SVHC w naszych produktach elektrycznych i elektronicznych są w toku, ponieważ wiążą się one z odpowiedziami dostawców na nasze zapytania weryfikacyjne i otrzymaniem bardziej istotnych i kompletnych informacji.

Nasze produkty elektryczne i elektroniczne mogą zawierać następujące substancje SVHC o masie powyżej 0,1% na masę produktu. 

  • 4,4'-izopropylenodifenol (bisfenol A; BPA) - CAS: 80-05-7 w materiałach poliwęglanowych i/lub epoksydowo-żywicznych.
  • Ftalan bis-(2-etyloheksylu) (DEHP) - CAS: 117-81-7 w przewodach i innych formach izolacji okablowania.
  • Kadm - CAS: 7440-43-9 w stykach elektrycznych.
  •  Wodorotlenek kadmu (Cd(OH)2 - CAS: 21041-95-2 w bateriach niklowo-kadmowych (Ni/Cd).
  • Dwutlenek diboru (B2O3) - CAS: 1303-86-2 i/lub mono tlenek ołowiu (PbO) - CAS: 1317-36-8 w opornikach i/lub kondensatorach.
  • Eter dimetylowy glikolu etylenowego (EGDME) - CAS: 110-71-4 i/lub 1,3-propanosulton - CAS: 1120-71-4 w bateriach litowo-jonowych (Li-ion).
  • Ołów - CAS: 7439-92-1 stosowany w akumulatorach ołowiowo-kwasowych, w lutach ołowianych, jako pierwiastek stopowy w stali i aluminium do obróbki skrawaniem, w ocynkowanych elementach stalowych i w stopach miedzi.