Select your location

Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Echipa de conducere

Echipa noastră de conducere stabilește tonul creșterii noastre continue, exemplificând atributele noastre de conducere de a fi etici, pasionați, responsabili, eficienți, transparenți și întotdeauna învățând.

Structura de conducere - Eaton 

 

Structura noastră de guvernanță urmează un model de conducere de succes, în cadrul căruia directorul executiv al companiei Eaton este, de asemenea, președinte al consiliului de administrație al companiei. Recunoaștem că diferitele modele de conducere pot funcționa bine pentru alte companii în momente diferite, în funcție de circumstanțele individuale și credem că compania noastră a fost bine deservită de către structura de conducere combinată a directorului executiv și a președintelui. Această abordare a continuat să fie extrem de eficientă cu adăugarea unui Director Principal. Considerăm că am beneficiat foarte mult de faptul că avem un președinte care stabilește tonul și direcția companiei, având în același timp responsabilitatea principală în calitate de director executiv pentru gestionarea operațiunilor zilnice și permițând consiliului să-și desfășoare guvernarea strategică, responsabilitățile de supraveghere și de luare a deciziilor cu implicarea egală a fiecărui director.

 

Consiliul nostru este compus în principal din directori independenți, cu excepția președintelui nostru, domnului Arnold, și a domnului Fearon. Dintre cei 10 directori non-angajați, cinci se află în prezent sau au servit în calitate de director executiv al unei societăți cotate la bursă. Comitetele de audit, compensare și organizare, finanțe și guvernare sunt conduse de directori independenți. Președintele nostru a beneficiat de experiența vastă de conducere reprezentată în consiliul nostru de administrație.

 

Consiliul de administrație evaluează anual structura de conducere și va continua să o facă în funcție de schimbarea circumstanțelor, inclusiv atunci când este ales un nou director executiv. În evaluarea sa anuală din februarie 2017, consiliul a concluzionat că structura actuală de conducere - în cadrul căreia directorul executiv al companiei Eaton este președinte al consiliului de administrație al societății, comitetele noastre sunt prezidate de directori independenți și un director principal preia anumite responsabilitățile din partea directorilor independenți - rămâne structura optimă de conducere a consiliului pentru compania noastră și acționarii noștri în prezent.

 

Director principal

Christopher M. Connor, care a servit în consiliul Eaton din 2006, a fost ales pentru prima dată în funcția de director principal de către directorii noștri independenți în 2016. Directorul de conducere are responsabilități specifice, inclusiv prezidarea reuniunilor consiliului în care președintele nu este prezent (inclusiv ședințele executive ale consiliului de administrație), aprobând ordinea de zi și calendarul ședințelor consiliului în numele directorilor independenți, aprobând informațiile trimise consiliului, servind drept ca legătură între președinte și directorii independenți, fiind disponibilă pentru consultare și comunicări directe cu acționarii și alte părți interesate ale societății. Directorul principal are autoritatea de a convoca ședințele directorilor independenți și de a păstra consilierii externi care raportează direct Consiliului de administrație. Performanța directorului principal este evaluată anual de către consiliu într-un proces condus de președintele comitetului de guvernare, iar funcția de director principal este aleasă anual de directorii noștri independenți.

 

Cunoașteți liderii noștri

Craig Arnold, președinte și CEO | Richard H Fearon, vicepreședinte și director pentru finanțe și planificare | Uday Yadav, director operațiuni, sectorul industrial.

Conducerea executivă

Faceți cunoștință cu consiliul nostru de administrație