Select your location

Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Eaton este un angajator care oferă șanse egale și acțiune afirmativă

Eaton se angajează să asigure oportunități egale de angajare atât pentru toți solicitanții de locuri de muncă cât și pentru angajați. Deciziile de angajare se bazează pe motive legate de locul de muncă, indiferent de rasa, culoarea, religia, sexul, orientarea sexuală, identitatea de gen, vârsta, originea națională, invaliditatea, starea civilă, informația genetică, statutul de veteran protejat sau orice alt statut protejat de lege.