Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Responsabilitatea socială a companiilor

Modul în care facem lucrurile importante să funcționeze, contează, de asemenea. Ne-am angajat să influențăm în mod pozitiv mediul, ajutând în același timp la rezolvarea celor mai presante provocări din domeniul managementului energiei.

În calitate de companie de management al energiei, Eaton este preocupată de "a face afaceri în mod corect" în satisfacerea nevoilor clienților, angajaților și comunităților noastre din întreaga lume. Este inerentă culturii noastre. Cum obținem rezultatele noastre este, la Eaton, la fel de important ca rezultatele în sine și o măsură importantă a succesului companiei noastre.

 

Instrucțiuni clare privind comportamentul etic, cerințele de siguranță și practicile de mediu sunt comunicate angajaților din întreaga lume. Prezentat în acest document este un rezumat al unor angajamente care exemplifică abordarea noastră în ceea ce privește etica și integritatea în tot ceea ce facem.

 

Viziunea noastră

Viziunea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții și a mediului prin tehnologiile și serviciile noastre de management al energiei. 

Mediu, sănătate, siguranță și durabilitate

Afaceri durabile: Noi ne angajăm să devenim un lider global în apărarea sănătăţii şi a securităţii angajaţilor noştri şi în protejarea mediului înconjurător. Soluțiile Eaton de management al energiei sporesc eficiența energetică a clădirilor, vehiculelor și utilajelor, contribuie la conservarea resurselor naturale, reduc amprenta de carbon a clienților noștri și reduc impactul de mediu al vieții cotidiene.

 

Siguranţa angajaţilor: Noi considerăm că securitatea şi sănătatea angajaţilor sunt de cea mai mare importanţă. Încercăm să prevenim accidentele, rănirile şi bolile profesionale şi să promovăm un stil de viaţă sănătos şi sigur pentru angajaţi şi familiile lor.

 

Conformitatea  Avem o structură de guvernanţă globală privind Mediul, securitatea şi sănătatea ocupaţională (EHS) formată din oameni, politici şi procese, realizate pentru a asigura conformitatea, practici responsabile EHS şi raportarea proactivă a incidentelor şi răspunsul la acestea. Această structură se aplică atât operaţiunilor cât şi produselor noastre. Încercăm să îndeplinim sau să depăşim cerinţele  reglementate, consecvenţi cu angajamentul Eaton de a respecta şi de a se supune legilor, regulilor şi regulamentelor care se aplică afacerilor noastre din întreaga lume. Lucrăm pentru a crea o cultură pentru "Zero accidente" și pentru a ne îmbunătăți continuu performanța EHS. Noi folosim terţe părţi independente şi calificate pentru a ne evalua şi verifica modul cum măsurăm performanţa EHS.

 

Ambasador al mediului înconjurător Angajamentul nostru pentru mediul înconjurător depăşeşte conformitatea cu legea şi se extinde spre diferite acţiuni cu scopul de a reduce urma pe care am lăsat-o asupra mediului prin operaţiunile, produsele şi lanţul nostru de aprovizionare. În operaţiunile noastre, acest angajament se reflectă în eforturile noastre de a preveni poluarea, de a reduce emisiile gazelor de seră şi de a păstra resursele naturale – eforturi încorporate în angajamentele lanţului de aprovizionare. De asemenea, ne proiectăm produsele pentru mediu (luând în considerare materiile prime şi eficienţa energetică, de exemplu) şi încorporăm impactul ciclului de viaţă în designul acestora. Împreună, aceste eforturi susţin modelul global de afaceri sustenabile al Eaton.

 

Clienţii, furnizorii şi contractorii Noi creăm parteneriate cu clienţii, furnizorii şi contractorii noştri pentru a asigura conformitatea, pentru a promova siguranţa, pentru a reduce urma colectivă lăsată asupra mediului şi pentru a dezvolta soluţii sustenabile faţă de provocările mediului înconjurător şi ale managementului energiei în lume.

 

Comunitatea și guvernul: Ne angajăm să producem produse în locuri de muncă sigure, care sunt responsabile pentru mediul înconjurător. Participăm și contribuim la inițiativele locale și guvernamentale care îmbunătățesc calitatea vieții în comunitățile în care trăim și lucrăm.

Drepturile omului

Respectarea drepturilor omului Noi respectăm drepturile omului şi cerem furnizorilor noştri să facă la fel. Recunoaştem faptul că multe organizaţii şi comisii independente au propus instrumente de bază privind drepturile omului pe plan internaţional, precum United Nations Global Compact, Universal Declaration of Human Rights (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului), International Covenant on Civil and Political Rights (Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice) şi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pactul Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale). Aceste instrumente respectă, în general, principiile conform cărora afacerile trebuie să respecte şi să susţină drepturile omului prezentate şi nu trebuie să participe la abuzuri îndreptate împotriva drepturilor omului. La Eaton, aceste principii importante sunt integrate în valorile noastre fundamentale şi guvernează modul în care ne comportăm în fiecare zi precum şi ceea ce cerem furnizorilor noştri. De asemenea, suntem membri şi participăm cu mândrie la Global Reporting Initiative (Iniţiativa de Raportare Globală), care este unul dintre cele mai utilizate cadre de raportare privind performanţa în domeniul drepturilor omului, muncii, mediului înconjurător, anti-corupţiei şi cetăţeniei corporative.

 

Munca cu copii Noi nu folosim munca copiilor. Definim un copil ca orice persoană sub vârsta de 16 ani. Dacă legea locală este mai restrictivă decât politica noastră, vom respecta legea locală. Cu toate acestea, chiar dacă legea locală ne-ar permite să angajăm persoane mai tinere de 16 ani, nu îi vom angaja.

 

Muncă forţată Noi interzicem folosirea oricărei forme de muncă obligatorie sau forţată sau de sclavie sau servitute.

 

Respectarea diversităţii şi a practicilor corecte de angajare Noi ne luăm angajamentul să respectăm diversitatea culturală a forţei de muncă, prin practici care oferă acces egal şi tratament corect tuturor angajaţilor pe bază de merit. Noi nu tolerăm hărţuirea sau discriminarea la locul de muncă.

 

Libertatea de asociere: Respectăm dreptul angajatului nostru de a se alătura sau de a nu se alătura unei organizații legale, inclusiv sindicatelor și consiliilor de întreprindere. Eaton lucrează constructiv cu organizații de reprezentanți ai angajaților în numeroase locații, cu scopul de a echilibra nevoile angajaților noștri și interesul general al companiei. Ne angajăm să respectăm toate legile locale și naționale aplicabile privind libertatea de asociere și negocierea colectivă. 

Etica şi integritatea financiară

Respectarea legii Noi respectăm şi ne supunem legilor, regulilor şi regulamentelor care se aplică companiilor noastre în lume. 

 

Concurenţă etică Noi câştigăm avantaje competitive prin performanţe superioare. Noi nu ne angajăm în practici comerciale necinstite sau ilegale 

 

Evitarea conflictelor de interese Noi evităm relaţiile sau comportamentul care ar putea compromite judecata sau crea conflicte aparente sau reale între interesele noastre personale şi loialitatea noastră pentru Eaton. Noi nu folosim poziţia noastră în Eaton ca să obţinem profituri inadecvate pentru alţii sau pentru noi înşine. Noi nu concurăm cu Eaton. 

 

Integritatea acțiunilor Noi nu oferim și nu acceptăm mită, contribuții financiare sau cadouri ori alt tip de atenții necuvenite. Ne angajăm în practici de afaceri care sunt în concordanță cu etica şi cu valorile noastre.

 

Integritatea înregistrării şi raportării rezultatelor noastre financiare Noi menţinem în mod corespunzător evidenţe exacte şi complete ale activităţilor financiare şi de alt tip, şi comunicăm rezultate financiare și alte materiale informative care sunt complete, corecte, clare, oportune si uşor de înţeles. Am creat un sistem de controale interne cu scopul de a păstra integritatea înregistrărilor şi informaţiilor noastre.

 

Protejarea bunurilor şi a informaţiilor noastre Noi folosim proprietatea lui Eaton, informaţiile şi oportunităţile oferite pentru scopurile de afaceri ale lui Eaton şi nu pentru uz neautorizat. Noi menţinem cum se cuvine confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor despre angajaţi încredinţate nouă de către Eaton sau alţii.

 

Vânzarea către guverne Noi ne conformăm cu legile, regulile şi regulamentele speciale care se referă la contractele cu guvernul şi la relaţiile cu personalul guvernamental.

 

Furnizăm calitate Noi ne angajăm să producem servicii şi produse de calitate. 

Lanț de aprovizionare

Codul de conduită al furnizorului Eaton ne ajută să selectăm partenerii de afaceri care aplică standarde privind locul de muncă și practica în afaceri conforme cu valorile companiei noastre. Aceste cerințe se aplică fiecărui furnizor al companiei Eaton la nivel global. Este responsabilitatea furnizorului să înțeleagă și să asigure respectarea politicilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru ale Eaton Corporation și a grupurilor sale de afaceri. 

Raportarea comportamentului necorespunzător

În conformitate cu legile locale, orice persoană poate să raporteze personal sau anonim orice problemă de etică sau de violare a legii efectivă sau potenţială, incluzând orice problemă financiară, privind contabilitatea, impozitul sau mita la Biroul de Etică şi Conformitate.  

BIROUL OMBUDS

Biroul Ombudsman-ului a fost creat pentru a spori capacitatea angajaților Eaton de a scoate la iveală îngrijorările legate de locul de muncă care altfel nu ar fi putut fi raportate prin canalele normale de rezolvare a problemelor. Biroul Ombudsman-ului se ghidează după standardele de practică ale Asociației Internaționale a Ombudsman-ului și oferă angajaților un loc sigur pentru a-și discuta preocupările confidențial și în absența unor înregistrări, cu o persoană neutră și independentă, fără teama de represalii și interferențe.