Select your location

Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Aprovizionare responsabilă cu minerale conflictuale

Nimic nu este mai important pentru succesul general al Eaton ca întreprindere decât valorile noastre etice și hotărârea de a face afaceri corect. Aceste principii se extind la așteptările Eaton pentru furnizorii săi și la practicile noastre comune de a ne aproviziona responsabil de-a lungul lanțului de aprovizionare.

 

Eaton se angajează să se asigure că produsele noastre pe care le vindem nu includ minerale conflictuale care sunt minerale topite în staniu, tantal, tungsten și aur provenite din entități care finanțează direct sau indirect conflicte în Republica Democrată Congo sau țările învecinate. Echipa de management dedicată a companiei Eaton, cu  supraveghere superioară a executivului, lucrează pentru a implica direct angajarea lanțului nostru de aprovizionare în practici de aprovizionare responsabilă .

 

Eaton este membru al inițiativelor cu mai multe părți interesate, cum ar fi inițiativa Surselor fără Conflicte, care se concentrează pe determinarea responsabilității lanțului de aprovizionare și a transparenței adânci în lanțurile globale de aprovizionare. Prin aceste acțiuni, Eaton îndeplinește și depășește așteptările reglementărilor, ale clienților și ale societății și contribuie în mod decisiv la soluția de ansamblu în domeniu de a sprijini utilizarea mineralelor ne-conflictuale și lanțurile de aprovizionare corespunzătoare.

Politica Eaton privind mineralele de conflict

Eaton se angajează să se asigure că produsele pe care le vinde nu includ "minerale conflictuale" care sunt minerale topite în staniu, tantal, tungsten și aur provenite din entități care finanțează direct sau indirect conflicte în Republica Democrată Congo sau țările învecinate.

 

Eaton intenționează să respecte pe deplin cerințele din secțiunea 1502 din Legea Dodd-Frank, care impune ca Eaton să efectueze investigațiile necesare privind sursele acestor minerale și să dezvăluie rezultatele acestei investigații.

 

Eaton solicită furnizorilor săi:

  • să stabilească dacă produsele vândute pentru noi conțin staniu, tantal, tungsten sau aur și, dacă da, dacă și în ce măsură aceste metale sunt obținute din topitorii ne-conflictuale;
  • să comunice către Eaton rezultatele unei astfel de investigații pentru a permite Eaton să își respecte obligațiile legale și obiectivele politice; și
  • se angajează să fie sau să devină "ne-conflictuale," astfel încât orice astfel de metale să fie obținute numai din topitorii ne-conflictuale.