Select your location

Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Declarație referitoare la sclavie și traficul de ființe umane

 

EATON CORPORATION plc PREZENTAREA INFORMAȚIILOR CONFORM ACTULUI MODERN DE SCLAVIE (REGATUL UNIT - 2015) ȘI ACTUL DE TRANSPARENȚA ÎN LANȚUL DE APROVIZIONARE (2010 -CALIFORNIA) PENTRU SFARȘITUL ANULUI 31 DECEMBRIE 2019 

Această declarație este făcută în conformitate cu secțiunea 54 din Legea Britanică privind Sclavia Modernă din 2015 și Legea privind Transparența în Lanțul de Aprovizionare din California din 2010 și și acoperă toate operațiunile și filialele Eaton la nivel global. 

 

Despre Eaton

Eaton Corporation plc (Eaton, Compania, noi sau ai noștri) este o companie de gestionare a energiei electrice cu vânzări nete de 21,4 miliarde de dolari în 2019. Compania oferă soluții sustenabile, care îi ajută pe clienții noștri să gestioneze energia electrică, hidraulică și mecanică într-un mod sigur, eficient și durabil. Misiunea Eaton este de a îmbunătăți calitatea vieții și a mediului prin tehnologiile și serviciile noastre de gestionare a energiei. Eaton are șase segmente cheie de afaceri: Produse, sisteme și servicii electrice, hidraulică, aerospațială, vehicule și eMobilitate. Eaton are aproximativ 101 000 de angajați și comercializează produse către clienți în peste 175 de țări. Pentru informații suplimentare, accesați www.eaton.com.

Pentru informații suplimentare despre segmentele și filialele noastre de afaceri, inclusiv marea varietate de produse fabricate în fiecare segment, consultați Formularul Eaton 10-K din 2019 disponibil la https://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations.html

Prezentarea Lanțului de Aprovizionare Eaton

Eaton are un număr substanțial de furnizori la nivel global care acoperă cele șase segmente de afaceri. Lanțul nostru de aprovizionare are mai multe nivele, iar materiile prime, piesele și serviciile pe care le achiziționăm sunt variate și provin de la peste 50.000 de furnizori din întreaga lume care sprijină segmentele de afaceri de la Eaton. Eaton încearcă în mod activ să facă afaceri cu furnizorii care sunt lideri ai industriei, parteneri strategici și stabili din punct de vedere financiar și împărtășesc obiectivul pe care Eaton și l-a asumat de a face afaceri în mod responsabil.

Scop puternic - Politicile și Procesele de Guvernanță Eaton

La Eaton, noi considerăm că modul prin care ne atingem rezultatele reprezintă o măsură importantă a succesului nostru. A face afaceri în mod corect este în centrul brandului Eaton. Succesul companiei Eaton ca o companie de înaltă performanță este legat direct de angajamentul nostru îndelungat față de cele mai înalte standarde etice. O parte importantă a acestui angajament este asigurarea faptului că furnizorii și lanțul de aprovizionare al companiei Eaton nu utilizează munca cu sclavi și nu se implică în traficul cu ființe umane.  Mai multe procese importante de guvernare și politici de sprijin ne ghidează acțiunile în consecință.

Codul de Etică Eaton

Codul Etic Eaton (http://www.eaton.com/us/ro-ro/company/ethics-compliance.html) stabilește respectul pentru drepturile omului ca principiu fundamental al companiei Eaton, pe care atât angajații, cât și furnizorii Eaton trebuie să-l onoreze.  Ghidul de etică al companiei Eaton interzice în mod special furnizorilor Eaton să utilizeze orice tip de muncă forțată. Pentru a demonstra că standardele de etică ale companiei Eaton sunt atât actualizate cât şi la cel mai înalt nivel, Eaton a înfiinţat un birou pentru a superviza şi gestiona programul de etică şi conformitate. Biroul este condus de un Vice Preşedinte Senior pentru Etică şi Conformitate, fiind supervizat de către Comitetului de Guvernanță al Consiliului de Administrație.

Codul de Conduită al Furnizorului Eaton

Codul de conduită al furnizorului Eaton (http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm) stabilește standardele minimale de lucru și practicile de afaceri așteptate de la orice furnizor care face afaceri cu Eaton, în conformitate cu valorile companiei noastre, așa cum este documentat în Codul Etic al companiei Eaton. Aceste cerințe sunt aplicabile furnizorilor Eaton și afiliaților și filialelor lor la nivel global și includ interdicții privind utilizarea muncii forțate, a sclaviei și a traficului de ființe umane. Furnizorii Eaton sunt obligați să adere la Codul furnizorului și să certifice respectarea lui.

Codul de conduită al companiei Eaton și codul de conduită al furnizorului sunt integrate în politici, proceduri și planuri pentru a asigura conștientizarea și înțelegerea cerințelor. Responsabilitățile de punere în aplicare sunt abordate în continuare în diverse planuri și resurse de îndrumare, cum ar fi Ghidul de Etică la Eaton, Manualul de Excelență al Furnizorului și, în cazul cerințelor guvernamentale relevante ale SUA, prin intermediul unui Plan de Conformitate cu privire la Traficul de Persoane, în acord cu cerințele legale privind traficul de ființe umane din Regulamentul Federal de Achiziții.

În sprijinul tuturor acestor politici, procese și proceduri, Eaton întreprinde acțiuni specifice pentru a preveni și a micșora riscul muncii forțate, sclaviei și traficului de persoane în propriile noastre afaceri și în lanțul de aprovizionare, inclusiv:

1.      Verificare

Riscurile legate de traficul de ființe umane și de sclavie în lanțul de aprovizionare la Eaton sunt abordate prin stabilirea unor așteptări clare pentru furnizori și prin asigurarea conformității furnizorilor Eaton cu Codul de Conduită al Furnizorului prin includerea cerințelor Codului de Conduită în Termenii și Condițiile noastre standard. Furnizorii sunt obligați să examineze separat și să accepte cerințele conținute în codul de Conduită al Furnizorului Eaton.

Eaton a stabilit un proces de Evaluare a Furnizorului la Locație (EFL) pentru a revizui performanța și practicile furnizorilor. EFL include întrebări pentru a evalua dacă un furnizor are proceduri pentru a aborda problemele etice & cele legate de conformitate.

Eaton monitorizează în continuare informațiile disponibile publicului, precum și informațiile din serviciile cu abonament.  În cazurile în care suntem avertizați asupra riscului de nerespectare a Codului de Conduită al Furnizorului Eaton, vom efectua o investigație și vom aborda corespunzător acest risc.

2.      Audit furnizori

Conform termenilor Codului de Conduită al Furnizorului Eaton, Eaton are dreptul de a verifica conformitatea furnizorilor cu Codul și cu Termenii și Condițiile standard. În cazurile în care sunt semnalatete riscuri grave, acest audit poate fi realizat imediat și neanunțat.  Eaton monitorizează lanțurile de aprovizionare pentru a respecta Codul Furnizorului; totuși, o astfel de monitorizare nu se concentrează numai pe traficul de ființe umane sau pe sclavie.  În timp ce Eaton auditează în mod regulat furnizorii săi din mai multe motive, în mod obișnuit acele audituri nu se efectuează doar pentru a determina respectarea interdicției împotriva muncii de sclavie sau a traficului de ființe umane.  Dacă este necesar, Eaton poate alege să angajeze terțe părți pentru a evalua respectarea legilor muncii privind traficul de ființe umane sau sclavie.  Eaton va investiga cu promptitudine și temeinic orice revendicări sau indicații despre faptul că un furnizor ar putea fi implicat în traficul de ființe umane sau în munca cu sclavi sau nu respectă Codul de Etică sau Codul de Conduită al Furnizorului companiei Eaton. 

3.      Certificări

Codul de Conduită al Furnizorului Eaton prevede că furnizorii trebuie să respecte drepturile omului ale angajaților și să îi trateze cu demnitate și respect. Furnizorii nu trebuie să folosească sau să se angajeze în muncă cu contracte forțate sau muncă forțată, sclavie, servitute sau trafic de persoane.

 În conformitate cu Codul, personalul și operatorii furnizorilor sunt obligați să lucreze în deplină conformitate cu legile țărilor respective și cu toate celelalte legi, reguli și reglementări aplicabile. Furnizorii trebuie să se asigure că produsele, serviciile și transporturile Eaton respectă toate legile, regulile și reglementările aplicabile privind respectarea comerțului internațional și cerințele Codului de Conduită al Furnizorului Eaton. Furnizorii Eaton sunt obligați să adere la Codul Furnizorului și să certifice respectarea lui.  În plus, furnizorii trebuie să solicite contractual furnizorilor și subcontractanților lor să respecte standardele de conduită echivalente cu prevederile Codului de Conduită al Furnizorului Eaton.

4.      Responsabilitate internă

Responsabilitatea cu privire la drepturile omului, sclavia modernă și riscurile de trafic de ființe umane este stabilită de Codul Etic Eaton și de Codul de Conduită al Furnizorului Eaton. În plus, Eaton a implementat procese riguroase de guvernanță și gestionare a riscurilor pentru a identifica și a micșora un spectru larg de riscuri din lanțul de aprovizionare.

Eaton a stabilit diverse mecanisme, inclusiv o linie globală de asistență, pentru raportarea oricărei îngrijorări etice sau a unei încălcări legale potențiale sau reale. Orice persoană, inclusiv angajații și furnizorii, pot adresa în mod deschis sau anonim o întrebare sau pot face un raportare prin Linia noastră de Ajutor sau prin mijloace conexe.

Dacă aflăm despre orice acuzații de sclavie sau de trafic prin Linia noastră de Ajutor sau prin orice alte mijloace, vom investiga prompt și vom acționa pentru remedierea situației, care ar putea include acțiunile necesare până la renunțarea la părțile implicate. Revendicările făcute prin Linia noastră de Ajutor sau Biroul de Etică sunt raportate Comitetului de Guvernanță al Consiliului de Administrație Eaton, împreună cu soluționarea cererii și / sau a rezultatelor investigației. 

5.      Instruire

Deoarece etica reprezintă o piatră de temelie a culturii Eaton bazate pe valori, toți angajații Eaton sunt instruiți anual în privința respectării Codul Etic Eaton. În plus, oferim cursuri de instruire continuă pentru managementul lanțului de aprovizionare și alți directori cheie ai Eaton implicați în lanțul de aprovizionare la Eaton privind Protecția Drepturilor Omului. Această instruire include un conținut specific privind recunoașterea și micșorarea riscurilor de sclavie și trafic de persoane.  

 

Aprobat de Consiliul de Administrație la 22 aprilie 2020.

Craig Arnold, Președintele Consiliului
Eaton Corporation plc