Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Termeni și condiții

Site-urile Eaton, ale filialelor și afiliaților acesteia ("Eaton") sunt furnizate în scop informativ.  Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate materialele de pe aceste site-uri pot fi descărcate numai pentru uz personal, necomercial, cu notificările existente privind drepturile de autor și mărcile comerciale.  Prin utilizarea acestor site-uri, sunteți de acord ("Acord") să respectați acești termeni și condiții.

Accesul utilizatorilor
Eaton poate, în orice moment, la discreția sa: (1) să anuleze accesul oricărui utilizator la acest site; (2) să modifice, să schimbe, să retragă sau să șteargă acest site și/sau oricare dintre aceste condiții de utilizare în totalitate sau în parte.

Link-uri către site-uri terțe
Toate link-urile furnizate pe site-urile Eaton pot permite utilizatorului să părăsească site-urile Eaton. Site-urile asociate nu pot fi sub controlul Eaton, iar Eaton nu va fi responsabilă pentru conținutul niciunui site conectat sau link care apare pe un site conectat. Eaton oferă aceste link-uri doar ca o convenție și includerea oricărui link nu implică o aprobare, afiliere sau sponsorizare de către Eaton a site-ului respectiv.  Dacă decideți să vizitați un site conectat, faceți acest lucru pe propriul dumneavoastră risc.

Mărci înregistrate
"Eaton", EATON (LOGO) și/sau alte nume sau produse Eaton menționate aici sunt denumirile comerciale, mărcile comerciale și/sau mărcile de servicii ale Eaton Corporation plc sau ale filialelor și afiliaților acesteia (“Mărcile Eaton”) și sunt înregistrate în multe țări din întreaga lume.  Mărcile Eaton vor fi utilizate numai sub licență.  Orice altă utilizare este o utilizare neautorizată.  Alte nume de produse sau companii menționate aici pot fi denumirea comercială, marca comercială sau marca de serviciu a proprietarilor respectivi.

Software
Orice software ("Software") care poate fi pus la dispoziție pentru a fi descărcat de pe serverul acestui site poate fi o activitate protejată de drepturi de autor a companiei Eaton și/sau a furnizorilor săi. Utilizarea Software-ului este guvernată de termenii acordului de licență pentru utilizatorul final, care însoțește sau este inclus în Software ("Acordul de licență"). Orice Software pus la dispoziție pentru descărcare este destinat exclusiv utilizatorilor finali în conformitate cu Acordul de licență.  Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului care nu este în conformitate cu Acordul de licență este interzisă în mod expres prin lege.  FĂRĂ A LIMITA CELE PRECEDENTE, COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWARE-ULUI LA ORICE ALT SERVER SAU LOCAȚIE PENTRU REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ULTERIOARĂ ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPRES. SOFTWARE-UL ESTE GARANTAT, DACĂ ESTE CAZUL, NUMAI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ACORDULUI DE LICENȚĂ. CU EXCEPȚIA ALTOR LIMITĂRI IMPUSE DE LEGEA APLICABILĂ ȘI CU EXCEPȚIA GARANȚIEI ÎN ACORDUL DE LICENȚĂ, EATON PRIN PREZENTA  DECLINĂ RECUNOAȘTEREA TUTUROR GARANȚIILOR ȘI CONDIȚIILOR CU PRIVIRE LA SOFTWARE, INCLUZÂND GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE.

Licența pentru Eaton
Eaton nu dorește să transmiteți informații confidențiale sau de proprietate prin intermediul site-urilor Eaton.  Prin publicarea mesajelor, încărcarea fișierelor, introducerea datelor sau angajarea în orice altă formă de comunicare prin intermediul acestui serviciu, sunteți de acord să acordați companiei Eaton o licență mondială fără redevențe, perpetuă, neexclusivă, nelimitată, pentru:
•    Utilizarea, copierea, sublicențierea, adaptarea, transmiterea, retransmiterea, distribuirea și/sau realizarea sau afișarea publică a unei astfel de comunicări.
•    Sublicențierea către terți a dreptului nelimitat de a exercita oricare dintre drepturile de mai sus acordate în legătură cu comunicarea.

Permisiunile precedente includ dreptul de a exploata toate drepturile la o astfel de comunicare, incluzând dar fără a se limita la legile privind drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, brevetele sau alte drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv legile privind dreptul de publicitate în orice jurisdicție relevantă.

Act de declinare
DATELE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE PE ACEST SITE SUNT CONSIDERATE CORECTE, DAR POT CONȚINE INEXACTITĂȚI ȘI ERORI TIPOGRAFICE.  SITE-URILE EATON SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT" FĂRĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE ORICE NATURĂ SAU CONDIȚIE, FIE EXPLICITĂ FIE IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE.  EATON NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST SITE VOR FI FĂRĂ ÎNTRERUPERE SAU FĂRĂ EROARE, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ ACEST SITE, INCLUSIV PANOUL DE NOTIFICĂRI SAU SERVERUL CARE ÎL PUNE LA DISPOZIȚIE NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. ACEST ACT DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII SE APLICĂ ORICĂREI DAUNE SAU PREJUDICIU CAUZAT DE ORICE EȘEC DE PERFORMANȚĂ, EROARE, OMITERE, ÎNTRERUPERE, ȘTERGERE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMITERE. VIRUS DE CALCULATOR, EROARE A LINIEI DE COMUNICARE, FURT SAU DISTRUGERE SAU ACCESUL NEAUTORIZAT LA, ALTERAREA SAU UTILIZAREA DATELOR, FIE PRIN ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, COMPORTAMENT INFRACȚIONAL, NEGLIJENȚĂ, FIE PRIN ORICE ALTĂ CAUZĂ DE ACȚIUNE. RECUNOAȘTEȚI ÎN MOD SPECIFIC CĂ EATON NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU CONDUITA DEFĂIMĂTOARE, OFENSIVĂ SAU ILEGALĂ A ALTOR UTILIZATORI SAU TERȚI ȘI CĂ RISCUL DE PREJUDICIU CONFORM CELOR DE MAI SUS ESTE ÎN ÎNTREGIME AL DUMNEAVOASTRĂ. CU EXCEPȚIA ALTOR CAZURI DE LIMITARE CONFORM LEGISLAȚIEI APLICABILE, ÎN NICIUN CAZ EATON SAU ORICE PERSOANĂ SAU ENTITATE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU DISTRIBUIREA DE SOFTWARE EATON NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, DERIVATE SAU PUNITIVE CAUZATE DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL SAU SITE-UL EATON. PRIN PREZENTA, RECUNOAȘTEȚI CĂ PREVEDERILE ACESTEI SECȚIUNI SE VOR APLICA ÎNTREGULUI CONȚINUT DE PE SITE

Limitarea daunelor
ÎN NICI UN CAZ EATON NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, INCLUSIV ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU DERIVATE, LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE, CU EXCEPȚIA ALTOR CAZURI DE LIMITARE CONFORM LEGISLAȚIEI APLICABILE. EATON RECOMANDĂ NUMAI APLICAȚIILE PENTRU PRODUSELE SALE CARE SUNT SPECIFICATE ÎN CATALOAGELE SAU ÎN ALTE DOCUMENTAȚII ALE COMPANIEI ȘI DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ALTE UTILIZĂRI DECÂT CELE SPECIFICATE. PRODUSELE SUNT GARANTATE, DACĂ ESTE CAZUL, NUMAI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE LOR DE VÂNZARE.  RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD SPECIFIC CĂ EATON NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN COMPORTAMENT DEFĂIMĂTOR, ANTICONCURENȚIAL, OFENSATOR SAU ILEGAL AL ORICĂRUI UTILIZATOR. DACĂ SUNTEȚI NEMULȚUMIT DE ORICE MATERIAL EATON SAU DE ORICARE DINTRE TERMENII ȘI CONDIȚIILE COMPANIEI EATON, MĂSURA UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ PE CARE O PUTEȚI REALIZA ESTE DE A ÎNTRERUPE UTILIZAREA SITE-ULUI.

Panouri de notificări
Acest serviciu poate include panouri de notificări și spații virtuale de conversație ("panourile de notificări") care permit feedback-ul către Eaton și interacțiunea în timp real între utilizatori. Eaton nu controlează mesajele, informațiile sau fișierele transmise către panourile de notificări. ESTE O CONDIȚIE A UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A PANOURILOR DE NOTIFICĂRI ȘI A ACESTUI SITE CA DVS.:
•   Să nu restricționați sau împiedicați pe niciun alt utilizator să utilizeze și să beneficieze de panourile de notificări.
•   Să nu publicați sau transmiteți nicio informație ilegală, anticoncurențială, amenințătoare, abuzivă, calomnioasă, defăimătoare, obscenă, vulgară, pornografică, profană sau indecentă, incluzând, fără a se limita la orice transmisiuni care reprezintă sau încurajează comportamente infracționale de orice natură care ar putea determina o răspundere penală sau civilă, care ar putea altfel încălca orice lege locală, de stat, provincială, națională sau internațională.
•   Să nu publicați sau transmiteți nicio informație, software sau alte materiale care nu respectă sau încalcă drepturile altora, inclusiv materiale care constituie o încălcare a drepturilor de confidențialitate sau de publicitate sau care sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate, sau derivarea lucrărilor cu drept de autor cu privire la acestea, fără a obține mai întâi permisiunea scrisă din partea proprietarului sau titularului dreptului.
•   Să nu publicați sau transmiteți nicio informație, software sau alte materiale care conțin un virus sau orice altă componentă dăunătoare.
•   Să nu publicați, transmiteți sau în orice fel exploata nicio informație, software sau alt material în scopuri comerciale sau care conține publicitate, altfel decât în ​​scopurile comerciale ale companiei Eaton.

Înțelegeți că Eaton nu are nicio obligație de a monitoriza sau edita conținutul panourilor de notificări. Cu toate acestea, Eaton își rezervă dreptul în orice moment să dezvăluie orice informație postată de dvs. sau de orice alt utilizator, care poate fi necesară pentru a respecta orice lege, regulament sau solicitare guvernamentală sau, la discreția exclusivă a Eaton, să editeze, să refuze să posteze sau să elimine orice informații sau materiale, în totalitate sau în parte.

Compensație
Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți, să salvați și să asigurați compania Eaton, licențiații și administratorii, funcționarii, angajații și agenții companiei Eaton de și împotriva oricărei răspunderi, revendicări, daune și cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților care rezultă din utilizarea de către dvs. a site-ului sau din încălcarea sau presupusa încălcare de către dvs. a termenilor prezentului acord.

Alegerea legislației
Prezentul Acord va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația Statului Ohio, fără a aplica niciun principiu sau conflict de legi. Dacă oricare prevedere a prezentului Acord este ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, respectiva prevedere va fi considerată separabilă de prezentul Acord și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricărora din celelalte prevederi.

Utilizatorii internaționali
Site-urile Eaton sunt controlate, operate și administrate din Statele Unite ale Americii.  Eaton nu dă nici o declarație privind faptul că site-urile Eaton sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în afara Statelor Unite.  Vi se interzice să accesați site-urile Eaton din țări sau teritorii unde orice conținut de pe site-urile Eaton poate fi ilegal sau interzis.  Nu puteți utiliza site-urile Eaton sau alte materiale de pe acesta care pot încălca orice  legi sau regulamentele de export.

Cerințele de notificare ale DMCA
Notificările privind orice presupusă încălcare a drepturilor de autor vor fi transmise în conformitate cu Titlul 17, Secțiunea U.S.C. 512 (c) către furnizorii de servicii desemnați de agent:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Întregul acord

Acești termeni, inclusiv orice notificări legale și acte de declinare a responsabilității conținute pe acest site constituie întregul acord dintre Eaton și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare cu privire la acesta.

Încetare
Prezentul Acord este în vigoare până la încetarea sa de către Eaton în orice moment, din orice motiv, fără notificare. În cazul încetării, nu mai sunteți autorizat să accesați acest site sau panourile sale de notificări, iar restricțiile impuse dumneavoastră în ceea ce privește materialele descărcate fie de pe acest site, fie de pe panourile sale de notificări, actele de declinare și limitările răspunderilor stabilite în prezentul Acord vor rămâne în vigoare după încetarea acestui Acord.