Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Etică și Conformitate

Angajamentul Eaton pentru etică și integritate este un avantaj competitiv esențial.

Reputația noastră de companie cu înalte standarde de etică este o caracteristică distinctivă puternică și un avantaj competitiv esențial. Promisiunea noastră de a face afaceri în mod corect reflectă angajamentul nostru neclintit față de cele mai înalte practici etice și standarde de comportament. Este modul în care ne comportăm când interacționăm între noi, cu clienții noștri și cu comunitățile pe care le deservim.

Măsurarea și raportarea progresului

Monitorizăm eficacitatea programului nostru de etică și conformitate, inclusiv comunicările și oportunitățile noastre de formare, prin intermediul auditurilor existente, al sondajelor și al altor instrumente care ne permit să evaluăm execuția, învățarea și aplicarea. Efectuăm periodic o analiză detaliată a decalajelor, pentru a măsura eficacitatea în raport cu cele mai bune practici și cu mediile de afaceri în schimbare. Echipele noastre de audit intern includ aspectele etice și de conformitate în sfera de aplicabilitate a auditurilor lor. În plus, monitorizăm mediul de reglementare care evoluează rapid, asigurându-ne că liderii și angajații noștri rămân informați și la curent cu aspecte importante. 

Sprijinirea unei culturi etice necesită vigilență constantă. Nu putem rămâne impasibili și nici nu o facem. Pentru a direcționa resurse acolo unde este cea mai mare nevoie de acestea, efectuăm o evaluare anuală a riscurilor principale asociate cu etica și conformitatea. La acest proces formal participă fiecare unitate operațională, fiecare regiune și fiecare funcție corporativă. Riscurile sunt măsurate utilizând criterii de evaluare standard. Rezultatele sunt consolidate și analizate de personalul de conducere de nivel superior și sunt prezentate Consiliului de administrație. Apoi, utilizăm aceste date pentru a adapta ofertele noastre de formare și elementele programului nostru de formare și pentru a stabili aspectele asupra cărora ne vom concentra în anul respectiv.

100
%
dintre angajați au acces la Codul de etică, în 34 de limbi diferite
100
%
dintre angajații vizați afirmă că citesc, cunosc și respectă principiile din Codul de etică al Eaton
100
%
dintre angajați au acces la linia telefonică de asistență anonimă

Ne mândrim foarte mult cu reputația noastră de companie etică și ne asumăm responsabilitatea de a sprijini și consolida cultura noastră de înaltă integritate.

Craig Arnold, Președinte & Director General

Angajamentul nostru este de a face afaceri în mod corect
Oriunde Eaton își desfășoară activitatea, suntem hotărâți să facem afaceri în mod corect prin:

 • standarde etice pentru oamenii noștri;
 • gestionarea responsabilă a mediului în unitățile noastre;
 • tratarea echitabilă a angajaților și protejarea sănătății și a siguranței lor;
 • Sprijinul local al comunităților în care locuim și muncim

Asigurarea unei culturi bazate pe integritate începe cu Codul nostru de Etică

Codul de etică al Eaton cuprinde 12 principii fundamentale care stau la baza unui comportament etic. Acestea reprezintă fundamentul culturii noastre. Angajații, reprezentanții și directorii noștri au toți responsabilitatea personală de a citi, cunoaște și respecta aceste principii în îndeplinirea sarcinilor lor de serviciu.

Împreună cu Codul de etică, le furnizăm angajaților un Ghid de etică detaliat care include exemple concrete și orientări practice cu privire la procesul decizional etic. Ghidul este tradus în 34 de limbi locale și este pus la dispoziția tuturor angajaților Eaton din întreaga lume. La Eaton, ca parte a procesului de integrare, fiecare angajat nou beneficiază de instruire cu privire la Codul de etică, iar angajații sunt obligați să citească și să își reînnoiască anual în scris angajamentul față de principiile din Codul de etică.

 • 100% dintre angajați au acces la Codul de etică, în 34 de limbi diferite.
 • 100% dintre angajații vizați afirmă că citesc, cunosc și respectă principiile din Codul de etică al Eaton.  
 • Toți angajații au acces anonim la linia de ajutor (în conformitate cu legislația locală, orice persoană poate să adreseze în mod deschis sau anonim o întrebare sau să raporteze orice îngrijorare sau o încălcare legală potențială sau reală). 

Promovarea unei conduceri etice și a unui proces decizional etic

Liderii dau tonul și promovează cultura. Pentru a asigura faptul că angajamentul nostru pentru integritate devine parte din ADN-ul nostru, printre atributele modelului Eaton de conducere – comportamentele pe care le așteptăm de la toți angajații – se numără:

 • Respectăm regulile și acționăm cu integritate. Suntem mândri de acțiunile noastre.
 • Suntem foarte interesați în ceea ce facem. Stabilim exigențe înalte și le urmărim.
 • Acceptăm responsabilitatea. Facem ceea ce spunem că facem.
 • Apreciem viteza și simplitatea.
 • Spunem ceea ce gândim. Suntem de acord ca nu putem fi de acord tot timpul!
 • Suntem curioși, adaptabili și dispuși să împărtășim ceea ce știm.

Formarea clarifică și consolidează aceste așteptări la toate nivelurile companiei:

 • Programele noastre de formare pentru segmentele cheie formate din cadrele de conducere, lideri experimentați și viitori lideri includ „Etica în conducere”.
 • Formarea privind modelul de afaceri Eaton (EBS), care înseamnă modul în care muncim la Eaton ca companie cu funcționare integrată, include drept elemente de bază etica și conformitatea și respectarea principiilor fundamentale ale Eaton pe care se bazează comportamentul etic.
 • În fiecare an, toți liderii sunt obligați să le acorde subordonaților direcți formare personală cu privire la principiile Codului nostru de etică și principiile corectitudinii în afaceri.  
 • Anual, punem în aplicare o programă de formare online cuprinzătoare pentru categorii de public țintă și care abordează subiecte esențiale referitoare la conformitate. Concepută să ofere orientări practice privind modul de a aplica principiile și politicile noastre, programa include formare obligatorie în ceea ce privește legile privind combaterea corupției, principiile antitrust, protecția datelor, gestionarea comerțului global, politica împotriva hărțuirii și alte aspecte juridice și de reglementare esențiale.
 • Atunci când apar greșeli sau sunt evitate situații periculoase, profităm de oportunitate pentru a-i ajuta pe angajați să învețe din ele. Printre ofertele noastre de formare anuale se numără o colecție bogată de scenarii, prezentări și resurse video bazate pe evenimente reale.

Sprijinim creșterea pe piețe care prezintă provocări

Economiile emergente prezintă adesea oportunități mari de creștere, dar și riscuri mari de corupție și abateri profesionale.  Pentru a gestiona acest risc și a permite afacerilor noastre să valorifice astfel de oportunități cu o mai mare încredere, folosim o strategie cuprinzătoare de combatere a corupției.

 • Politicile noastre interzic mita, comisioanele ilegale, cadourile neadecvate sau divertismentul neadecvat și orice altă formă de plată coruptă. Ele se aplică în întreaga lume, indiferent de obiceiul perceput, practica locală sau condițiile concurențiale.
 • Programa noastră solidă de formare anuală, personală și online, asigură faptul că angajații noștri cunosc politicile noastre, legea și comportamentul pe care ne așteptăm să îl adopte. Formarea le oferă angajaților instrumentele necesare pentru a aplica politicile noastre în cadrul responsabilităților lor cotidiene.
 • Printr-un proces solid de verificare inițială și de monitorizare a ciclului de viață, ne asigurăm că agenții, distribuitorii și furnizorii noștri din întreaga lume împărtășesc angajamentul nostru pentru integritate.

Echipe de experți și resurse

Echipa de etică și conformitate globală este condusă de un responsabil ales de consiliul de administrație și de un prim-vicepreședinte și este formată din avocați cu experiență din SUA și de la nivel internațional, precum și din alți specialiști. Pentru a asigura cel mai înalt grad de transparență și independență, programul de etică și conformitate globală este condus în mod direct de Comitetul pentru guvernanță din cadrul Consiliului de administrație al Eaton, cu sprijinul activ, vizibil și consecvent al personalului de conducere de nivel superior din cadrul Eaton.

De asemenea, recunoaștem necesitatea de a aloca resurse și a dezvolta o expertiză aprofundată în domeniile ce țin de conformitate, care au o importanță deosebită pentru operațiunile noastre în calitate de companie producătoare la nivel mondial. Pe lângă echipa noastră de etică și conformitate globală, Eaton are și echipe de specialiști dedicați aspectelor legate de sănătate, siguranță și mediu, gestionării comerțului global, contractelor guvernamentale, impozitării, auditului intern, dreptului, respectării legii Sarbanes-Oxley, managementului lanțului de aprovizionare, protecției datelor și a vieții private, precum și altor domenii de reglementare importante. Aceste echipe colaborează cu biroul de etică și conformitate globală pentru a gestiona riscurile și a ne păstra reputația pe care o avem în materie de integritate.

Linia de asistență a Eaton este o resursă destinată angajaților prin care aceștia pot pune întrebări, pot comunica o îngrijorare sau pot raporta o conduită discutabilă sau practici comerciale problematice. Linia de asistență este disponibilă 24/7/365, în fiecare limbă și în fiecare țară în care facem afaceri. Sub rezerva dreptului național, orice persoană poate, în mod deschis sau anonim, să adreseze o întrebare sau să raporteze o îngrijorare de natură etică sau o încălcare potențială ori efectivă a legii, prin telefon, prin e-mail, prin intermediul unui formular online, prin poștă sau în persoană, fără teama de represalii.  Acuzațiile de abatere profesională sau privind practici comerciale discutabile, indiferent de sursa lor, sunt investigate în mod corespunzător. Aspectele etice și de conformitate raportate biroului de etică și conformitate globală sunt monitorizate, urmărite și raportate Comitetului pentru guvernanță din cadrul Consiliului de administrație.