Select your location

Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Mesajul președintelui


Considerăm că succesul unei companii nu trebuie să fie măsurat doar prin rezultatele financiare ale acesteia - ar trebui să fie definit și prin angajamentul companiei pentru protejarea mediului, responsabilitatea socială și guvernanță. La Eaton, aceste elemente stau la baza abordării noastre asupra sustenabilității și acesta este modul în care construim o companie mai bună.

Deși termenul de sustenabilitate este un concept relativ nou în limbajul de afaceri, acesta a fost în centrul a tot ceea ce am făcut de la fondare, în urmă cu peste 100 de ani. Astăzi, sustenabilitatea se reflectă în viziunea noastră - îmbunătățirea calității vieții și a mediului folosind produse și servicii de gestionare a energiei - și ne ghidează deciziile și acțiunile.

Eforturile noastre de sustenabilitate sunt centrate pe trei arii distincte care ne sprijină la atingerea obiectivelor - crearea impactului pozitiv asupra mediului, cu produsele și serviciile noastre, în timp ce reducem impactul asupra operațiilor, ne întărim forța de muncă și comunitățile în care locuim și lucrăm, și facem afaceri corect.

Craig Arnold
Președinte, Eaton

Crearea unui impact de mediu pozitiv

Ne străduim să operăm eficient și sustenabil, în timp ce oferim produse și servicii care permit clienților noștri să facă la fel. Angajații Eaton dezvoltă soluții în fiecare zi, care aduc un impact pozitiv asupra mediului - de la microrețele și stocare de energie, până la transmisie automată, unități de distribuție a energiei și sisteme diverse în aeronave. Produsele noastre ajută clienții și partenerii noștri să utilizeze și să păstreze în mod economic resursele, să ofere acces fiabil la energie și un mediu sigur de lucru și de locuit. În întreaga lume, echipele noastre sunt angajate în mod activ în programe care reduc deșeurile și emisiile noastre de dioxid de carbon și optimizează modul în care utilizăm energia, materiile prime și resursele naturale.

Întărirea forței de muncă și a comunităților

Suntem concentrați pe crearea unui loc de muncă inclusiv, sigur și antrenant, în care fiecare angajat are ocazia de a învăța, crește și a fi sănătos. Pentru a ne ține de promisiune, sponsorizăm și promovăm grupurile de incluziune a angajaților, punem siguranța pe primul plan în cadrul tuturor unităților noastre de producție și oferim oportunități frecvente de instruire la toate nivelurile organizației noastre. De asemenea, suntem implicați profund în comunitățile în care lucrăm și locuim și ne încurajăm angajații să abordeze un rol activ în sprijinirea cauzelor locale care sunt importante pentru ei.

Facem afaceri în mod corect

Angajamentul nostru față de a „face afaceri corect” începe de la cele mai înalte niveluri ale conducerii și prinde viață în fiecare zi prin acțiunile angajaților noștri. În fiecare an, directorii și angajații semnează din nou Codul de etică, care definește standardele comportamentului etic pe care îl așteptăm de la noi și pe care îl folosim pentru a ne guverna activitățile comerciale. În plus, lucrăm cu furnizorii noștri pentru a adopta aceleași standarde pentru comportament, prin semnarea Codului de conduită al furnizorului, care asigură un lanț de aprovizionare sustenabil. Deși suntem încurajați de ceea ce am realizat până acum, suntem conștienți că suntem abia la început. Sunt mândru să fac parte dintr-o companie devotată creării unui viitor mai bun și mai sustenabil pentru planetă și pentru oamenii din întreaga lume.

Craig Arnold
Președinte și Director General