Select your location

Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Importanța semnificativă

Avem un proces robust care ne ajută să înțelegem ceea ce contează pentru operațiunile noastre, pentru mediu și pentru acționarii noștri.

Facem afaceri în mod corect

Baza angajamentului nostru de a fi cetățeni globali responsabili stă în a acționa eficient și durabil, producând totodată produse și oferind servicii care le permit clienților noștri să acționeze la fel. Ne străduim să facem afaceri în mod corect și felul în care obținem rezultate este tot atât de important ca rezultatele în sine.

Subiecte esențiale pentru părțile interesate

Managementul proactiv este fundamentul programului nostru de asigurare a sustenabilității

Punem în practică principiul corectitudinii în afaceri prioritizând impactul asupra sustenabilității, care este cel mai important pentru părțile interesate și pentru noi. Am analizat prioritățile noastre cele mai importante în materie de sustenabilitate, iar acestea sunt integrate acum în strategiile noastre de sustenabilitate și raportare și au rol de busolă pentru ghidarea performanței viitoare.

Prima noastră analiză a subiectelor esențiale referitoare la sustenabilitate a fost finalizată în 2014, iar în 2017 am încheiat prima actualizare pentru a ne asigura că prioritizarea lor rămâne relevantă.

Analiza noastră a inclus următoarele etape:

  1. Utilizând rezultatele analizei noastre din 2014, chestionare adresate clienților și acționarilor, precum și clasificări ale punctelor principale pentru părțile interesate, am creat o listă cu 28 de subiecte cu privire la mediu, domeniul social, gestionarea responsabilă a produselor și guvernanță.

  2. Cu sprijinul unei părți terțe, am realizat interviuri cu părți interesate cheie de la nivel intern și extern, inclusiv cu membri ai conducerii Eaton, clienți, furnizori, acționari și ONG-uri pentru a stabili domeniile de interes prioritare.

  3. Pe lângă interviuri, am analizat materiale sursă provenind din evaluări interne ale riscurilor, precum și de la agenții de clasificare și rating, ONG-uri și investitori și am efectuat un sondaj în rândul angajaților cu privire la subiecte cheie.

  4. Am prezentat constatările echipei noastre de conducere, al cărei feedback a fost integrat într-o listă finală de priorități în materie de sustenabilitate.

  5. Am analizat datele existente și am intervievat lideri funcționali pentru a înțelege mai bine starea noastră actuală, evaluând strategia, obiectivele, valorile indicatorilor de măsurare a sustenabilității, performanța și rapoartele privind fiecare problemă.
Pe tot parcursul procesului, am pus în aplicare "principiile organizației GRI pentru definirea conținutului raportat":

Identificarea limitelor priorităților în domeniul sustenabilității de-a lungul lanțului nostru valoric

Pentru a înțelege limita fiecăreia dintre prioritățile în domeniul sustenabilității, am identificat impactul de-a lungul lanțului nostru valoric. Prin intermediul acestui exercițiu, am împărțit impactul în trei categorii:

  • impact în amonte;
  • intern;
  • impact în aval.

În următorul tabel am prezentat prioritățile actualizate și limitele asociate acestora.

Schimbări față de 2014: Datorită poziției noastre de lider în domeniul managementului energiei și abilității noastre de a influența aspecte globale, cum ar fi schimbările climatice, prin operațiunile și produsele noastre, am redenumit categoriile de produse și de reduceri ale emisiilor de GES după cum urmează: „Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice” și „Produse cu impact pozitiv”, pentru a evidenția și redefini contribuția pe care o avem la tendințele majore principale. De asemenea, ca urmare a interesului crescut acordat de părțile interesate interne și externe protecției datelor și securității cibernetice, am adăugat securitatea informațiilor ca subiect esențial. Deși prezentarea de informații, valoarea economică, excelența operațională, gestionarea riscurilor, precum și scurgerile de produse și dispersiile continuă să fie subiecte de interes important pentru noi, acestea au fost eliminate de pe lista noastră de priorități principale în materie de sustenabilitate.

Material issue

Boundary

Climate action

Internal, Downstream

Community involvement

Internal, Downstream

Ethics and compliance

Upstream, Internal

Health and safety

Internal

Inclusion and diversity

Internal

Information security

Internal, Downstream

Positive-impact products

Internal, Downstream

R&D and innovation

Internal, Downstream

Talent management

Internal

Waste reduction

Internal

Water usage

Internal