Select your location

Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Implicarea părților interesate

Părțile interesate au un impact fundamental asupra performanței noastre în materie de sustenabilitate

Activitățile noastre afectează multe grupuri și organizații din întreaga lume. La rândul lor, aceste părți interesate au un impact fundamental asupra performanței Eaton în materie de sustenabilitate. Identificăm aceste grupuri pe baza impactului fiecăruia dintre ele și influenței asociate cu practicile noastre comerciale. 

Avem procese variate care vizează interacțiunea cu grupurile de părți interesate, precum și identificarea aspectelor care le preocupă și furnizarea unui răspuns la acestea. O modalitate de a identifica și a rezuma preocupările părților interesate constă în evaluarea importanței semnificative. Rezultatul acestei evaluări ne ajută să ne definim strategia, obiectivele, indicatorii de măsurare și raportarea celor mai importante aspecte pentru Eaton și părțile interesate. 

Părțile interesate principale sunt:

 • Clienți
 • Angajați
 • Investitori/acționari;
 • Furnizori
 • Comunitățile locale;
 • Guverne

 

Implicarea clienților: Pentru a înțelege nevoile pieței și a crește valoarea afacerii

Clienții noștri ne ajută să înțelegem și să explorăm oportunități de inovare. Prin implicarea noastră directă și frecventă dezvoltăm și lansăm produse care rezolvă provocările critice cu care se confruntă clienții noștri în ceea ce privește managementul energiei.

Îi implicăm pe clienții noștri prin intermediul a două metode inovatoare: consiliul consultativ al clienților și analizele privind relațiile cu clienții. Consiliul consultativ al clienților ne permite să solicităm feedback onest despre felul în care ne putem îmbunătăți în mod continuu performanța. Feedbackul clienților prin intermediul acestui canal de comunicare ne ajută să identificăm succesele și zonele de oportunități. Integrăm acest feedback direct în planurile noastre de acțiune și eforturile noastre de raportare.

Analizele privind relațiile cu clienții (ARC) sunt interviuri realizate față în față cu factori decizionali și factori de influență din partea clienților strategici principali. În fiecare an efectuăm peste 1 000 de astfel de interviuri ARC. Adesea intervievăm mai mult de o persoană de contact din partea fiecărui client pentru a avea o perspectivă globală asupra felului în care acesta percepe compania noastră.

Rezultatele sunt prezentate liderilor cheie din cadrul fiecărei întreprinderi și sunt elaborate și monitorizate planuri de acțiuni de monitorizare.

Implicarea angajaților: Pentru a promova o atmosferă de colaborare în ceea ce privește sustenabilitatea și excelența la fiecare nivel al operațiunilor noastre

Principala metodă prin care măsurăm implicarea angajaților este sondajul nostru bienal în rândul angajaților. Sondajul este o modalitate structurată de a evalua implicarea angajaților și a solicita idei privind modul în care putem să ne îmbunătățim locurile de muncă. În ceea ce privește implicarea angajaților, din 2008 am obținut un scor considerat favorabil potrivit unor date normative externe.

Pe lângă sondaj, este o practică obișnuită ca managerii să conducă întâlniri informale ocazionale cu angajații. Deși managerii se întâlnesc periodic cu subordonații lor direcți, ei se întâlnesc și cu angajați care raportează managerilor lor direcți, aceasta fiind o practică frecventă pentru obținerea de feedback informal.

 Pentru a produce îmbunătățiri directe și măsurabile utilizăm un proces comun de planificare și monitorizare la nivelul întregii organizații Eaton. Acest proces se extinde până la subordonații direcți ai Directorului General, care furnizează un raport al planurilor lor de acțiune după sondaj.

Mese rotunde sunt organizate atunci când un manager de uzină sau un alt cadru de conducere convoacă o reuniune cu un număr mic de angajați în timpul vizitelor la fața locului. În cadrul acestor reuniuni, angajații pot pune întrebări și pot furniza feedback. Această practică este utilizată, de obicei, atunci când un cadru de conducere se deplasează pentru a vizita un amplasament.

Toți angajații primesc informații prin intermediul sistemului nostru intern de intranet numit JOE (după numele fondatorului nostru, Joseph Oriel Eaton). Angajații care nu au acces la un computer pot accesa JOE la chioșcurile de la locul lor de muncă.

Implicarea investitorilor și a părților interesate: Pentru a identifica și aborda riscurile potențiale la adresa viabilității noastre financiare pe termen lung

Eaton vizează implicarea continuă a acționarilor noștri prin:

 • reuniuni anuale ale acționarilor;
 • rapoarte anuale și trimestriale prezentate acționarilor;
 • conferințe și rapoarte ale analiștilor;
 • pagina „Relații cu investorii” de pe Eaton.com, unde acționarii pot trimite întrebări sau pot prelua informații financiare din arhivele Eaton;
 • întâlnirile între investitori, relațiile dintre personalul de conducere de nivel superior și investitori.

Echipa noastră de relații cu investitorii organizează conferințele telefonice trimestriale cu investitorii noștri și comunică cu ei. În aceste comunicări le descriem acționarilor actuali și potențiali poziția noastră financiară și valoarea companiei.

Din 2006, raportăm emisiile noastre de GES către CDP, o organizație non-profit internațională specializată în raportarea în domeniul mediului. Sondajul anual al CDP privind schimbările climatice furnizează informații esențiale investitorilor noștri actuali și potențiali. Aflați mai multe despre răspunsurile noastre la sondajul CDP.

Implicarea furnizorilor: Pentru a gestiona în mod proactiv performanța în materie de sustenabilitate în tot lanțul valoric

Activitățile noastre legate de lanțul de aprovizionare reprezintă un element important al performanței noastre în materie de sustenabilitate. Colaborăm activ cu furnizorii noștri pentru a ne asigura că ei se ridică la nivelul așteptărilor Eaton de a acționa în mod responsabil. 

În plus, interacționăm în mod direct cu furnizorii în ceea ce privește subiecte de interes principale, cum ar fi:

 • stabilitatea financiară și eficiența operațională;
 • responsabilitatea față de mediu, inclusiv managementul emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul CDP;
 • responsabilitatea socială, cum ar fi în cazul minereurilor din zone de conflict;
 • reuniuni în cadrul lanțului de aprovizionare.

Managerii și cumpărătorii noștri completează aceste abordări strategice cu interacțiuni directe zilnice.

Aflați mai multe despre practicile noastre care vizează lanțul de aprovizionare.

 

Implicarea comunității: Pentru a îmbunătăți calitatea vieții angajaților noștri și a celor asupra cărora au impact operațiunile noastre

Ne pasă cu adevărat de comunitățile în care trăim și muncim. Investim timp și bani în programe care să producă schimbări în viața celorlalți. Comunitățile puternice și sănătoase sunt o componentă vitală a sustenabilității globale.

Pentru a asigura valoare la nivel local, identificăm nevoile specifice fiecărei comunități. În fiecare dintre amplasamentele noastre din jurul lumii, managerii și angajații locali lucrează împreună pentru a stabili programele pe care le vor sprijini prin acțiuni caritabile sau de voluntariat. Astfel, eforturile noastre au mai mult impact, întrucât programele sunt selectate de membri ai comunității.

Sprijinirea comunităților locale este caracteristică întregii noastre istorii. Fondatorul nostru, Joseph O. Eaton, a creat un parteneriat cu alți lideri ai comunității pentru a stabili entitatea care ulterior a devenit United Way. Prin diversele noastre contribuții comunitare dăm dovadă de un angajament personal profund față de comunitățile în care trăim și muncim. Moștenirea lui Joseph continuă prin activitatea noastră și prin comunitățile noastre mai bune din întreaga lume.

Aflați mai multe despre implicarea noastră în comunitățile locale.

 

Implicarea instituțiilor statului: Pentru a dezvolta și a oferi asistență pentru produse, programe și politici care să fie în beneficiul societății noastre globale

Guvernele sunt implicate în trei relații diferite cu compania noastră. Ele sunt clienții noștri, sunt partenerii noștri în creșterea sustenabilității globale și sunt autoritățile care ne reglementează activitatea. Apreciem și respectăm relațiile pe care le avem cu toate organismele guvernamentale.

Guvernele reprezintă un segment important de clienți pentru compania noastră. Punem în aplicare proiecte de gestionare a energiei benefice mediului pentru guverne locale și naționale din întreaga lume.

Printre aceste proiecte se numără:

 • grupuri propulsoare hibride care îmbunătățesc consumul de combustibil al vehiculelor comerciale și guvernamentale și reduc emisiile lor;
 • sisteme de control al energiei electrice pentru utilizarea eficientă a energiei în clădirile de birouri;
 • sisteme hidraulice pentru aeronave, care reduc greutatea și economisesc combustibil;
 • compresoare pentru autovehicule, pentru un consum de combustibil îmbunătățit;
 • produse electrice și hidraulice pentru sisteme de generare a energiei solare și turbine eoliene.

În oricare dintre activitățile noastre, respectăm rolul guvernelor de autorități de reglementare. Avem politici vaste care asigură conformitatea cu legile, normele și reglementările speciale privind contractele guvernamentale. Aceste politici se aplică inclusiv relațiilor noastre cu funcționarii guvernamentali. Noi nu facem contribuții din partea companiei noastre candidaților politici sau partidelor, nici chiar atunci când sunt legale.

Aflați mai multe despre angajamentul nostru față de etică și conformitate.

Aflați mai multe despre Ghidul de etică și politicile asociate.