• We make what matters work.*

    *Utvecklande av mer effektiva och hållbara lösningar för energihantering som tillgodoser de ständigt skiftande behoven i vår värld.
    Se hur

Vi engagerar oss för att förbättra människors liv och miljön genom användning av teknik för energihantering som är mer pålitlig, effektiv, säker och hållbar.

Varje dag, över hela världen, förlitar sig människor på teknik, transporter, energi och infrastruktur för att kunna leva och arbeta. Med en snabb tillväxt inom elektrifiering, en energiomställning som drivs av klimatförändringen och den explosiva ökningen i graden av uppkoppling, är vi väl rustade för att lösa världens tuffaste elektriska, hydrauliska och mekaniska utmaningar inom energihantering. För att det verkligen spelar roll. Och vi finns här för att se till att det fungerar.
NYSE-ticker
ETN
NYSE-ticker
Omsättning under 2020 (USD)
17,9 md
Omsättning under 2020 (USD)
Anställda världen över
>90 k
Anställda världen över
  • Vi visar vägen

    Utforska hur vi löser kritiska utmaningar inom energihantering med hjälp av nyskapande teknik som möter dagens och morgondagens behov.