Select your location

Etik & regelefterlevnad

Vårt rykte gällande etik har gett oss våra kunders, leverantörers, lokalsamhällens och aktieägares förtroende.

Etik är allas ansvar

Hur vi får våra resultat är minst lika viktigt som resultaten i sig och är en viktig åtgärd för framgången i vårt företag. Vårt engagemang för att driva företag på rätt sätt innebär att vi tar hänsyn till integriteten i samspelet med varandra; med våra kunder, leverantörer och de lokalsamhällen där vi lever och arbetar.

Vi räknar med att varje anställd ska fatta rätt beslut vid varje tillfälle och att aldrig, under några omständigheter, äventyra vår syn på etik, värderingar eller integritet. Tillsammans skyddar våra handlingar Eatons image, rykte och kultur och säkerställer en stark organisation för alla våra intressenter.

Craig Arnold, Chairman and Chief Executive Officer

Vi lyssnar

Vår hjälplinje är en resurs där du kan ställa frågor, ta upp något som oror dig eller för att rapportera tvivelaktigt beteende eller -affärspraxis. Hjälplinjen är bemannad dygnet runt, året om och finns tillgänglig på alla språk i alla länder där vi agerar. Du kan nå oss via telefon, post eller e-post, via ett onlineformulär eller personligen, helt utan rädsla för repressalier.

Etik- och regelefterlevnadsavdelning (Global Ethics and Compliance Office)

Vår etik- och regelefterlevnadsavdelning förser våra medarbetare med information, verktyg, vägledning, utbildning och support som de behöver för att säkerställa att vår etik och våra värderingar integreras i våra affärspraxis runt om i världen.