Select your location

Integration och mångfald

Vi strävar efter att vara en förebild vad gäller integration och mångfald eftersom det är rätt för våra medarbetare, investerare, kunder och lokalsamhällen.

Delaktighet och mångfald hos Eaton - vad vi tror på

När vi anammar de olika idéer, perspektiv och bakgrunder som gör oss alla unika, blir vi – som individer och som företag – starkare. Vi tror att detta synsätt hjälper oss att attrahera, behålla och engagera de bästa talangerna i världen.
Vi strävar efter att vara en förebild vad gäller integration och mångfald inom vår bransch. En plats där alla är betydelsefulla. En plats där alla kan känna tillhörighet.
Craig Arnold, Chairman and Chief Executive Officer

Resursgrupper för delaktighet: (Inclusion resource groups) För att främja medvetenhet och respekt på arbetsplatsen

Inclusion Eaton Resource Groups (iERGs) för samman medarbetare som delar ett gemensamt mål, intresse eller bakgrund. Anställda uppmuntras att delta i iERGs för att skapa kontakter och samtidigt upptäcka andra människors olika perspektiv.

Styrkan med flera olika perspektiv driver innovation och tillväxt

Vi på Eaton känner oss hedrade att få utmärkelser och erkännanden för vårt åtagande med delaktighet och mångfald vad gäller våra anställda, våra kunder, våra aktieägare och våra samhällen. 

pris-till-bästa-ställe-att-arbeta-på-gällande-hbtq
pris till ledning för familjevänlig inställning i Sydkorea
pris till bästa företaget för att starta en karriär i Brasilien
pris till militärvänlig arbetsgivare

Utforska vidare