Select your location

  • Årsredovisning för 2018

    Vi tror att på det sätt världen fungerar kommer den att förbättras med intelligent strömhantering. På Eaton anammar vi Sakernas Internet (IoT) och använder det för att tänka om i innovationer. Vi tar oss an Industri 4.0 genom att investera i våra medarbetare och i teknik för att kunna föra ut de digitala innovationerna på marknaden som har en positiv påverkan på kundernas produkter, processer och slutsatser. Innovation. Kreativitet. Uppfinningsförmåga. Det här är vad som driver oss framåt och inspirerar oss att göra det som gör skillnad.

Tidigare rapporter