Vårat svar på COVID-19


Vi har fattat det viktiga beslutet att upprätthålla verksamheten under denna kris eftersom vårt företag spelar en viktig roll när det gäller att  upprätthålla global infrastruktur och att säkerställa kritisk krafttillförsel .

Eatons produkter och tjänster  är avgörande för sjukhus,  militäranläggningar, elnätsbolag, offentliga bolag, transportbranschen och sjöfarten . Datacenter, butiker, flygplatser  och  regeringen är också beroende av våra produkter och tjänser. Även personer som jobbar hemma, elever som studerar i hemmet eller på distans och skolor behöver våra tjänster.

 För att upprätthålla vår verksamhet , behöver vi ändra vårt sätt att arbeta för våra anställdas säkerhet. Här är några av de saker vi gör för att upprätthålla vår arbetskrafts säkerhet och hälsa samt för att möta våra kunder behov under denna kris.

Skydda våra anställda

 • Vi har utbildat våra anställada runt om i världen i vikten av rengöring och desinfektion.
 • Vi har infört social  distansering, inklusive arbete i skift, Vi har infört ett roterande arbetsschema på flera kontor och vi har justerat arbetsytor och mötesrum.
 • Vi kräver att anställda stannar hemma om de känner sig sjuka och vi uppmuntrar till ökad handtvätt och hygien i alla våra anläggningar .
 • Våra anställda har möjlighet att arbeta på et flexibelt sätt.
 • Vi är restriktiva med att ta emot besökare till våra kontor.
 • Vi rådgör regelbundet med läkare och hälsovårdsorganisationer och uppdaterar vår handlingplan varteftersom ny information tillkommer.

Om en anställd misstänker att han eller så har hon blivit utsatt för COVID-19, eller om tester bekräftar det, vi följer vi en kraftfull  handlingsplan. Denna plan innehåller:

 • obligatorisk karantän
 • kontakt med alla som kan ha blivit utsatta
 • desinficera arbetsstationer och gemensamma områden
 •  stänga kontoret/anläggningen om så behövs

Dessa handlingar är i linje med våra förebyggande hälsoprotokoll. De följer även  de regler som satts upp av myndigheter och hälsoorganisationer inklusive Centers for Disease Control (US) och Världshälsoorganisationen. Om  lokala lagar kräver strängare åtgärder, vi kommer att göra vad som krävs för att genomföra dem.


Stöd till våra kunder

Vi har en plan för att säkerställa kontinuitet i hela organisationen. Det innebär att:

 • vi har regelbunden kontakt med våra leverantörer för att säkerställa leveranser
 • vi förser våra servicetekniker med extra skyddsutrustning vid behov,
 • en nära samordning med lokala, statliga och nationella regeringar,
 • vi följer regeringens och hälsomyndighetens riktlinjer.

Vi kommer att fortsätta följa situationen runt om i världen. Vi kommer även att  se till att tillgodose våra kunders behov från fall till fall. 

Om du har specifika frågor, vänligen kontakta vår support, swedentechsupport@eaton.com .