Select your location

Där intelligens driver kraft

Läs mer om hur Internet of Things (IoT) påverkar din möjlighet att använda insikter som ökar effektiviteten och produktiviteten. Se hur vi utnyttjar artificiell intelligens och avancerad utrustning i våra fabriker och utvecklar teknik för att hjälpa våra kunder att göra detsamma. 

Intelligent strömhantering förändrar helt människors sätt att leva och arbeta till det bättre

Framstegen inom intelligent digital teknik ändrar vår värld. Det vi kan göra idag är det bara en bråkdel av vad vi kan göra i framtiden. I kärnan av allting finns de ”saker” som genererar, samlar in och bearbetar data.

Vi tror att vår värld blir bättre med intelligent strömhantering och på Eaton anammar vi Internet of Things (IoT) och använder det för att tänka om i innovationer. Vi tar oss an Industri 4.0 med att investera i våra medarbetare och i teknik för att kunna föra ut de digitala innovationerna på marknaden som påverkar dina produkter, processer och resultatet på sista raden positivt.

Främjande IoT-innovationer som håller oss uppkopplade

I dagens värld, berör Internet of Things människans liv varje dag. Från onlineshopping till industriell tillverkning, se hur Eaton stöder detta kritiska ekosystem som hjälper dig att vara uppkopplad till saker som är viktiga. 

Intelligent kraft: Hur vårt IoT-tänkande för krafthanteringen framåt

I den tidsålder vi lever i med stora data och IoT finns idag digital uppkoppling på fabriksgolvet, i elnätet, byggnader, sjukvårdsinrättningar, transporter och i hemmet. Vi skapar och utvecklar intelligenta kraftlösningar (Intelligent Power) som samlar in data, som ger kunskap och insikter för att optimera strömförbrukningen och kontinuiteten. 

Vårt fokus är att förbättra livskvaliteten och miljön genom att främja strömhanteringen. Därför engagerar vi oss i teknikanslutna produkter som driver ditt hem, kontor, anläggning, maskin, flygplan eller fordon idag och långt in i framtiden. 

Vi gör ”sakerna” som gör att Internet of Things (IoT) fungerar. Våra produkter och tjänster inom el, flyg och rymd, hydraulik och fordon börjar med data. Med dessa data hjälper vi dig att verka mer effektivt än någonsin. 

thinking-blue-icon.png

Vi levererar intelligent kraft med tre nyckelspelare:

Enheter och sensorer

IIoT-aktiverade enheter kan utnyttjas för att fatta smarta affärsbeslut. Vi utrustar våra produkter med sensorer och teknik för att förstå sammansättningen av kraften - oavsett om det är elkraft, hydraulisk kraft eller mekanisk kraft. Eftersom vi vet hur våra produkter hanteras och underhålls bäst samt att vi har kompetens om dina applikationer, strävar vi kontinuerligt efter att göra större framsteg i produktivitet och kostnadseffektivitet. 

Datavetenskap

Rå, obehandlad data har ett begränsat värde. Att omvandla data till handlingsbara insikter hjälper våra kunder att minska sina ägandekostnader, bli mer effektiva och maximera drifttiden. Vi använder digitala modeller, eller "digitala tvillingar", för att efterlikna fysiska tillgångar i den verkliga världen så att vi snabbt kan designa, bygga och testa lösningar virtuellt innan vi gör stora investeringar. Vi hämtar sedan data från dessa "digitala tvillingar" för att hjälpa till att informera ny produktutveckling. 

Anslutningsbarhet

Vi förlitar oss på standardprotokoll inom industrin för att aggregera och sprida data. Även om det finns många olika processer inom de marknader fortsätter vi jobba med molntjänster. Vi strävar efter att utveckla en kommunikationsplattform som är öppen, skalbar och säker - som omvandlar hur system, saker, människor och processer interagerar med varandra. Vi arbetar också med dina partners för att öka skalbarhet och underlätta för uppfyllande av kraven på efterlevnad.  

Vi tror att på det sätt världen fungerar kommer den att förbättras med intelligent strömhantering.

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer

Utforska hur data kan ge nytt liv i installerade produkter

Med hjälp av IIoT-aktiverade enheter för att samla in och omvandla data till tydliga insikter har du den information som behövs för att kontinuerligt fatta bättre beslut snabbare. Informationen som samlas in och analyseras av våra produkter hjälper dig att optimera processer över hela linjen för att öka dess totala värde under en längre produktlivscykel. Med våra intelligenta kraftlösningar kan du och dina kunder känna er trygga med lägre totala ägandekostnader och ett hälsosammare resultat på sista raden.

Vår digitala expertis och intelligenta kraftlösningar ger oss möjlighet att hjälpa dig med:

  • Att skapa den rådata du behöver för att få insikt och kunskap
  • Att bättre förstå din förbrukning för att skapa bättre affärsmodeller
  • Att utveckla och distribuera förbättrade datadrivna lösningar
cloud-data-grey-icon.jpg

Stärker informationsritningarna

Eftersom IoT-världen rör sig snabbt har vi agnostiska plattformar. Vi rapporterar om data genom kärnprogram som ligger i topp i dagens befintliga teknologi, vilket gör att vi lättare kan anpassa våra lösningar utefter dina behov. Säkerställande av kraftfull cybersäkerhet är alltid grunden för alla våra program.

Användarupplevelse (UX)

Visualiseringsverktyg som använder genererad data för att tillhandahålla lättanvända, konsekventa upplevelser på mobila enheter, digitala kontrollskärmar och webbaserade appar. 

Molnplattform

Tjänster som tillåter oss att konsekvent dra ut information från tillgångar, lagra och analysera den och dela den med kunder.

 

Inbyggda system

Hårdvaru- och programvarupaket som hjälper oss att dra nytta av det senaste inom datorkraft när det blir tillgängligt. 

Skydda dina data och anslutna system med avancerad cybersäkerhet

Kritiska protokoll som omfattar alla tekniska standarder, verktyg och processer som tillhandahåller end-to-end-säkerhet. Vårt förhållningssätt vad gäller de plattformar och produkter som vi för ut på marknaden är alltid ”secure by design”.

När det gäller IoT-innovation är det vår skala som skiljer oss från andra

Att dela information inom vårt företag är en kritisk del av hur vi använder idén om Intelligent Power. Vi utnyttjar effektivt vår skala genom att dela med oss av kunskaperna från våra kärnområden el, hydraulik, flyg- och rymd och fordon. Vi delar dessa kunskaper genom Eaton Business-systemet: det är cross-business-processer som gör det möjligt att dela med oss av bästa praxis och synergier. Även om vissa medarbetare har en expertis inom el, har de inte tillgång till data från fordons- eller hydraulikbranschen. 

Vår gemensamma kunskap, i kombination med vår globala räckvidd och våra resurser, hjälper oss att uppnå större och mer omedelbara innovationer för våra kunder. 

Vår IoT-kapacitet i praktiken

Oavsett vilken bransch du arbetar i så är Industri 4.0 på väg och Eaton är strategiskt positionerat för att utveckla tekniken som hjälper våra kunder att arbeta mer effektivt, mer pålitligt och säkrare. Se hur delade kunskaper inom våra olika discipliner möjliggör några av de mest effektiva och mångsidiga IoT-innovationerna som finns på marknaden idag.  

Fordon

IntelliConnect: Ger diagnostik och prediktiv analys via överföringskoder om motorns arbetscykler och terränginformation som meddelar lastbilsförare och ägare till lastbilsflottor i realtid om svårighetsgraden vid problem med ett fordon.
large-icon-assets.jpg

Datacenter

PredictPulse: En dygnet runt-övervakningstjänst för Eatons avbrottsfria kraftsystem som spårar och skickar parametriska data och information med realtidslarm var 15:e minut för att säkerställa datacentrets drifttid. 
power-button-large-blue-icon.jpg

Mikronät

Motståndskraftig ström: Oavsett om det är on- eller off-grid, övervakar och reglerar Power Xpert Energy Optimizer-kontrollen alla aspekter av ström. Kontrollenheten är ansluten till en energiinfrastruktur och till kraftförsörjningsnätet via öppna protokoll. Genom diagnostik, prediktiva och föreskrivande analyser och modeller kan nätet fungera även under mer utmanande förhållanden. 
large-blue-icon-migrogrid

Maskineri

Stabilitetsstyrsystem för hydrauliska bommar: Detta stabilitetsstyrsystem för hydrauliska bommar använder inbyggda sensorer för att förhindra att bommen studsar. Det upptäcker också vibrationer med hjälp av mikroprocessorer och det har unika datoriserade algoritmer för att automatiskt stabilisera cylinderpositionen och hela bomstrukturen. 
large-blue-icon-crain

Städer

Ansluten belysning: Fysiska ljusarmaturer som genom kontroller och data ökar byggnaders, affärers och samhällets driftseffektivitet. Användare kontrollerar ljuset och löser problem med högre komplexitet genom avkännings- och kommunikationsfunktioner som finns i fixturen.
I november 2017 meddelade Navigant Research att marknaden för lösningar gällande IoT inom belysning förväntas växa från 651,1 miljoner USD under 2017 till 4,5 miljarder USD i 2026. I deras senaste rapport, ”Navigant Research Leaderboard: IoT for Lighting” utsågs Eaton till att vara en ledande påverkare vad gäller IoT inom belysning.
  • Engagerade i att få det som viktigt att fungera.*

    *Strömbehoven fortsätter att växa, och tillväxten påverkar hur vi designar och tillverkar lösningar i den digitala världen.

Vår inställning och vårt tankesätt här på Eaton är att ”we make what matters work”

Vi har åtagit oss att öka effektiviteten och skapa säkrare bostäder och arbetsplatser som kan hjälpa både oss och dig att fatta välinformerade beslut. Vi kan hjälpa dig att generera och analysera de data du behöver för att skaffa handlingsbara insikter. Detta är själva grunden för innovativa och smartare företag. Detta är Intelligent Power.