Select your location

Ombudsmannakontor

Är du osäker på var du ska vända dig? Föra ett konfidentiellt samtal utan protokoll med en neutral ombudsman.

Hur kan ombudsmannen hjälpa dig?

Vad gör du om du känner oro över något på arbetsplatsen? Om du ser något du tror bryter mot Eatons värderingar eller policyer? En ombudsman är en neutral, oberoende källa som du kan prata med konfidentiellt och utan protokoll gällande arbetsrelaterade problem eller frågor. De kan hjälpa dig med att adressera din oro och lösa problemet.

Ombudskontoret är ett säkert och tillförlitligt ställe att föra konfidentiella samtal utan protokoll om problem eller bekymmer på arbetsplatsen.

Craig Arnold, Chairman and CEO

Samtal hålls utan protokoll

Frågor som diskuteras med en ombudsman är utan protokoll, vilket innebär att det inte skickas in en formell anmälan till Eaton. Ombudsmannen kommer att hjälpa dig att hitta andra kanaler hos Eaton som kan ta emot en anmälan från dig.

 

Vad du kan förvänta dig när du kontaktar en ombudsman

  • Din fråga eller oro kommer att tas på allvar och hanteras omedelbart på ett diskret och professionellt sätt.
  • Ombudsmannen kan ses som en coach som lyssnar på dig och som sedan hjälper till med att bestämma problemets omfattning och allvar. Han/hon visar för- och nackdelar med de olika alternativ som finns tillgängliga och som du kan vända dig till samt vilka steg som behöver tas för att gå vidare med ärendet.
  • Du bestämmer vilken åtgärder som ska vidtas. Ombudsmannen kommer inte att vidta åtgärder eller berätta för någon om era samtal, inte ens till Eaton, om du inte uttryckligen gett ditt tillstånd. Det enda undantaget är vid en situation med överhängande risk för allvarlig skada.
  • Ombud kompletterar, men ersätter inte, formella konfliktlösningskanaler såsom etik och efterlevnad, personalresurser, ledning, personalassistansprogrammet (EAP) eller hälso-, säkerhets- och kvalitetsavdelningarna.

Utforska vidare