Select your location

Riktlinjer och ställningstaganden

Överallt där Eaton gör affärer är vi engagerade i att driva vår verksamhet på rätt sätt, vilket inkluderar: Etiska standarder för vår personal, miljöförvaltning av våra anläggningar, rättvis behandling och hälsa och säkerhet för anställda samt lokalt stöd för de samhällen där vi lever och arbetar.