Select your location

Barn

Informationskanalerna riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information eller personuppgifter från någon som är yngre än 13 år. Om vi i samband med insamlingen konstaterar att en användare är yngre än denna ålder, kommer vi inte att använda eller lagra hans/hennes personlig identifierbara information eller personuppgifter utan samtycke från föräldern/vårdnadshavaren. Om vi får vetskap om att vi omedvetet har samlat in personligt identifierbar information eller personuppgifter från ett barn under 13 år, kommer vi att radera den personligt identifierbara informationen eller personuppgifterna i fråga från våra register.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer rörande detta meddelande eller oroar dig över något som rör vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på något av nedanstående sätt:
Skriva till:
Eaton
Att.: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Välj ett ämne för att få mer information