Select your location

Hur vi ser till att dina personuppgifter är säkra

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. De åtgärder vi vidtar är utformade för att ge en nivå av säkerhet som är lämplig för risken med att behandla dina personuppgifter.

Dina rättigheter avseende dataskydd och integritet

Du har följande rättigheter avseende dataskydd och integritet:

  • Om du vill få tillgång, rätta, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter, kan du göra det när som helst genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan. Du kan även själv när som helst uppdatera din Eaton-profil och tillhörande personuppgifter. För att ändra denna information, besök inställningscentret.
  • Du kan dessutom göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära dataportabilitet avseende dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • Du har rätt att när som helst tacka nej till marknadsföringsmeddelanden som vi skickar.  Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” eller ”opt-out” i den e-post med marknadsföring som vi skickar till dig.  För att tacka nej till andra former av marknadsföring (som t.ex. postreklam eller telemarketing), kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
  • På samma sätt kan du, även om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Att dra tillbaka ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i någon behandling vi utförde före ditt tillbakadragande, inte heller kommer det att påverka behandling av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet rörande vår insamling och användning av dina personuppgifter.

Vi tillmötesgår alla önskemål vi får från personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämplig dataskydds- och integritetslagstiftning.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer rörande detta meddelande eller oroar dig över något som rör vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på något av nedanstående sätt:
Skriva till:
Eaton
Att.: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Välj ett ämne för att få mer information