Sälja till Eaton

Våra leverantörer är innovativa och dedikerade till att driva kontinuerlig förbättring av sin verksamhet. Tillsammans hanterar vi alla aspekter av kostnadsreduktion, eliminering av avfall och effektivisering i en dynamisk global miljö.

Sälja till Eaton

Som ett integrerat operativt företag utnyttjar vi vår storlek, styrka och omfattning genom de gemensamma verktygen och processerna för att driva förändringar och snabbt utnyttja bästa tillvägagångssätt i hela organisationen. För detta ändamål bidrar gruppen för Supply Chain Management (SCM) aktivt med att förbättra lönsamheten och påskynda omställningen och den globala konsolidering av våra företag.

Mångfald bland leverantörerna

Vi tror att det gagnar både Eaton och samhället att vi låter alla företag som värnar mångfald att konkurrera om våra affärer på lika villkor.

Affärsetik

Eatons anställda och leverantörer delar ett personligt ansvar för att skapa och upprätthålla en säker och etisk arbetsmiljö.