Select your location

Vi får det som har betydelse att fungera. På ett hållbart sätt.

Vi drivs av vår vision, som innebär strategi, med vägledning av våra ambitiösa mål och vårt engagemang för affärsetik. 

Förbättrar livskvaliteten och miljön

Mycket, om inte allt, kräver idag strömförsörjning – kommunikation, att försörja våra familjer, uppvärmning och nedkylning av inomhusmiljöer, hälsohantering, resor i tjänsten eller på fritiden och tillhandahållande av varor och tjänster till andra.  

Eatons vision är att förbättra livskvaliteten och miljön genom användning av krafthanteringstekniker och -tjänster. Vi har en viktig uppgift här i världen, eftersom vi skapar produkter och tjänster som hjälper våra kunder – och deras kunder – att hantera och använda ström på ett sätt som uppfyller deras mål.

Vår vision: Vi arbetar för att förbättra livskvaliteten och miljön genom användning av krafthanteringstekniker och -tjänster.

Vi anser att vår framgång som företag bör mätas efter mer än ekonomiska resultat – det bör också definieras av vårt engagemang för miljövård, socialt ansvar och reglering. För att uppfylla vår vision upprättade vi ekonomiska och icke-ekonomiska mål som är inriktade på frågor som är viktiga för alla våra intressenter. För att uppfylla dessa mål arbetar vi hårt med att integrera ESG-framsteg (miljö, socialt ansvar och reglering) i vår hållbarhetsstrategi. För vart och ett av dessa områden har vi en långsiktig syn på prestationer, samtidigt som vi fortfarande uppfyller kortsiktiga förväntningar. Genom den här metoden kan vi skapa ett hållbart värde för alla intressenter både nu och långt in i framtiden.  

Världen står inför många utmaningar inom krafthantering – och våra produkter och tjänster är en del av lösningen. För många år sedan bestämde vi oss för att erbjuda de bästa krafthanteringsteknikerna och -tjänsterna som minskar påverkan och förbättrar prestandan genom hela produktens livscykel – inköp, användningsfas och hantering av uttjänt produkt. Vi är stolta över hur långt vi har kommit, men vi vet att vi måste fortsätta att förbättra oss. Vi strävar efter att skapa en bättre framtid för planeten och våra övriga världsmedborgare. 

20 
%
Vårt mål är att år 2025 ha minskat våra utsläpp av växthusgaser med 20 % från 2015 års nivåer
100 
%
År 2030 är vårt mål att alla våra tillverkningsanläggningar ska vara fria från avfall som går till deponi
584 miljoner USD
Den summa som vi investerade 2018 för att snabba på innovationen i vårt produktsortiment

Utforska våra framsteg och resultat inom hållbarhet

Överensstämmer med FN:s mål för hållbar utveckling

Vårt arbete går i linje med FN:s mål för hållbar utveckling som skapades för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla.

När exempelvis efterfrågan på elnät ökar hjälper vi kommuner och allmännyttiga företag att optimera energieffektiviteten och distributionen med ren energi från solenergi och vind. Med en ökning av den globala befolkningen på ca 82 miljoner människor per år måste livsmedelsproduktionen – från fält till bord – bli mer effektiv, minimera avfallet och samtidigt förbättra livsmedelssäkerheten. Genom att arbeta med många av världens största tillverkare bidrar vi till att göra så att luft- och marktransporter fungerar mer effektivt och säkert, samtidigt som färre resurser förbrukas.

hbtq-pris-för-bästa-stället-att-jobba-på
Nominerad till listan 100 Best Corporate Citizens för elfte året i rad av Corporate Responsibility Magazine
fortune-worlds-most-admired-company
FORTUNE Magazine, listan ”2018 World’s Most Admired Companies”
Årets Energy Star-partner 2019
Utmärkelsen ENERGY STAR Partner of the Year, rankad som enastående inom hållbarhet