Select your location

Strömfördelning för lågspänning & styrsystem

Förbättra tillförlitligheten, öka effektiviteten och höj säkerheten med ett brett utbud av elektrisk lågspänningsutrustning som distribuerar, övervakar och hanterar strömmen i din anläggning eller verksamhet.

Eatons Crouse-Hinds-serie av EBMX-lösningar med låsteknik

EBMX har konstruerats för säkerhet och hastighet och är det enda NEMA 7-klassade höljet med låsningsteknik.  Finns som motorstartare, kombinationsstartare, bortkopplare eller brytare.

Grundläggande utrustning för lågspänningsdistribution

Lär dig mer om utrustning för lågspänningsdistribution, inklusive komponenter, tillämpningar och definitioner.