İleri dönük beyan

Bu sayfada sağlanan sunumlarda verilen bilgiler; Eaton’ın satışları, net işletim gelirleri, hisse başına kazançları, nakit akışı, yeni iş ödüllerinden gelen gelirleri,yeniden yapılandırma faydaları, döner sermaye operasyon marjları, hedef pazarları, segment büyümesi, büyüme etmenleri, operasyonel ilerlemeler ve hedefleri ile ilgili ileriye dönük beyanları içermektedir. Bu beyanlar ihtiyatla kullanılacaktır. Bu beyanlar, çoğu Şirketin kontrolü dışında olan çeşitli risk ve belirsizliklere tabidir.

Asıl sonuçların ileriye dönük beyanda bulunan sonuçlardan maddi yönden farklı olmasına sebep olan etkenler şunları içermektedir: Şirketin faaliyet alanlarında bulunan pazarlardaki tahmin edilemeyen değişiklikler, müşterilerle olan iş ilişkilerindeki veya müşterilerin bizden satın aldığı ürün ve hizmetlerde beklenmeyen gerileme dönemleri, satış ve fiyatladırmalarda rekabetçi baskılar, ürün fiyatında telafi edilemeyen malzeme maliyeti ve diğer ürün maliyetlerindeki artışlar, rekabetçi teknolojilerin tanıtılması, beklenmeyen teknik aksaklıklar veya pazar zorlukları, yeniden yapılandırma planlarını hayata geçirememe,beklenmeyen talepler veya ücretler ve Birleşik Devletler ve dünya genelinde ekonomik ve finansal koşulların beklenmedik şekilde kötüye gitmesi... İleriye dönük bu beyanın güncellenmesini zorunluluk olarak görmüyoruz.

Bir sonraki sayfaki linklerde bulunan bilgiler arşiv bazında buraya eklenmiş ve orijinal yayınlanma tarihinden beri değiştirilmemiştir.

Bu materyal Eaton Corporation tarafından sunulmuştur. Burada verilen herhangi bir bilginin doğruluğu veya sorumluluğu veya bütünlüğüne dair herhangi bir temsil veya garanti verilemeyeceği gibi, bu bilgilere güvenme riski tamamen size aittir.

 

Arşivler

Eaton Corporation Kazanç Sonuçları


2017
2017 Yılı Üçüncü Çeyreği Kazanç Sonuçları Webcast yayını - 01.02.2018

2017 Yılı İkinci Çeyreği Kazanç Sonuçları Webcast yayını  - 01.08.2017

2017 Yılı Birinci Çeyreği Kazanç Sonuçları Webcast yayını  - 02.05.2017

2016
2016 Yılı Dördüncü Çeyreği Kazanç Sonuçları Webcast yayını  - 02.02.2017

 

Kabul Görmüş Genel Muhasebe Prensipleri’ne (GAAP) Uygun Olmayan Finansal Bilgilerde Anlaşma Sağlama

Analist Konferansları

2017 Elektrik Ürünleri Grubu Konferansı - 22.05.2017
Sunum | Webcast Yayını

BAML Global Industrials Konferansı - 21.03.2017
Webcast

2017 Yılı Yıllık Yatırımcı Konferansı - 24.02-2017
Webcast ve Sunumlar