Çatışma Minerallerinin Sorumlu Kullanımı

Eaton'ın başarılı bir kuruluş olmasında etik değerlerimiz ve işimizi doğru yapma taahhüdümüz her şeyden daha büyük önem taşımaktadır. Bu prensipler Eaton’ın tedarikçileri için olan beklentilerini ve tedarik zinciri kaynak bulma uygulamaları için karşılıklı sorumluluğumuzu kapsamaktadır.

 

Eaton; sattığı ürünlerin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki veya bitişik ülkelerdeki çatışmayı dolaylı veya dolaysız şekilde finanse eden tüzel kişilerden temin edilen kalay, tantal, tungsten ve altın içinde karıştırılmış çatışma mineralleri içermediğini taahhüt etmektedir. Eaton’ın kıdemli idari yönetimi ile bu işe tahsis edilmiş sevk ve idare birimi, sorumlu kaynak bulma uygulamalarına ilişkin tedarik zincirini doğrudan yönetmektedir.

 

Eaton, küresel tedarik zincirlerindeki tedarik zinciri sorumluluğunu ve şeffaflığı yürütmeye odaklanmış Minerallerin Sorumlu Kullanımı Teşebbüsü gibi çok paydaşlı teşebbüslere üyedir. Bu eylemler yoluyla, Eaton, mevzuattan kaynaklanan, müşterilere yönelik ve toplumsal beklentileri karşılamakta ve hatta bunları ötesine geçmektedir, ayrıca çatışmadan bağımsız çatışma minarellerini ve tedarik zincirlerini desteklemeye dair çoğu endüstri çözümüne önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Eaton’ın çatışma mineralleri politikası

Eaton, sattığı ürünlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki veya komşu ülkelerdeki çatışmayı dolaylı veya dolaysız şekilde finanse eden tüzel kişilerden temin edilen kalay, tantal, tungsten ve altın içinde karıştırılmış "çatışma minerallerini" içermediğini taahhüt etmektedir.

 

Eaton, bu tür minerallerin durum tespitini yapmayı ve bu durum tespitinin sonuçlarını ifşa etmeyi gerekli kılan Dodd Frank Yasası’nın 1502. kısmına tam olarak riayet etmeyi hedeflemektedir.

 

Eaton, tedarikçilerinin:

  • Bize satılan ürünlerin kalay, tantal, tungsten veya altın içerip içermediğini ve içeriyor ise bu metallerin çatışmaya taraf olmayan ergitme tesislerinden elde edilip edilmediğini ve ne ölçüde elde edildiğini belirlemek üzere kendi tedarik zincirlerinde yeterli ölçüde durum tespiti yapmalarını;
  • Eaton'ın kendi yasal yükümlülüklerine ve politika hedeflerine uyabilmesi için bu durum tespiti sonuçlarını Eaton'a rapor etmelerini ve
  • bu gibi metallerin hepsinin yalnızca çatışmaya taraf olmayan ergitme tesislerinden elde edilebilmesi için "çatışmasız" olmayı veya bu duruma gelmeyi taahhüt etmelerini talep etmektedir.