Konumunuzu seçin

Kölelik ve İnsan Ticareti Beyanı

2015 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK MODERN KÖLELİK YASASI ve CALIFORNIA TEDARİK ZİNCİRLERİNDE ŞEFFAFLIK YASASI UYARINCA EATON CORPORATION plc VE YAN KURULUŞLARI
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN YIL İÇİN BU ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINI YAPMIŞTIR


Bu beyan 2015 yılı Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası ve 2000 yılı California Tedarik Zincirinde Şeffaflık Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır.

Eaton Hakkında
Eaton, 2016 yılında 19,7 milyar $’lık satışa imza atmış bir güç yönetim şirketidir. Eaton, müşterilerine elektrik, hidrolik ve mekanik gücü daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde etkin olarak yönetmelerine yardım eden enerji verimliliği çözümleri sağlamaktadır. Eaton güç yönetimi teknolojilerinin ve hizmetlerinin kullanımıyla yaşam kalitesini arttırma ve çevreyi iyileştirme amacına kendini adamıştır. Yaklaşık 95,000 çalışanıyla Eaton, ürünlerini 175’ten fazla ülkedeki müşterilerine sunmaktadır. Her bir faaliyet alanı içinde üretilen çok çeşitli ürünler de dahil olmak üzere faaliyet alanları hakkında ek bilgi almak için Eaton'ın 2016 Form 10-K raporunu inceleyiniz.

Eaton Tedarik Zincirine Genel Bakış
Eaton, beş iş alanımız boyunca yayılan küresel tedarikçilere sahiptr. Tedarik zincirimiz çok katmanlı olup, satın aldığımız ham maddeler, yedek parçalar ve hizmetler değişkenlik göstermekte ve dünya genelinde Eaton’ın faaliyet alanlarını destekleyen 70,000’den fazla tedarikçiden temin edilmektedir. Eaton sürekli olarak endüstriye liderlik eden, finansal açıdan dayanıklı ve Eaton’ın sorumlu şekilde iş yapma taahhüdüne odaklanan stratejik iş ortağı olan tedarikçilerle iş yapmaya gayret etmektedir.

Güçlü Bir Amaç- Eaton’ın Politikaları ve Yönetişim Süreçleri
Eaton’da sonuca nasıl ulaştığımızın önemli bir başarı ölçütü olduğunu düşünüyoruz. ‘’İşimizi Doğru Yapma’’ taahhüdümüz Eaton markasının temelini oluşturmaktadır. Eaton’ın yüksek performanslı bir şirket olarak başarısı en yüksek etik standartlara uzun süreli bağlılığımızla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlılığın önemli bir parçası da Eaton’ın tedarikçilerinin ve tedarik zincirinin köle iş gücünü kullanmadığından veya insan kaçakçılığıyla uğraşmadığından emin olmaktır. Bazı temel yönetişim süreçleri ve yardımcı politikalar eylemlerimize uygun şekilde rehberlik etmektedir.

Eaton Etik Yönetmeliği
Eaton’ın Etik Yönetmeliği, insan haklarına saygıyı,
Eaton çalışanları ve tedarikçilerinin uyması gereken temel bir Eaton bir prensibi olarak görmektedir. Eaton Etik Rehberi, Eaton tedarikçilerinin herhangi bir şekilde işçileri zorla çalıştırmasını özellikle yasaklamaktadır. Eaton, etik standartlarının güncel ve üst düzeyde olduğunu göstermek; etik ve uyum programını denetlemek ve yönetmek için bir büro kurmuştur. Etik ve Uyumdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısının yönetiminde olan Büronun nihai denetimi Yönetim Kurulu’nun Denetim Komitesi’ne aittir.

Eaton Tedarikçi Davranış Kuralları
Eaton’ın Tedarikçi Davranış Kuralları,
Eaton’ın Etik Yönetmeliği’nde belgelendirildiği şekliyle şirketimizin değerleriyle tutarlı olarak Eaton ile iş yapmakta olan herhangi bir tedarikçiden beklenen minimum iş yeri standartları ve iş uygulamalarını ortaya koymaktadır. Bu gereksinimler küresel bağlamda Eaton tedarikçileri, bağlı kuruluşları ve yan kuruluşları için geçerli olup; zorla çalıştırma, kölelik ve insan kaçakçılığını yasaklamaktadır. Eaton tedarikçileri bu Tedarikçi Kuralları’na bağlı olmakla ve uymakla yükümlüdür.

Eaton Etik Yönetmeliği ve Tedarikçi Davranış Kuralları bu gereksinimlerin anlaşılmasını sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için politikalar, prosedürler ve planlara dahil edilmiştir. Uygulama sorumlulukları; Eaton Etik Rehberi, Eaton Tedarikçi Mükemmeliyeti El Kitabı gibi çeşitli plan ve rehberlik kaynaklarında ve ilgili ABD hükümet sözleşme şartlarında Federal Tedarik Yönergesi’nin insan kaçakçılığıyla ilgili gereksinimleri uyarınca İnsan Kaçakçılığı Uyum Planı yoluyla ele alınmaktadır.

Tüm bu politikaları, süreçleri ve prosedürleri desteklemek için Eaton kendi işletmelerinde ve tedarik zincirinde zorla çalıştırma, kölelik ve insan kaçakçılığı riskini önlemek ve azaltmak amacıyla aşağıdakileri içeren özel tedbirleri üstlenmektedir:

 1. Doğrulama
  Eaton’ın tedarik zincirindeki insan kaçakçılığı ve kölelikle ilgili riskler; tedarikçilere yönelik beklentilerin açık bir şekilde ortaya konulmasıyla ve standart hüküm ve koşullarımızda yer alan Davranış Kuralları gereksinimlerinin kapsama dahil edilmesi ile Eaton tedarikçilerinin Tedarikçi Davranış Kuralları ile uyumunu sağlamakla ele alınmaktadır. Tedarikçilerin Eaton’ın Tedarikçi Davranış Kuralları içerisinde bulunan gereksinimleri ayrıca gözden geçirmeleri ve kabul etmeleri gerekmektedir. Eaton, tedarikçilerin performans ve uygulamalarını gözden geçirmek için Tedarikçi Saha Değerlendirmesi (SSA) sürecini oluşturmuştur. SSA, tedarikçinin etik & uyumla ilgili konuları ele alacak süreçlere sahip olup olmadığını belirleyecek soruları içermektedir. Eaton, abonelik hizmetlerinden gelen bilgilerin yanısıra kamuya açık bilgileri de takip etmektedir. Eaton’ın Tedarikçi Davranış Kuralları’na uyulmaması konusunda bir bildirim almamız halinde, bir araştırma yapıp böyle bir riskin üzerine uygun şekilde gideceğiz.
 2. Tedarikçi Denetimleri
  Eaton Tedarikçi Davranış Kuralları hükümleri uyarınca, Eaton tedarikçilerinin bu kurallarla ve standart hüküm ve koşullarla olan uyumunu denetleme yetkisine sahiptir. Ciddi risklerin ortaya konulduğu böyle durumlarda, bu denetim ani ve önceden duyurulmadan yapılabilmektedir. Eaton tedarik zincirlerinin Tedarikçi Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığını denetlemektedir; bu tür bir denetim genellikle sadece insan ticaretine veya köleliğe odaklanmamaktadır. Eaton tedarikçilerini çeşitli nedenlerden dolayı düzenli olarak denetlemektedir ve bu denetimler genellikle sadece köle işçi çalıştırma veya insan ticareti yasağına uyumu belirlemek için yapılmamaktadır. Eaton genellikle insan ticareti veya köle işçi çalıştırma yasalarına uyumu değerlendirmek için üçüncü şahıslarla çalışmamaktadır. Ayrıca Eaton, bir tedarikçinin insan ticareti yaptığına veya köle işçi çalıştırdığına veya Eaton Etik Yönetmeliği veya Tedarikçi Yönetmeliği’ni başka şekilde ihlal ettiğine dair iddiaları veya belirtileri hemen ve kapsamlı bir biçimde araştırmaktadır.
 3. Sertifikasyon
  Eaton’ın Tedarikçi Davranış Kuralları, tedarikçilerin çalışanların insan haklarını savunmaları ve onlara itibar ve saygıyla davranmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Tedarikçiler herhangi bir ödünç veya zorla çalıştırma, kölelik veya iş mahkumiyeti veya insan kaçakçılığı ile iştigal etmemelidir. Davranış Kuralları çerçevesinde, tedarikçilerin personeli ve faaliyetleri kendi ülkelerinin yasaları ve geçerli olan diğer tüm yasalar, kurallar ve yönetmelikler ile tam bir uyum içinde olacaktır. Tedarikçiler Eaton ürün, hizmet ve sevkiyatlarının uygulanabilir tüm uluslararası uyum yasalarına, kurallara, yönetmeliklere ve Eaton Tedarikçi Davranış Kuralları’na sadık kaldığından emin olmalıdır. Eaton, tedarikçilerinin Tedarikçi Yönetmeliği’ne uyduklarını belgelemelerini zorunlu kılmaktadır. Buna ek olarak, Tedarikçiler sözleşmeye bağlı olarak kendi tedarikçilerinin ve yüklenicilerinin Eaton Tedarikçi Davranış Kuralları hükümlerine karşılık gelen davranış standartlarına uymalarını zorunlu kılmaktadır.
 4. Dahili Hesap Verilebilirlik
  İnsan hakları, modern kölelik ve insan kaçakçılığı riskleri konusundaki hesap verebilirlik Eaton Etik Yönetmeliği ve Tedarikçi Davranış Kuralları ile belirlenmiştir. Buna ek olarak, Eaton geniş yelpazeli tedarik zinciri risklerini tanımlamak ve azaltmak için katı denetim ve risk yönetimi süreçlerini hayata geçirmiştir. Eaton, herhangi bir etik endişenin veya muhtemel veya asıl bir hukuki ihlalin rapor edilmesi için, küresel bir Yardım Hattı’nı içeren çeşitli mekanizmalar oluşturmuştur. Çalışanlar ve tedarikçiler de dahil herhangi bir kişi, açık olarak veya kimliğini bildirmeden bir soru sorabilir veya Yardım Hattı veya ilgili diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
  Eğer Yardım Hattı veya herhangi bir başka kanal üzerinden kölelik veya insan kaçakçılığı iddiaları bize ulaşırsa, durumu hemen araştırıp sorunu çözmek üzere harekete geçeceğiz. Bu süreç, dahil olan tarafların iş akitlerinin sonlandırılma ihtimali de dahil gerekli eylemleri içerecektir. Yardım Hattımız veya Etik Büromuz aracılığıyla yapılan bu tür bir iddia, iddianın çözümü ve/veya araştırma bulgularıyla birlikte Eaton Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’ne iletilmektedir.
 5. Eğitim
  Etik, Eaton’ın değerlere bağlı kültürünün temel taşı olduğundan, tüm Eaton çalışanları küresel bazda Eaton’ın Küresel Etik Yönetmeliği konusundaki beklentilerine dair yıllık eğitimler almaktadır. Ek olarak, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Eaton’ın İnsan Haklarını Koruma tedarik zinciri ile ilişkili diğer temel Eaton yöneticilerine eğitimler sağlıyoruz. Bu eğitim, köleliği ve insan ticaretini tanıma ve azaltma hakkında özel bir içeriği barındırmaktadır.25 Nisan 2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.


Craig Arnold, Yönetim Kurulu Başkanı
Eaton Corporation plc

 

Craig Arnold, Yönetim Kurulu Başkanı
Eaton Corporation plc