Hükümler ve Koşullar

Eaton, Eaton’ın yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının (“Eaton”) web siteleri (“Eaton siteleri”) bilgilendirme amacıyla bu Hüküm ve Koşullarda yer almaktadır.  Aksi belirtilmedikçe; bu sitelerdeki tüm materyaller telif hakkı ve ticari marka bildirimleri ile sadece ticari olmayan kişisel kullanım amacıyla indirilebilir.  Bu siteleri kullanarak, siz de bu hükümler ve koşullara uymayı kabul etmektesiniz (“Anlaşma”).

Kullanıcı Erişimi
Eaton herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak: (1) herhangi bir kullanıcının bu siteye erişimini iptal edebilir; (2) bu sitenin ve/veya bu kullanım koşullarının tamamını veya bir kısmını tadil edebilir, değiştirebilir, iptal edebilir veya silebilir.

Üçüncü Şahıs Web Sitelerine Bağlantı
Eaton sitelerinde verilen herhangi bir bağlantı, kullanıcının Eaton sitelerinden çıkmasına olanak tanıyabilir. Bağlantı verilen siteler Eaton kontrolünde olmayabilir ve Eaton, bağlantı verilen sitenin veya bağlantı verilen sitede yer alan diğer bir bağlantının içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Eaton bu bağlantıları sadece kolaylık için verir ve herhangi bir bağlantı verilmesi Eaton’ın o siteyi onayladığı, onunla ilişkili olduğu veya onun sponsorluğunu yaptığı anlamına gelmez.  Bağlantı verilen bir siteyi ziyaret etmeye karar verirseniz bunun riski tamamen size aittir.

Ticari Markalar
Burada adı geçen ""Eaton"" , EATON (LOGO) ve/veya diğer Eaton isimleri veya ürünleri Eaton Corporation plc veya yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının ticari adları, ticari markaları ve/veya hizmet markalarıdır (“Eaton Markaları”) ve dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkede tescillidir.  Eaton Markaları sadece lisans ile kullanılabilir.  Diğer herhangi bir kullanım, yetkisiz kullanımdır.  Burada belirtilen diğer ürün veya şirket adları ilgili sahiplerinin ticari adı, ticari markası veya hizmet markası olabilir.

Yazılım
Bu sitenin sunucusundan indirilebilen herhangi bir yazılım ("Yazılım") Eaton ve/veya tedarikçilerinin telif haklı çalışması olabilir. Yazılımın kullanımı, Yazılım ile birlikte gelen veya Yazılım’da yer alan son kullanıcı lisans sözleşmesinin ("Lisans Sözleşmesi") hükümlerine tabidir. İndirilmeye hazır olan herhangi bir Yazılım Lisans Sözleşmesi’ne göre sadece son kullanıcılar tarafından kullanılabilir.  Yazılım’ın Lisans Sözleşmesi’ne aykırı şekilde kopyalanması veya dağıtımı yasalar uyarınca açıkça yasaklanmıştır.  YUKARIDAKİ HÜKMÜ KISITLAMAKSIZIN, YAZILIMIN DAHA FAZLA ÇOĞALTILMAK VEYA DAĞITILMAK İÇİN BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR. YAZILIM, GARANTİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MÜMKÜNSE, SADECE LİSANS SÖZLEŞMESİ’NİN HÜKÜMLERİNE GÖRE GARANTİLİDİR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN AKSİ ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMADIKÇA VE LİSANS SÖZLEŞMESİ’NDE GARANTİ ALTINA ALINAN HUSUSLAR DIŞINDA EATON; BU BELGE İLE TİCARİ DEĞERE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA, MÜLKİYET HAKKINA VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINA İLİŞKİN TÜM ZIMNİ GARANTİLER VE KOŞULLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE YAZILIM İLE İLGİLİ BÜTÜN GARANTİ VE KOŞULLARDAN FERAGAT ETMEKTEDİR.

Eaton Lisansı
Eaton, siteleri aracılığıyla gizli veya tescilli bilgi göndermenizi istememektedir.  Bu hizmet aracılığıyla mesaj göndererek, dosya yükleyerek, veri girerek veya başka bir iletişim şekli kullanarak şunları gerçekleştirmesi için Eaton’a telifsiz, sürekli, özel olmayan, sınırsız, dünya çapında geçerli bir lisans vermeyi kabul etmektesiniz:
•     Bu tür iletişimleri kullanmak, kopyalamak, uyarlamak, aktarmak, tekrar aktarmak, dağıtmak ve/veya kamuya açık şekilde icra etmek, görüntülemek veya bu iletişimlere alt lisans vermek.
•    İletişimle ilgili olarak verilen yukarıdaki hakları kullanmaları için üçüncü şahıslara sınırsız hakka ilişkin alt lisans vermek.

Yukarıdaki haklar; bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir ilgili yargı alanında telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent yasaları veya tanıtım yasası dâhil, diğer fikri mülkiyet hakları uyarınca tanınan haklar da dâhil olmak üzere, bu tür iletişimlere ilişkin tüm hakları kullanma hakkını içerecektir.

Feragatname
BU WEB SİTESİNDE YER ALAN VERİ VE BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR, ANCAK BU VERİ VE BİLGİLER YANLIŞLIKLARI VE YAZIM HATALARINI İÇEREBİLİR.  EATON SİTELERİ "TİCARİ DEĞER, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET HAKKI VE İHLAL OLMAMA DURUMUNA İLİŞKİN İMA EDİLEN GARANTİLER DÂHİL ANCAK BUNLARLA DA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA"AÇIK VEYA İMA EDİLEN HERHANGİ BİR TÜRDE VEYA KOŞULDA HERHANGİ BİR BEYAN VEYA GARANTİDE BULUNULMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR .  EATON BU SİTEDE YER ALAN FONKSİYONLARIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA BÜLTEN PANOLARI VEYA SİTEYİ KULLANIMA SUNAN SUNUCU DÂHİL BU SİTENİN HATASIZ OLACAĞINI, VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEYECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. BU SORUMLULUK REDDİ HERHANGİ BİR PERFORMANS BAŞARISIZLIĞI, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLİNME, KUSUR, ÇALIŞMA VEYA İLETİMDE GECİKMENİN NEDEN OLDUĞU HERHANGİ BİR HASAR VEYA YARALANMA İÇİN GEÇERLİDİR. BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATTI ARIZASI, HIRSIZLIK VEYA İSTER SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ FİİL VEYA İHMAL; İSTER BAŞKA BİR EYLEM NEDENİYLE OLSUN, KAYITLARIN İMHASI VEYA YETKİSİZ ERİŞİMİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANIMI YASAKTIR. EATON’IN DİĞER ABONELERİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, HAKARET EDİCİ VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞINDAN SORUMLU OLMADIĞINI VE BUNLAR NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK ZARARIN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU ÖZELLİKLE KABUL ETMEKTESİNİZ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA BAŞKA ŞEKİLDE KISITLANMADIKÇA, EATON VEYA EATON YAZILIMINI OLUŞTURMA, ÜRETME VEYA DAĞITMADA YER ALAN HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURULUŞ HİÇBİR KOŞULDA EATON YAZILIMI VEYA SİTESİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFÎ, ÖZEL, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN veya CEZA GEREKTİRİCİ ZARARLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU BELGE İLE BU BÖLÜMÜN HÜKÜMLERİNİN SİTEDEKİ TÜM İÇERİK İÇİN GEÇERLİ OLACAĞINI ONAYLAMAKTASINIZ.

Zararların Sınırlandırılması
EATON, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA BAŞKA ŞEKİLDE KISITLANMADIKÇA, HERHANGİ BİR KOŞULDA BU SİTENİN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI VEYA TESADÜFÎ ZARAR DÂHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. EATON SADECE KATALOGLARINDA VEYA DİĞER ŞİRKET LİTERATÜRÜNDE BELİRTİLEN ÜRÜNLERE YÖNELİK UYGULAMALARI TAVSİYE ETMEKTE VE BUNLARIN DIŞINDAKİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU BU BELGE İLE REDDETMEKTEDİR. ÜRÜNLER,EĞER GARANTİLİ İSE, SADECE SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARINA GÖRE GARANTİLİDİR.  EATON’IN HERHANGİ BİR KULLANICININ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, REKABET ENGELLEYİCİ, HAKARET EDİCİ VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞINDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI ÖZELLİKLE TASDİK VE KABUL ETMEKTESİNİZ. HERHANGİ BİR EATON MATERYALİNDEN VEYA HÜKÜM VE KOŞULUNDAN MEMNUN KALMAZSANIZ; TEK VE YEGÂNE ÇÖZÜM, SİTEYİ KULLANMAYI BIRAKMAK OLACAKTIR.

Bülten Panoları
Bu hizmet Eaton’a geri bildirim vermeyi ve kullanıcılar arasında gerçek zamanlı etkileşim kurmayı sağlayan bülten panolarını ve sohbet odalarını ("bülten panolarını") içerebilir. Eaton; bülten panolarına iletilen mesajları, bilgileri veya dosyaları kontrol etmemektedir. BÜLTEN PANOLARINI VE BU SİTEYİ KULLANMANIZIN BİR KOŞULU OLARAK, AŞAĞIDA BELİRTİLENLERİ KESİNLİKLE YAPMAMALISINIZ:
•  Diğer kullanıcıların bülten panolarını kullanımını ve bunlardan faydalanmasını kısıtlamak veya engellemek,
•   Hukuki sorumluluğa neden olabilecek veya herhangi bir yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası yasayı başka şekilde ihlal edecek cezai veya hukuki suç nitelikli herhangi bir davranış teşkil edecek veya böyle bir davranışı teşvik edecek veya ihlal edici davranış nitelikli iletimler dâhil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla yasa dışı, rekabet engelleyici, tehdit edici, küfür, iftira edici, küçük düşürücü, müstehcen, kaba, pornografik, saygısız veya uygunsuz bilgiler göndermek veya iletmek,
•  Sahibinden veya hak sahibinden önceden yazılı izin almadan gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal eden veya telif hakkı, patent veya başka mülkiyet hakkı tarafından korunan veya telif haklı eserlerin türevi niteliğindeki materyaller dâhil olmak üzere başkalarının haklarını ihlal eden herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer materyali göndermek veya iletmek,
•  Virüs veya başka bir zararlı bileşen içeren bilgi, yazılım veya diğer materyalleri göndermek veya iletmek ve
•  Herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer materyali Eaton’ın iş amaçları dışında ticari amaçlarla göndermek veya reklam içeren bilgi, yazılım veya diğer materyali göndermek, iletmek veya başka şekilde yararlanmak.

Eaton’ın bülten panolarının içeriğini izleme veya düzenleme yükümlülüğü olmadığını anlamaktasınız. Ancak Eaton yasalar, yönetmelikler veya resmi kurumların taleplerini karşılamak için gerekli görüldüğünde her zaman sizin veya diğer kullanıcıların gönderdiği herhangi bir bilgiyi ifşa etme ve Eaton’ın tamamen kendi takdiri doğrultusunda uygunsuz bulduğu veya bu hüküm ve koşulları ihlal eden bilgi veya materyallerin tamamını veya bir kısmını düzenleme, yayınlamayı reddetme veya silme hakkını saklı tutmaktadır.

Tazminat
Siteyi kullanımınızdan veya bu sözleşmenin hükümlerini ihlal etmenizden veya sözde ihlalinizden doğan, makul avukat ücretleri dâhil olmak üzere; her türlü sorumluluk, iddia, zarar ve masraftan ve bunlara karşı Eaton’ı, lisans sahiplerini ve Eaton’ın ilgili müdürleri, yetkilileri, çalışanları ve temsilcilerini savunmayı, tazmin etmeyi, korumayı ve zarar görmelerini engellemeyi kabul etmektesiniz.

Geçerli Olan Yasa
Bu Sözleşme, herhangi bir ilke veya yasa çatışmasına mahal vermeden Ohio Eyaleti’nin yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz hale gelirse, o hüküm bu Sözleşme’den ayrı tutulacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Uluslararası Kullanıcılar
Eaton siteleri ABD içinden kontrol edilir, işletilir ve yönetilir.  Eaton, Eaton sitelerinin ABD dışında kullanım için uygun veya hazır olduğunu beyan etmemektedir.  Eaton sitelerindeki herhangi bir içeriğin yasa dışı veya yasak olduğu ülkelerden veya bölgelerden Eaton sitelerine erişiminiz yasaktır.  Herhangi bir   ihracat yasası veya yönetmeliğini ihlal edebilecek Eaton site veya materyallerini kullanamazsınız.

DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) Tebligat Gereklilikleri
Herhangi bir telif hakkı ihlali iddiası U.S.C. Bölüm 512(c) 17. Maddesi’ne göre hizmet sağlayıcı yetkili temsilcisine tebliğ edilmelidir:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu sitedeki herhangi bir yasal bildirimi ve feragatnameyi içeren bu hükümler, sizin web sitesini kullanımınız ile ilgili olarak Eaton ve sizin aranızda tam bir anlaşma oluşturur ve buna dair önceki herhangi bir anlaşma ve anlayışı hükümsüz kılmaktadır.

Fesih
Bu Anlaşma; Eaton’dan tarafından herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın iptal edilinceye kadar yürürlükte olacaktır. Fesih durumunda bu siteye veya bülten panolarına artık erişemezsiniz. Bu siteden veya bülten panolarından indirilen materyalle ilgili olarak size uygulanan kısıtlamalar, bu Sözleşmede belirtilen feragatler ve sorumluluk sınırlamaları fesihten sonra da geçerliliğini korumaktadır.