Zor İşler Bizimle Kolay Sürdürülebilirlikten Ödün Vermeden...

Bizler finansal, çevresel, toplumsal ve yönetişim anlamında ilerlemeler kaydettikçe; stratejiimizin yönlendirdiği, ilham veren hedeflerimizin ve işimizi doğru yapma taahhüdümüzün yol gösterdiği vizyonumuz  bize güç vermektedir. 

Yaşam Kalitesini Arttırmak ve Çevreyi İyileştirmek

Günümüzde; haberleşmeden, ailelerimize yiyecek temin etmeye, iç mekanları ısıtmaya ve soğutmaya, sağlık hizmetlerine, eğlence veya iş seyahatine, insanlara ürün ve hizmetler sunmaya kadar hemen hemen her alanda güce ihtiyaç duyulmaktadır.  

Vizyonumuz, güç yönetimi teknolojilerinin ve hizmetlerinin kullanımıyla yaşam kalitesini arttırmak ve çevreyi iyileştirmektir. Dünyada kendimize özgü bir amacımız bulunmaktadır. Bizler, müşterilerimizin ve onların müşterilerinin gücü bizim vizyonumuzu tamamlayacak şekilde yönetmelerine yardımcı olacak ürün ve hizmetleri sunuyoruz.

Vizyonumuz: Güç yönetimi teknolojileri ve hizmetlerinin kullanarak yaşam kalitesini ve çevreyi iyileştiriyoruz.

Şirket olarak başarımızın yalnızca finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda çevremizi korumaya, sosyal sorumluluk ve yönetişime olan bağlılığımızla da ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu vizyonumuzu gerçekleştirmek için, tüm paydaşlarımız için önemli olan sorunlara hitap eden finansal ve finansal olmayan, ilham veren hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla finansal, çevresel, toplumsal ve yönetimsel (FESG) anlamda işimizin tüm alanlarını sürdürülebilirlik stratejimize entegre etmek için çok çalışıyoruz. Kısa dönem beklentilerimizi karşılamaya devam ederken, bu alanların her biri için uzun dönem performans değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu yaklaşımla, tüm paydaşlarımız için hem şu anda hem de gelecekte sürdürülebilir bir değer yaratıyoruz.

Dünya, güç yönetimi alanında pek çok zorlukla karşı karşıyadır.Ürün ve hizmetlerimiz de bu zorlukların çözümünün bir parçasıdır. Yıllar önce, ürünün satın alma, kullanım aşaması ve kullanım ömrü sonu yönetimini kapsayan tüm yaşam döngüsü boyunca olumsuz etkilerini azaltan ve performansını arttıran en iyi güç yönetimi teknolojilerini ve hizmetlerini sunmak üzere yola çıktık. Kat ettiğimiz mesafeyle gurur duyarken, ilerlemeye devam etmemiz gerektiğinin de bilincindeyiz. Gezegenimiz ve gezegenimizde yaşayan insanlar için daha iyi bir gelecek sağlama taahhüdümüzü devam ettiriyoruz. 

%
20
Hedefimiz, 2025 yılına kadar GHG emisyonlarını 2015 yılındaki emisyonlara göre % 20 azaltmaktadır.
%
100
Amacımız, 2030 yılına kadar, tüm üretim iş sahalarımızda atık sahasına sıfır atık gönderilmesidir.
584 milyon $
Ürün portföyümüzde inovasyonu hızlandırmak için 2018 yılında yaptığımız yatırımın tutarı

Sürdürülebilirlik Sonuçlarımızı ve Bu Konuda Kaydettiğimiz İlerlemeyi Görün

Bunu Yaparken Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne Uygun Hareket Ediyoruz

İşimiz, hepimiz için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla belirlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur.

Örneğin, güç şebekesindeki talep arttıkça güneş ve rüzgar enerjisi de dâhil olmak üzere, belediyelerin ve enerji dağıtım şirketlerinin güç verimliliğini ve dağıtımını optimize etmesine yardımcı oluyoruz. Dünya nüfusunun her yıl yaklaşık 82 milyon artacağı göz önüne alındığında, tarladan sofraya yiyecek üretimi sürecinin, yiyeceklerin güvenirliği arttırılırken atıklar azaltılarak, daha verimli hale gelmesi gerekecektir. Dünyanın en büyük üreticileriyle birlikte çalışarak, daha az kaynak tüketirken, hava ve kara taşımacılığının daha verimli ve güvenli hale gelmesine yardımcı oluyoruz.

LGBT - En iyi çalışma yeri ödülü
Corporate Responsibility Dergisi tarafından üst üste 11. yıl En İyi 100 Tüzel Kişi listesinde gösterildik.
fortune-worlds-most-admired-company
Fortune Dergisi’nin ‘’2018 Yılı Dünya’nın En Çok Hayranlık Duyulan Şirketleri’’ listesinde yer aldık.
2019 Yılı, Yılın Energy Star İş Ortağı Ödülü
Yılın ENERGY STAR İŞ ORTAĞI seçildik ve Sürdürülebilir Mükemmellik başarı sırasında kendimize yer bulduk.