Zor İşler Bizimle Kolay Sürdürülebilirlikten Ödün Vermeden...

Bizler finansal, çevresel, toplumsal ve yönetişim anlamında ilerlemeler kaydettikçe; stratejiimizin yönlendirdiği, ilham veren hedeflerimizin ve işimizi doğru yapma taahhüdümüzün yol gösterdiği vizyonumuz  bize güç vermektedir. 

Yaşam Kalitesini Arttırmak ve Çevreyi İyileştirmek

Günümüzde; haberleşmeden, ailelerimize yiyecek temin etmeye, iç mekanları ısıtmaya ve soğutmaya, sağlık hizmetlerine, eğlence veya iş seyahatine, insanlara ürün ve hizmetler sunmaya kadar hemen hemen her alanda güce ihtiyaç duyulmaktadır.  

Vizyonumuz, güç yönetimi teknolojilerinin ve hizmetlerinin kullanımıyla yaşam kalitesini arttırmak ve çevreyi iyileştirmektir. Dünyada kendimize özgü bir amacımız bulunmaktadır. Bizler, müşterilerimizin ve onların müşterilerinin gücü bizim vizyonumuzu tamamlayacak şekilde yönetmelerine yardımcı olacak ürün ve hizmetleri sunuyoruz.

eaton-sustainability-dashboard
2019 Sustainability Dashboard
Though we are never finished in our quest for improvement, we are proud of the success achieved in 2019, illustrated on our Sustainability Dashboard
%
20
Hedefimiz, 2025 yılına kadar GHG emisyonlarını 2015 yılındaki emisyonlara göre % 20 azaltmaktadır.
%
100
Amacımız, 2030 yılına kadar, tüm üretim iş sahalarımızda atık sahasına sıfır atık gönderilmesidir.
584 milyon $
Ürün portföyümüzde inovasyonu hızlandırmak için 2018 yılında yaptığımız yatırımın tutarı

Sürdürülebilirlik Sonuçlarımızı ve Bu Konuda Kaydettiğimiz İlerlemeyi Görün

Eaton sustainability strategy graphic

Our sustainability strategy

Our sustainability strategy was guided by the collaborative process we undertook to identify and prioritize key material issues at Eaton. Those priorities helped us determine which areas within the company will provide the greatest impact in our efforts to improve sustainability.

Bunu Yaparken Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne Uygun Hareket Ediyoruz

İşimiz, hepimiz için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla belirlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur.

Örneğin, güç şebekesindeki talep arttıkça güneş ve rüzgar enerjisi de dâhil olmak üzere, belediyelerin ve enerji dağıtım şirketlerinin güç verimliliğini ve dağıtımını optimize etmesine yardımcı oluyoruz. Dünya nüfusunun her yıl yaklaşık 82 milyon artacağı göz önüne alındığında, tarladan sofraya yiyecek üretimi sürecinin, yiyeceklerin güvenirliği arttırılırken atıklar azaltılarak, daha verimli hale gelmesi gerekecektir. Dünyanın en büyük üreticileriyle birlikte çalışarak, daha az kaynak tüketirken, hava ve kara taşımacılığının daha verimli ve güvenli hale gelmesine yardımcı oluyoruz.