Konumunuzu seçin

İklim Faaliyeti

Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak, Vizyonumuzun Bir Parçasıdır

Vizyonumuz, güç yönetimi teknolojilerinin ve hizmetlerinin kullanımıyla yaşam kalitesini arttırmak ve çevreyi iyileştirmektir. Müşterilerimizin gücü daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak inovatif çözümler yaratarak veya operasyonlarımızın karbon ayak izlerini azaltarak ve tedarikçilerimizin de aynı şekilde hareket etmelerini isteyerek, çevremizin etkin koruyucusu olma vizyonumuzu yaşatıyoruz.

Kamuya açık en son verilerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

2018 Yılı Sera Gazı Emisyonları

Scope 1 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017
Scope 2

740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach  

732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach

Scope 3 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources

Çevremizi İyileştiriyor ve Koruyoruz

Çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmaya ve doğal kaynakları verimli şekilde kulanmaya kendimizi adadık. Çalışanlarımızın kaynakları koruma, verimli bir şekilde çalışma ve toplumlarımızı kalkındırma konusunda aktif bir rol almalarını isteyerek, çevre koruyuculuğu rolümüzü ortaya koyuyoruz. Enerji, emisyon, su ve atık anlamında ayak izimizi azaltmaya uğraşıyor ve performansımızı iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz.

İklim değişikliğine hitap edebilmek için ülkelere ve işletmelere yapılan küresel çağrıyı önemsiyoruz. Envanterimizde Kapsam 3 emisyonları (dolaylı emisyonlar) içinde açıklanan, olumlu etkisi olan ürünlere daha fazla odaklanmanın yanı sıra, operasyonlarımızda Kapsam 1 (doğrudan) ve Kapsam 2 (dolaylı) GHG emisyonları olarak bilinen karbon etkilerini azaltmak için yoğun çalışıyoruz.

İklim değişikliklerinin en önemli etkilerinden kaçınma çabalarımızın bir parçası olarak, 2017 yılında Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı 2 derece Celcius senaryosunda analiz ettik ve bu emisyonlara hitap edebilmek için seçenekleri değerlendirdik. Emisyonlarımızı bilime dayalı seviyelere uyarlamak için neler yapmamız gerektiği hakkında çok şey öğrendik ve hem enerji talebimizi azaltmamız, hem de enerji kaynaklarımızı yeşil hale getirmemiz gerektiğini anlıyoruz.

Emisyonlarımız aşağıdaki şekillerde azaltıyoruz:

 • Binalarımızda ve imalat proseslerimizde enerji verimliliğimizi arttırarak ve aşağıdakiler de dahil olmak enerjinin çalışanlarımız tarafından korunmasının altını çizerek:
  • Basınçlı hava sistemi bakımı
  • Kazanların bakımı ve geliştirilmesi
  • Aydınlatma alanında yapılan yenilemeler
  • HVAC sistemlerinde yapılan yenilemeler
  • Daha verimli motorların, sürücülerin ve pompaların kurulumu
  • Proses iyileştirmeleri
 • İş sahalarımızda dağıtımlı enerji üretiminden faydalanarak:
  • Üretim sahalarımız, 2018 yılında 9 milyon kilowatt saat yenilenebilir enerji üretmiştir.
  • İş sahalarımızdan üçünde mikro şebeke bulunurken, birinde de bu alanda gelişmeler kaydedilmiştir.
 • Yenilenebilir enerjiyi satın alarak:
  • İş sahalarımızdan bir çoğu, 2018 yılında ilgili tedarikçilerden yeşil güç satın almıştır. 2019 yılında daha fazla güç satın almayı hedefliyoruz.

İlerlemeyi Ölçmek ve Rapor Etmek

Liderlik ekibimiz, 2025 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 toplam emisyonlarımızda (baz aldığımız 2015 yılındaki rakamımıza göre) % 20 azalma mutlak hedefini koymuştur. 2015 yılından bu yana, mutlak sera gazı emisyonlarımızı % 13.6 azalttık. 2018 yılı için olan mutlak azalma hedefimiz % 2 idi ve biz bu hedefi aştık : 2018 yılında % 5.6 mutlak azalma oranı yakaladık.

2018 yılındaki GHG envanterimizin kapsamını daha küçük emisyon kaynaklarını yakalamak için genişlettik ve muhasebemizi takvim yılına göre ayarladık ve metodolojimizi güncelledik. Bu değişiklikler, baz aldığımız 2015 yılı rakamımızı yeniden hesaplanmasına yol açtı. Tutarlı olmak adına, 2015 ve 2018 yılları arasındaki dönemi de yeniden hesapladık. Bu değişikliklere dayanarak, 2018 yılı Kapsam 1 ve 2 (pazara dayalı) GHG toplam emisyonlarımız 1,099,044 metrik ton karbon dioksite değerdir (CO2e). Buna göre yeniden hesaplanmış olan 2015 yılı Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımız (baz alınan rakam) 1,272,709 CO2e olmuştur. Bunun anlamı da, 2015 ve 2018 yılında mutlak emisyonlarımızda % 13.6 oranında bir azalmaya sebep olmasıdır. Kapsam 3 emisyonlarımız ise 2015 yılından bu yana, yine 67,455,149 metrik ton 2e olarak kalmıştır.

2015 Yılından İtibaren Mutlak GHG Emiyonlarında Kaydettiğimiz Azalma
%
13.6
2015 Yılından İtibaren Mutlak GHG Emiyonlarında Kaydettiğimiz Azalma
2018 Yılında Azaltılan GHG’lerin Metrik Ton Cinsinden Değeri
66.000
2018 Yılında Azaltılan GHG’lerin Metrik Ton Cinsinden Değeri
Baz Aldığımız 2015 Yılından Bu Yana Azaltılan GHG’lerin Metrik Ton Cinsinden Değeri
174.000
Baz Aldığımız 2015 Yılından Bu Yana Azaltılan GHG’lerin Metrik Ton Cinsinden Değeri

Videoyu İzleyin

Eaton İş Sistemi ve Sürdürülebilirlik Birimi İdari Başkan Yardımcısı Harold Jones, daha sağlıklı bir gezegen için müşterilerimizle nasıl iş birliği yaptığımızı açıklıyor.

CDP Yanıtları

2006 yılından bu yana, CDP İklim Değişikliği anketini yanıtlamakta ve beyan için sürekli olarak yüksek notlar almaktayız. CDP veya önceden bilinen adıyla Karbon Saydamlık Projesi, web sitesi dünya genelindeki şirketlerce yapılan GHG emisyonlarını gösteren en geniş kamu havuzu olarak hizmet veren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Ayrıca, tedarikçilerimizi CDP Tedarik Zinciri Programı yoluyla emisyonlarını rapor etmeye davet ediyoruz. Kamuya açık en son gönderilerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Doğrulama

Eaton, GHG verilerini doğrulamak için bağımsız bir onay kuruluşunu kullanmaktadır. Bu doğrulama, Kapsam 1 ( şirket tarafından sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan gelen emisyonlar) veya Kapsam 2 ( çoğunlukla elektriğin satın alınması nedeniyle potansiyel GHG emisyonuna sahip mal veya kaynaklarından çıkan dolaylı emisyonlar) emisyonları için ‘’makul’’ bir garantiyi içermektedir. Kapsam 3 emisyonlarımızın doğrulanması ise, karbondiokside (CO2e) eşdeğer emisyonlar için " sınırlı " bir garantiyi içermektedir. Kamuya açık en yeni doğrulama beyanımızı buradan temin edebilirsiniz.