Konumunuzu seçin

Toplumsal Katılım

Toplumsal Katılım- Güçlü Toplumların Oluşturulmasına Yardımcı Oluyoruz

İçinde çalıştığımız toplumların yaşamak ve çalışmak için hayat dolu yerler haline gelmesi için çabalıyoruz. Dünya genelindeki pek çok topluma hizmet götürüyor, çalışanlarımızın beceri ve fikirlerini bu hizmetlerde yansıtıyoruz. Yerel toplumlarda aktif şekilde yer almaktan gurur duyuyoruz. Nihai hedefimiz, önce yaşadığımız ve çalıştığımız yerlere, sonra da dünyanın hemen hemen her yerine elle tutulur ve sürdürülebilir faydalar getirmektir.

Hizmet Götürdüğümüz Toplumları Geliştirmek İçin Önemli Kaynak Katkıları Yapıyoruz

Yerel toplumlarımızı desteklediğimizde, aynı zamanda çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da destekliyoruz. Toplumsal katılımı cesaretlendiriyoruz çünkü bunu yapmanın sağlıklı, sürdürülebilir toplum ve işletmeleri yarattığına inanıyoruz. Dahil olduğumuz alanlardan bazıları şunlardır:

 • Kâr amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurullarının çalışmaları
 • Gönüllü faaliyet programları
 • Finansal destek
 • Ayni katkılar

Çalışanlarımızın toplumsal projelere bahşettiği yetenek, enerji ve beceriler, hizmet verdiğimiz toplumlara olduğu kadar bizim için de önem taşımaktadır. Gönüllülerimiz gerekli işleri yapmanın verdiği tatminle birlikte, sosyal ağlarını genişletip, sorun çözme anlamında yaratıcı beceriler edinip,refah seviyelerini de arttırmaktadır.

Yerel organizasyonlarda gönüllü faaliyetlerde görev alan çalışanlarımızın toplumlara karşı daha fazla bağlılık hissettiklerini ve evde ve iş yerinde daha fazla tatmin olduklarını anlıyoruz. 

Yıllık hayır amaçlı katkılarımızın yarısından fazlasıyla, dünya genelinde sağlık hizmetlerinin ve insani hizmetlerin desteklenmesine yardımcı olmaktayız.
%
60
Yıllık hayır amaçlı katkılarımızın yarısından fazlasıyla, dünya genelinde sağlık hizmetlerinin ve insani hizmetlerin desteklenmesine yardımcı olmaktayız.
2018 Yılında Yaptığımız Hayır Amaçlı Bağışların Miktarı: Zaman ve Paramızı Nereye Bağışlayacağımıza Eaton Çalışanları Karar Vermektedir
>12 milyon $
2018 Yılında Yaptığımız Hayır Amaçlı Bağışların Miktarı: Zaman ve Paramızı Nereye Bağışlayacağımıza Eaton Çalışanları Karar Vermektedir
Üst üste 12. yılda da Corporate Responsibility Magazine’in‘’ En İyi 100 Tüzel Kişi ‘’ listesine dahil edilmiş durumdayız.
12
Üst üste 12. yılda da Corporate Responsibility Magazine’in‘’ En İyi 100 Tüzel Kişi ‘’ listesine dahil edilmiş durumdayız.

Yerel Topluluklar Üzerinde Anlamlı Bir Etki Oluşturuyoruz

Çalışanlarımızın toplumsal projelere bahşettiği yetenek, enerji ve beceriler, hizmet verdiğimiz toplumlara olduğu kadar bizim için de önem taşımaktadır. Gönüllülerimiz gerekli işleri yapmanın verdiği tatminle birlikte, sosyal ağlarını genişletip, sorun çözme anlamında yaratıcı beceriler edinip,refah seviyelerini de arttırmaktadır.

Tesislerimizin bir çoğunda, saha faaliyetlerini yerel toplumların ihtiyaçlarına göre düzenleyen toplumsal katılım ekipleri kurulmuştur. Değişik görevlerden gelen çalışanlardan oluşan bu ekiplerin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • Gerekli faaliyetleri desteklemek için yıllık toplumsal katılım planı geliştirmek ve bütçeyi belirlemek
 • Çalışanların bağış yapabileceği kampanyaları yürütmek
 • Gönüllü faaliyetleri organize etmek
 • Toplumların bağış taleplerine cevap vermek

Toplumsal katılım ekiplerimiz çalışanların daha fazla katılımını teşvik etmekte ve güçlü bir gurur hissi aşılamaktadır. Ekip üyelerinin bireysel çabaları ve katkıları yaşadığımız ve çalıştığımız yerlere doğrudan fayda sağlamaktadır.

2018 Yılı Yerel Toplum Projeleri

Çalışanlarımızı, zamanlarını ve yeteneklerini yerel organizasyonlara ayırarak, katkıda bulunmaları ve çeşitli toplumsal teşebbüsleri desteklemeleri konusunda cesaretlendiriyoruz. Yerel toplumları destekleyen ve gerçekleştirmekten gurur duyduğumuz projelerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Müjgan-Serkan Karagoz Özel Eğitim Uygulama Merkezi Tekirdag, Türkiye: Hükümet tarafından engelli çocuklar için hizmete açılan bu okulda yenileme yaptık.
 • Casa Hogar Maria Niña A.C., Juarez, Meksika: Sakatlığı bulunan kızlarla çalışan bir organizasyon için operasyonel destek sunduk. Bu program ücretsiz olup, kızların okul haftası boyunca kalmalarına olanak tanımaktadır.
 • Burak Sosyal Yardımcı, Güney Kore- Pyeongtaek-Si : Yaşlılar için koltuk değnekleri sağlamak adına para topladık. Böylece, onlar da toplumsal faaliyetlere katılabilir ve hareketliliklerini arttırabilirler.
 • Dublin Simon Community, İrlanda Dublin: Evsiz ailelere yardım etmek için para topladık.
 • Los Angeles Nehri’nin Arkadaşları, California, Los Angeles: 2018 yılında Los Angeles Nehri’nin temizlenmesine yardımcı olduk : Bu, ülkeeki en büyük nehir temizliklerinden bir tanesidir.

100 Yıldan Uzun Bir Süredir United Way’i Destekliyoruz

Yerel toplumlarda gerçekleştirdiğimiz hayır işleri ve dahiliyet, kimliğimizin önemli bie bileşenidir. 1915 yılında, kurucumuz Joseph O. Eaton, Cleveland Ohio’da ilk United Way teşebbüsünün başlatılmasına yardımcı olan Cleveland Federation for Charity and Philantrophy’nin kuruluşuna da öncülük etmiştir. Liderlerimizden ilham alan, toplumlara yardım etme stratejimiz, doğası gereği yerel ABD, Kanada ve Porto Riko’da, United Way’e olan bağlılığımızı şirket bazında yıllık kampanya ile göstermekteyiz. Eaton, çalışanlar tarafından bağışlanan her bir dolara karşılık yarısını hibe etmektedir.

Stover Ödülleri Her Yıl Gönüllülerin Başarılarını Takdir Etmek İçin Verilmektedir.

Her yıl, bağlı bulundukları toplumlarda gönüllü faaliyetlerde bulunan çalışanlarımızın sıradışı başarılarını Stover Ödülü ile ödüllendiriyoruz. Eaton’da çalışan herhangi bir kişi, toplumsal organizasyonlarda liderlik vasfı göstermiş veya hizmet etmiş tam zamanlı herhangi bir diğer çalışanı bu ödül için aday gösterebilir.

Her bir iş ünitesi içindeki kıdemli başkan yardımcısı bu adayları gözden geçirecek bir seçim komitesi tayin etmektedir. Bu komite, ödül alacak kişileri aşağıdaki kıstaslara dayanarak belirlemektedir:

 • Çalışanın hem organizasyon hem de toplum içindeki katılımının pozitif etkisi.
 • Adayın organizasyon içinde gösterdiği liderliğin veya sarsılmaz bağlılığın ölçüsü.
 • Eaton toplumuna ve çalışanlarına ve çalışanların ailelerine yönelik faaliyetlerin önemi.
 • Kâr amacı gütmeyen diğer toplum kuruluşları bünyesinde verilen gönüllü hizmetler.
 • Çalışanını gönüllü faaliyette bulunduğu organizasyondan gelen tavsiye mektubu veya mektupları.

Stover Gönüllü Faaliyet Ödülü’ne layık görülenlerin her biri, kâr amacı gütmeyen kendi seçtiği bir kuruluşa ödenmek üzere verilen 5000 Amerikan doları değerinde bir çeki içeren bir hatıra ödülünün yanı sıra, resmi bir törende genel başkan ve CEO tarafından verilen özel bir takdirnameye hak kazanacaktır.

Eğitim, Sanat, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Destekleyen Eaton Vakıf Fonu

Eaton Vakıf Fonu; toplumlarımızda yaşam kalitesini arttıran sanat, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler programlarını desteklemektedir. Bu fon, çalışanlarımızın yönetim kurulunda hizmet verdiği organizasyonlardan gelen taleplere temel öncelik tanımaktadır. Eaton Vakıf Fonu hibeleri, tesis büyüklüğüyle doğru orantılı olarak, iş sahalarımızda da verilmektedir. Yaklaşımımız, yerel çalışanlarımızın kaynakları en çok ihtiyaç duyuldukları yere nasıl aktaracaklarına karar vermelerine yardımcı olmaktadır. Çalışanlarımız, zamanımızı ve paramızı nereye harcayacağımızı belirlemekle gurur duymaktadır.

Çalışanlar İçin Hediye Eşleştirme Programı, Çalışanların Bağışlarını Çoğaltmaktadır

Birleşik Devletler’de ikamet eden çalışanlarımız, emekliye ayrılan eski çalışanlarımız ve direktörlerimiz tarafından eğitim ve sanat alanlarında ve kâr amacı gütmeyen kültürel organizasyonlara verilen hediyeler Eaton Hediye Eşleştirme Programı ile çoğaltılmaktadır. Sanat, kültür, eğitim, sağlık hizmetleri ve insani hizmetler alanlarında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere kâr amacı gütmeyen pek çok 501(c)(3) organizasyonuna yapılan bir dolarlık her bağışın 0.50 dolarlık kısmı karşılanmaktadır. Bağışta bulunanlar, her takvim yılında 5000 $ değerine denk bir hediye kazanmaktadır. Birleşik Devletler’deki Eaton çalışanlarımız bu programa katılabilirler.

Çalışanlarımıza Doğrudan Yardımcı Oluyoruz

2017 yılında, Eaton nitelikli Afet Yardımı Fonu’nu kurduk, böylece ABD’de çalışan arkadaşlarımız vergiden muaf fonları, felaketler nedeniyle kayıplar yaşayan iş arkadaşlarına yardım etmek için bağışlayabilirler. Çalışanlarımız, Harvey ve Irma kasırgalarında trajik kayıplar yaşayan iş arkadaşlarına yardımcı olma arzularını bizimle paylaştılar. Yıllık 5000 $ miktara kadar olan bağışları eşliyoruz.

Başarıyı Nasıl Ölçüyoruz

Yerel toplumsal katılım faaliyetlerine yönelik temel performans göstergelerimiz aşağıdakileri içeren niceliksel bir kaç yöntemle ölçülmektedir:

 • Hayır amaçlı bağışlar
 • Toplumsal katılım ekipleri tarafından ayrılan fonlar
 • Toplumsal katılım ekiplerine sahip olan Eaton iş sahalarının sayısı
 • Eaton Vakıf Fonlarından gelen toplam yıllık bağış

Bu göstergeler yoluyla performansımızı zamanla ölçmek muhtemelen gerekli değişiklikler hakkında bilgiye dayanan kararlar almamızı sağlamaktadır.