Konumunuzu seçin

Yönetişim

Eaton sürdürülebilirlik faaliyetleri ve en yüksek seviyede yönetim altında performans konusunda hesap verebilirliğe sahiptir.

Güçlü Sistemler ve Prosesler

Vizyonumuzu gerçekleştirmemiz, finansal ve ilham veren hedeflerimize ulaşmamız için güçlü yönetişim sistemleri ve süreçlere ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz.

Kurumsal yönetim politikalarımız üst düzey yönetim kadromuza ve yönetim kurulumuza rehberlik eden genel beklentilerimizi ve yönetim faaliyetlerimizi belirlemektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik stratejimiz ve performansımız Yönetim Kurulu ve Kıdemli Liderlik Komitesi tarafından yönetilmekte ve Sürdürülebilirlik Yönetişim Konseyi (SGC) tarafından yönlendirilmektedir. SGC, şirketimizin dünya genelindeki tüm ofislerinden seçilen 35 temsilciden oluşmaktadır. Bu ekip, stratejimizi geliştirmek, ortaya yeni çıkan meselelere karşı olan yanıtımızı tartışmak ve çevre, toplum ve yönetişim (ESG) anlamında benzersiz bir konumda olduğumuzdan emin olmak için düzenli olarak bir araya gelmektedir.

Kurumsal yönetişim politikalarımız ve tüzüklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Sürdürülebilirlik performansını finansal performansla birleştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için teşvikler sağlıyoruz.

Yıllık finans raporlarımızla beraber EHS performansımızı da paydaşlarımıza bildiriyoruz. Kıdemli Liderlik Konseyimiz tarafından yıllık bazda geliştirilen hedeflere karşısındaki performansımızı değerlendiriyoruz. Hedeflerimizi belirlediğimizde, bu hedefleri iş birimlerimize duyuruyoruz. Bu iletişimin, organizasyonumuzda üretim hizmetlerinden şirket içindeki diğer operasyonlara kadar yayıldığını temin ediyor,

APEX programı ile bu hedeflere yönelik ilerlemeleri değerlendiriyoruz. APEX programı belirlenen hedefler ve şirketin değerlerine uyum doğrultusunda her bir çalışanımızı değerlendirmemizi sağlamaktadır. Tüm çalışanlar ve tüm yöneticiler için ödünleme yapmak ve maddi teşvik kararları almak için bu APEX performans değerlendirmelerinden yararlanıyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimizi yakalamak ve bu hedefleri aşmak genel iş başarımız için çok önemlidir. İşimizde ilerlemeyi teşvik etmek için, yüksek performansa ulaşmaya yönelik teşvikler sunuyoruz. Kurumsal yönetim kadromuz, CEO’muz tarafından belirlenen yıllık emisyon azaltma hedeflerimize ulaşmamız durumunda para ödülü almaktadır. Ek olarak, tüm çalışanlarımız iş yerinde mükemmelliği kutlarken çeşitli ödüller kazanmaktadır. Ödüllendirme sürecimizi tüm çaışanlarımızı bu sürece dahil edebilecek şekilde tasarlıyoruz. Bu ödüller ile en iyi uygulamaların geliştirilmesini ve aktarılmasını arttırmayı hedefliyoruz.

Ödüllerimiz enerji verimliliğimiz, ve sürdürülebilirlik konusunda kaydettiğimiz ilerlemeleri arttıran faaliyetleri takdir etmektedir. Sürdürülebilirlik anlamındaki başarılarımızı ön plana çıkaran ödüllerimizin başlıcaları Sürekli İlerleme Ödülü, Yılın Mühendisi Ödülü ve Eaton İş Mükemmelliği Ödülü’dür.