Konumunuzu seçin

Akışkanların Kullanıldığı İşlemlerde Verimliliği Arttırın

Su ve atık su uygulamalarında akışkanları pompalarken, doğru teknoloji operatörlerin eneji verimliliğini arttırmalarına ve maliyeti düşürmelerine yardımcı olabilir.

Daha Az Enerji Tüketin ve Aşınmayı Azaltın

Pek çok akışkan işleme tesisi için, kullanılabilirliği sürdürür hatta arttırırken, toplam sahip olma maliyetini azaltmak için temel öncelik daha az enerji tüketmek ve aşınmayı azaltmaktır. Üstelik; yerel, federal veya bölgesel yönetim birimleri tarafından belirlenen düzenleyici yönetmelikler, daha fazla zorluğa neden olabilir.

Hız Ayarlı Pompalar ve Verimli Motorlar Oyunun Kuralını Değiştiriyor

Eskiden, akış kontrolü sabit hızlı pompalar ve valflerle yönetiliyordu. Bu da, daha yüksek enerji tüketimine ve kontrol valfleri ve klapeli sifonlar üzerindeki aşınmaya dolaylı yoldan sebep oluyordu. Enerji verimli motorlarla donatılmış ve hız kontrol cihazları ile kontrol edilen pompalar; yalnızca daha az enerji tüketmekle kalmamakta, ayrıca akış kontrol cihazlarında aşınmayı azaltmaktadır. Ayrıca; PowerXL  DGL hız kontrol cihazlarımız, ek bir PLC’ye ihtiyaç duyulmadan, 5 adede kadar pompayı bağımsız olarak kontrol edebilmektedir.

Suyun Temini ve Dağıtımı Aşamalarında Masrafları Azaltın

Almanya’nın güneyindeki bir pompa istasyonu, toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltmaya ihtiyaç duyuyordu. Eaton’ın iş ortağı Aquatech, bu amaçla, enerji verimli motorları ve PowerXL DG1 hız kontrol cihazlarını kurmaya karar verdi. Bunu yapmak, enerji tüketimini % 15 azaltmış ve alandan ve bakım masraflarından da tasarruf sağlamıştır.

Gerekli Su Basıncıyla Yangını Söndürün

Binalardaki yangınla savaşılırken, insan hayatları ve varlıklar tehlike altındadır. Bu nedenle, yeterli su basıncı gereklidir. PowerXL DG1 hız kontrol cihazlarımız, suyu binanın bir çok katına ulaştırmak için yangın pompalarını farklı su basıncı bölgeleriyle çalıştırmak için optimize edilmiştir. Power XL DG1 hız kontrol cihazlarımız kolayca yapılandırılmakta ve yangın modu cihazın diğerlerinin başarısız olduğu durumlarda dahi çalışmasını sağlamaktadır.

İhtiyacınız Duyduğunuz Anda Sahip Olacağınız Uygun Basınç Seviyesi

Almanya merkezli şirket Schneider Feuerschutz, yangın söndürme sistemleri için PowerXL DG1 hız kontrol cihazını kullanmaya başladı. Bu şirket, daha küçük jeneratörler kullanarak maliyetleri optimize etmekle kalmadı, ayrıca güvenilirliği arttırdı ve sistemin genel karmaşıklığını azalttı.

Öne Çıkan Ürünler ve Hizmetler

HMI/PLC
HMI/PLC
EasyE4
EasyE4
Hız Kontrol Cihazları
Hız Kontrol Cihazları
Motor Koruma Şalterleri
Butonlar
Butonlar
  • Servis ve Destek

    Mühendislik İlgili Belge ve Araçlara Erişim Sağlamak için Destek Ekibimize veya İş Ortaklarımıza Ulaşın
    MOEM Servisleri