Konumunuzu seçin

Alt Yapı Operasyonlarınızı Modernleştirerek Çalışma Süresini Arttırın

Alt yapı petrol ve gaz işlemesi, değişmekte olan ham petrolün anlaşılmasını ve rafinelerinizi iyileştirmek ve yenilemek için gerekli değişiklikleri yapmayı gerektirmektedir.

Yeni Ham Petrolleri İşleme Zorluğuna Cevap Vermek için Rafineleri Geliştirin ve Yenileyin

Eskimekte olan rafineriler ve petro kimya tesislerini hesaba kattığımızda, yeniliğin kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. Değişmekte olan ham petrolü işleme zorluğu yalnızca yeni teknolojiyi çevrimiçi hale getirmenizi değil, aynı zamanda eskimekte olan altyapılarla ilişkili sorunları da çözmenizi gerektirmektedir. Gittikçe zorlaşan onaylar ve yönetmelik süreçlerinden gelen baskıların üzerine gitmek de gerekmektedir.

İsteğe Özel Güncellemeleri Zamanında ve Bütçe Dahilinde Yapın

İster yeni bir rafineriyi çevrimiçi hale getirin, eskimekte olan bir tesisi iyileştirin veya duruş süresini azaltmaya çalışın, ister değişmekte olan yönetmeliksel gereksinimlere uyun; petrol ve gaz satışına dönük olarak arıtma ihtiyacınızı karşılayacak özelleştirilmiş çözümleri size sunuyoruz. Ürünlerimizin sürekli kullanılabilirliği ve dünya çapındaki özellikleriyle, rafineri bakımını ve gereksiz personel sayısı ve duruş süresini en aza indirgerken, üretimi azami seviyeye çıkarabiliriz. Daha yüksek güvenlik ve varlık bütünlüğü için iyileştirilmiş izlemeyi ve uzak kontrolü sunuyoruz.

Bakım Operasyonları Esnasında Personel Güvenliğini Arttırın

Personel güvenliğini ve ekipman güvenilirliğini iyileştirmek amacıyla Valero’nun bizimle nasıl iş ortağı olduğunu görün.