Select your location

Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Команда керівників

Наша команда керівників задає тон нашому постійному зростанню, демонструючи свої лідерські якості з точки зору етичності, пристрасті, відповідальності, продуктивності, прозорості та постійного навчання.

Схема керівництва — Eaton 

 

Наша структура управління заснована на успішній моделі керівництва, згідно з якою головний керуючий директор корпорації Eaton також виступає головою ради компанії. Ми визнаємо, що в інших компаніях в інші часи можуть ефективно працювати інші моделі керівництва, залежно від індивідуальних обставин, та ми віримо, що нашій компанії оптимально підходить комбінована схема керівництва, де головний керуючий директор та голова є однією людиною. Ефективність цього підходу підвищує наявність віце-директора. Ми вважаємо, що отримали велику користь від того, що у нас є голова ради, який задає тон та спрямовує діяльність компанії, водночас виконуючи основні обов’язки головного керуючого директора з управління повсякденними операціями та дозволяючи Раді виконувати свої обов’язки зі стратегічного планування, управління, контролю та прийняття рішень з рівною участю кожного директора.

 

Наша Рада директорів загалом складається з незалежних директорів, за виключенням нашого голови містера Арнольда, а також містера Ферона. З 10 наших позаштатних директорів п’ятеро наразі виступають або виступали головними керуючими директорами відкритого акціонерного товариства. Комітети з аудиту, заробітної плати та організації, фінансів та управління очолюють незалежні директори. Наш голова ефективно використовує багатий досвід з управління, репрезентований нашою Радою директорів.

 

Рада щорічно оцінює схему керівництва та продовжуватиме це робити у міру зміни обставин, а також коли обиратиметься новий головний керуючий директор. В ході останньої щорічної оцінки Рада прийшла до висновку, що поточна схема керівництва — згідно з якою головний керуючий директор корпорації Eaton водночас виступає головою компанії, комітети Ради директорів очолюють незалежні директори, а віце-директор бере на себе певні обов’язки від імені незалежних директорів — наразі залишається для нашої компанії та наших акціонерів оптимальною схемою керівництва ради директорів.

 

Віце-директор

Крістофер Коннор (Christopher M. Connor), який входить до ради директорів Eaton з 2006 року, у 2016 році був вперше обраний нашими незалежними директорами на посаду віце-директора. Віце-директор має певні обов’язки, в тому числі очолює наради Ради директорів, на яких відсутній голова (в тому числі, закриті засідання Ради), ухвалює порядок денний та розклад нарад від імені незалежних директорів, ухвалює інформацію, що розсилається членам Ради, виступає в якості посередника між головою та незалежними директорами, та надає консультації і безпосередньо спілкується з акціонерами та іншими зацікавленими особами компанії. Віце-директор має право скликати наради незалежних директорів і залучати зовнішніх консультантів, підзвітних Раді директорів. Продуктивність віце-директора щорічно оцінюється Радою під керівництвом голови комітету з управління, крім того, особа, що займатиме посаду віце-директор, обирається щороку незалежними директорами.

 

Познайомтеся з нашими керівниками

Крейг Арнольд (Craig Arnold), голова та головний керівний директор | Річард Ферон (Richard H. Fearon), заступник голови та головний фінансовий директор і директор з планування | Хіт Монесміт (Heath Monesmith), президент та головний операційний директор, промисловий сектор | Удай Ядав (Uday Yadav), президент та головний операційний директор, електротехнічний сектор

Службовці компанії

Познайомтеся з нашою Радою директорів