Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Заява про рабовласництво та торгівлю людьми

 

ЗАЯВА EATON CORPORATION plc ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ЧИННОГО ЗАКОНУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПРО РАБОВЛАСНИЦТВО 2015 РОКУ Й ЗАКОНУ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ ПРО ПРОЗОРІСТЬ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ 2010 РОКУ ЗА ОПЕРАЦІЙНИЙ РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

Ця заява робиться згідно з вимогами розділу 54 Закону Великої Британії про рабовласництво 2015 року й Закону штату Каліфорнія про прозорість ланцюжків постачання 2010 року та стосується всіх міжнародних операцій і підрозділів Eaton. 

 

Інформація щодо Eaton

Eaton Corporation plc (Eaton, «Компанія», «ми», «нас», «наша», тощо) — це компанія, яка постачає рішення з керування енергією, чисті продажі якої за 2019 рік складають 21,4 мільйона доларів США. Компанія розробляє екологічні рішення, які допомагають нашим клієнтам ефективно керувати електричною, гідравлічною та механічною енергією в більш безпечний, раціональний і доцільний спосіб.Місією компанії Eaton є поліпшення якості життя та навколишнього середовища за допомогою технологій та послуг з управління електропостачанням. Компанія працює в шести основних комерційних сегментах: електротехнічна продукція, електротехнічні системи й послуги, гідравлічне обладнання, аерокосмічне обладнання, автомобільна продукція та обладнання для електромобілів (eMobility). Компанія нараховує близько 101 000 співробітників і пропонує свою продукцію клієнтам у понад 175 країнах світу. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.eaton.com.

Додаткова інформація щодо наших напрямків діяльності й підрозділів, а також широкий асортимент нашої продукції в кожному із сегментів наведено в формі 10-K компанії Eaton за 2019 рік (для ознайомлення перейдіть за посиланням https://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations.html). 

Огляд ланцюжків постачання Eaton

Eaton має численних постачальників у всьому світі, що забезпечують роботу шести основних напрямків діяльності. Наші ланцюжки постачання мають багато рівнів, тому що ми отримуємо різну сировину, деталі й послуги з різних джерел — понад 50 000 постачальників забезпечують роботу основних напрямків діяльності Eaton у всьому світі. Eaton активно шукає постачальників серед найбільших компаній в своїх галузях, стратегічних партнерів та фінансово стабільних компаній, а також таких, які поділяють прагнення Eaton до відповідального ведення діяльності.

Наша найважливіша задача — політика та керівні процеси Eaton

В Eaton завжди приділяється увага тому, як саме ми досягаємо мети — спосіб вирішення задачі для нас є одним із показників вимірювання успішності. Належне ведення діяльності — основа репутації Eaton. Успіх Eaton і висока продуктивність компанії безпосередньо залежать від нашої довгострокової орієнтації на найвищі етичні стандарти. Важлива частина такого принципу — вимога до постачальників і ланцюжків постачання Eaton щодо уникнення використання рабської праці й участі в торгівлі людьми.  Для цього ми використовуємо низку основних процесів управління й відповідні правила.

Кодекс етики Eaton

Кодекс етики Eaton (http://www.eaton.com/us/uk-ua/company/ethics-compliance.html) вимагає поваги до прав людини й розцінюється як фундаментальний принцип Eaton, якого повинні дотримуватись як працівники, так і постачальники Eaton.  Посібник із питань етики Eaton окремо забороняє постачальникам Eaton використовувати примусову працю в будь-якому вигляді. Для демонстрації відповідності стандартів етики Eaton найвищим сучасним нормам наша компанія створила спеціальний офіс, призначенням якого став контроль програми з дотримання етики та законності, а також управління нею. Офіс керується старшим віцепрезидентом із питань дотримання глобальних етичних норм та законності, а також знаходиться під контролем наглядового комітету ради директорів.

Кодекс етики для постачальників компанії Eaton

Кодекс етики для постачальників Eaton (http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm) містить мінімальні вимоги та стандарти для постачальників щодо безпеки робочих місць і методів ведення діяльності, які узгоджено зі стандартами роботи нашої компанії, записаними в Кодексі етики Eaton. Ці вимоги поширюються на постачальників Eaton, їхні філії та дочірні організації в усьому світі й містять заборону використання примусової праці, рабовласництва та торгівлі людьми. Постачальники Eaton повинні дотримуватись вимог Кодексу етики для постачальників і мати відповідні докази такого дотримання.

Кодекс етики Eaton та Кодекс етики для постачальників включені в правила, процедури та програми, завдяки чому відповідні особи можуть ознайомитися з їхніми вимогами та зрозуміти їх. Відповідальність за впровадження описується у відповідних програмах та інструкціях: Інструкції з етичної поведінки Eaton, Посібнику з професійної поведінки для постачальників Eaton і для контрактів з урядовими установами США із застосуванням Програми дотримання вимог щодо торгівлі людьми, у відповідних вимогах Федерального регламенту закупівель.

Для реалізації цих правил, процесів і процедур Eaton вживає відповідних заходів для запобігання та протидії використанню примусової праці, рабовласництву та торгівлі людьми в своїх підприємствах і ланцюжках постачання, серед яких:

1.      Перевірка

Ризики, пов’язані з торгівлею людьми та рабством в ланцюжку постачання Eaton, усуваються через застосування чітких вимог до постачальників та контроль відповідності постачальників Eaton на підставі Кодексу етики для постачальників, положення якого обов’язково присутні в усіх контрактах з постачальниками. Постачальники повинні ознайомитись з вимогами, що містяться в Кодексі етики для постачальників та прийняти їх.

Для перевірки роботи постачальника та дотримання їм вимог Eaton має процедуру оцінювання об’єктів постачальника. Ця процедура містить питання, на які потрібно відповісти під час перевірки, щоб оцінити, чи має постачальник відповідні процедури з вирішення проблем, пов’язаних з дотриманням вимог ділової етики та норм законодавства.

Також Eaton здійснює контроль публічної інформації та інформації, доступної за підпискою.  Якщо виникає ризик недотримання вимог Кодексу етики для постачальників Eaton, ми проводимо власне розслідування та визначаємо відповідні коригувальні заходи.

2.      Аудити постачальників

Згідно положень Кодексу етики для постачальників Eaton компанія Eaton має право проводити аудит постачальників з метою перевірки дотримання вимог Кодексу та умов співпраці. У випадку серйозних ризиків такий аудит може бути проведений у найкоротший термін без попередження.  Компанія Eaton здійснює моніторинг ланцюжків постачання з метою перевірки дотримання вимог Кодексу етики для постачальників; проте такий моніторинг загалом здійснюється не тільки щодо питань рабовласництва та торгівлі людьми.  Перевірки компанією Eaton своїх постачальників можуть здійснюватися з різними цілями, зазвичай такі перевірки не проводяться виключно з метою перевірки дотримання заборони на використання рабської праці та торгівлі людьми.  За потреби Eaton може залучати для проведення перевірок дотримання вимог законів про обмеження рабської праці та торгівлі людьми сторонні організації.  Eaton швидко та ретельно розслідує будь-які скарги або свідчення про участь постачальника у використанні рабської праці або торгівлі людьми чи інше порушення вимог Кодексу етики або Кодексу етики для постачальників Eaton. 

3.      Сертифікація

Кодекс етики для постачальників Eaton містить вимогу до постачальників поважати права працівників та ставитися до них з повагою і гідністю. Постачальникам забороняється використовувати примусову чи рабську працю або брати участь в торгівлі людьми.

 Згідно з вимогами Кодексу, персонал постачальника та його діяльність в цілому повинні дотримуватись положень місцевих законів країни, в якій знаходиться підприємство, а також усіх інших застосовних законів, правил та положень. Постачальники мають контролювати відповідність продукції, яку вони постачають в Eaton, усім застосовним міжнародним законам, правилам та положенням, а також вимогам Кодексу етики для постачальників компанії Eaton. Постачальники Eaton мають навести докази дотримання вимог Кодексу етики для постачальників.  Крім того, постачальники повинні на рівні контрактних умов вимагати від власних постачальників та субпідрядників дотримуватись стандартів етичної поведінки, еквівалентних положенням Кодексу етики для постачальників Eaton.

4.      Внутрішня відповідальність

Відповідальність в питаннях захисту прав людини, сучасного рабовласництва та торгівлі людьми регламентується положеннями Кодексу етики та Кодекс етики для постачальників Eaton. Крім того, Eaton здійснює ретельний нагляд і впроваджує процедуру управління ризиками для визначення та усунення широкого спектру ризиків, пов’язаних із ланцюжками постачання.

Eaton має низку механізмів, в тому числі Лінію допомоги, для надсилання повідомлень про будь-які проблеми етичного характеру та порушення закону — фактичне або потенційне. Будь-хто, в тому числі працівники та постачальники, може відкрито або анонімно запитати або повідомити про такі проблеми через Лінію допомоги або в інші аналогічні способи.

Якщо через Лінію допомоги або інші канали ми отримуємо повідомлення про підозру в застосування рабської праці або торгівлі людьми, ми негайно проводимо розслідування та вживаємо відповідних заходів, аж до розривання контрактів з відповідною стороною. Скарги, подані через Лінію допомоги або відділ з питань етики, передаються на розгляд в керівний комітет раду директорів разом з результатами аналізу скарги та проведеного розслідування. 

5.      Навчання

У зв’язку з тим, що етика є основним принципом корпоративної культури Eaton, усі співробітники Eaton в усьому світі щорічно проходять навчання вимогам і положенням Кодексу етики Eaton. Також ми ведемо постійні курси з питань захисту прав людини для працівників Управління ланцюжками постачання та інших основних службовців Eaton, які пов’язані з ланцюжками постачання. Таке навчання містить конкретні заходи з визначення та усунення ризиків використання рабської праці та торгівлі людьми.  

 

Ухвалено радою директорів 22 квітня 2020 року.

Крейг Арнольд (Craig Arnold), голова ради директорів
Eaton Corporation plc