Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Продаж продукції в Eaton

Наші постачальники дотримуються принципу інноваційності та постійного покращення своєї діяльності. Разом ми працюємо в динамічному світі над усіма аспектами скорочення витрат, зменшення кількості викидів у навколишнє середовище та збільшення продуктивності.

Продаж продукції в Eaton

Ми, як інтегрована компанія, компенсуємо свій масштаб, силу та обсяги діяльності через застосування єдиних інструментів, що дозволяють швидко поширювати найкращі методи роботи на всю організацію. З цієї точки зору група Управління ланцюжками постачання (SCM) активно працює над поліпшенням прибутковості та прискоренням процесу досягнення гармонічності та глобальної консолідації наших підприємств.

Різноманітність постачальників

Ми переконані, що забезпечення рівних можливостей для різноманітних підприємств, що конкурують за ведення діяльності з нами, принесе користь і компанії Eaton, і нашим громадам.

Ведення діяльності належним чином

Працівники та постачальники Eaton несуть персональну відповідальність за створення безпечного та етичного робочого середовища.