Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Ми забезпечуємо роботу найважливішого. У раціональний спосіб.

У своїй роботи ми керуємося нашим баченням, стратегією, цілями, що надихають нас, та прагнемо організувати свою діяльність правильно. 

Покращення якості життя та довкілля

Ознайомтесь із нашими основними напрямками сталого розвитку

50 
%
Ми взяли собі за мету до 2030 р. зменшити викиди парникових газів від нашої діяльності на 50 % порівняно з показниками 2018 р.
100 
%
Ми вирішили домогтися, щоб до 2030 р. всі наші виробничі потужності мали сертифікати про нульовий рівень відходів, що підлягають утилізації на сміттєзвалищах
3 млрд дол. США
Наші інвестиції в наукові&дослідження й конструкторські розробки для створення рішень, що відповідають вимогам сталого розвитку, до 2030 р.

Узгодження роботи з цілями ООН в області сталого розвитку

Наша робота тісно узгоджена з цілями ООН в області сталого розвитку, які розроблено для забезпечення кращого та більш сталого майбутнього для всіх нас. Наша стратегія та цілі в сфері сталого розвитку на період до 2030 р. допомагають досягненню цілей в області сталого розвитку ООН.

  • № 3 Відмінний стан здоров’я та добробуту
  • № 5 Гендерна рівність
  • № 6 Чиста вода й покращення санітарних умов
  • № 7 Доступна й чиста енергія
  • № 8 Гідні умови праці й економічний розвиток
  • № 9 Індустрія, інновації, інфраструктура
  • № 10 Скорочення нерівностей
  • № 11 Сталий розвиток міст і громад
  • № 12 Відповідальне споживання й виробництво
  • № 13 Покращення стану довкілля

Наприклад, з огляду на зростання потреби в електроенергії з електромереж, ми допомагаємо містам і комунальним підприємствам оптимізувати ефективність енергоспоживання й розподіл енергії, зокрема чистої енергії сонця та вітру. Оскільки населення планети щороку зростає приблизно на 82 мільйони, цикл виробництва харчових продуктів — від поля до столу — має бути ефективнішим для зниження кількості відходів і підвищення безпеки їжі. Саме тому, співпрацюючи з багатьма найбільшими у світі виробниками, ми допомагаємо ефективніше й безпечніше організовувати повітряні та наземні перевезення, споживаючи менше природних ресурсів.