Waarom investeren in Eaton

Vanuit een basis van gedeelde waarden en visie gebruiken we geavanceerde technologieën die echte waarde leveren voor onze klanten en aandeelhouders.

Een portfolio van toonaangevende bedrijven

Wij zijn een energiebeheerbedrijf en we zijn uniek gepositioneerd om combinaties van elektrische, hydraulische en mechanische energie te optimaliseren. Ons portfolio van toonaangevende bedrijven is actief in sectoren waar geavanceerde technologieën, betrouwbaarheid, veiligheid en bewezen prestaties cruciaal zijn.

Ons brede scala aan producten wordt ingezet voor bedrijfskritische toepassingen die mensen en bedrijfsmiddelen beschermen en tegelijkertijd de productiviteit verhogen. Onze uiterst geavanceerde producten helpen klanten ook om te voldoen aan strenge code- en regelgevingsvereisten. En onze grote hoeveelheid geïnstalleerde apparatuur over de hele wereld creëert mogelijkheden voor voorspelbare en winstgevende verkoop op de secundaire markt.

Binnen onze vier divisies hebben we een lange geschiedenis van verbetering van onze marges en het verminderen van de winstvolatiliteit. Elk van onze divisies wordt beoordeeld aan de hand van een reeks criteria die onze kenmerken weerspiegelen voor het creëren van een aantrekkelijk bedrijf: Leiderschap in grote mondiale markten, bovengemiddeld groeipotentieel, hoog margepotentieel, hoog rendement en consistente winstgevendheid.

2017 Omzetmix van Eaton

 

Bedrijfsmarge voor de segmenten

lucht-en ruimtevaart-bedrijfsmarge-2017
elektrisch-bedrijfsmarge-2017
Bedrijfsmarges voor segmenten zijn exclusief integratiekosten bij overnames.
hydraulica-bedrijfsmarge-2017
voertuigen-bedrijfsmarge-2017

Langetermijnwaarde voor aandeelhouders verhogen

Eaton voldoet aan de financiële doelstellingen die in 2015 voor 5 jaar zijn vastgelegd, en onze bedrijven zijn er op voorbereid om te presteren nu we een periode van aantrekkelijke marktgroei ingaan. Onze strategie voor het verbeteren van onze activiteiten en kostenstructuur werkt, aangezien we de marges blijven verhogen en onze winst per aandeel blijft groeien. Onze kasstroom blijft sterk, waardoor we in staat zijn om aan aandeelhouders geld terug te geven door middel van dividend en inkoop van aandelen, terwijl we onze activiteiten uitbreiden door middel van strategische acquisities. We investeren ook in de toekomst van onze activiteiten om de organische groei te versnellen door middel van onderzoek, ontwikkeling en kapitaaluitgaven. In de afgelopen 5 jaar hebben we onze balans verbeterd. Onze kredietrating is sterk met een gesplitste A-/BBB+ rating van de bureaus. Daarnaast zijn onze pensioenfondsen goed gefinancierd, waarbij onze Amerikaanse gekwalificeerde pensioenfondsen aan het einde van het derde kwartaal van 2018, 95% overstegen.   

Eaton bevindt zich in de juiste markten, voert de juiste strategie uit en is op dit moment uniek gepositioneerd voor een sterke winstgroei in de periode 2018-2020.

Meer over wat Eaton doet om op de lange termijn waarde voor onze aandeelhouders te creëren: 

Initiatieven voor strategische groei – Autonome groei blijft een centrale rol spelen in hoe wij succes definiëren binnen ons bedrijf. We zijn gericht op drie gebieden waarvan we geloven dat ze in de toekomst een aanzienlijke groei zullen genereren: technologische differentiatie, het benutten van onze kanaal- en servicekracht en het leveren van superieure productwaarde voor onze klanten. We investeren in opkomende technologieën en intelligente oplossingen - de bouwstenen van het Internet of Things - waar we strategische voordelen hebben die ons in staat stellen om te winnen in onze steeds meer verbonden wereld. In deze producten gaan we verder dan het verzamelen en rapporteren van gegevens; we werken aan het creëren van waarde voor onze klanten door het verbeteren van de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie. Daarnaast is onze eMobility business, die elementen van onze activiteiten op het gebied van elektriciteit en voertuigen combineert om oplossingen voor elektrische voertuigen te leveren, klaar voor groei als de vraag van de consument toeneemt en autofabrikanten hun productportfolio's willen versterken.


Marges vergroten door operationele efficiëntie - We hebben onze marges vergroot door de structurele kosten te verlagen, de bedrijfsvoering te verbeteren en de schaalgrootte van onze wereldwijde onderneming te benutten. Verwacht wordt dat deze trend zich na 2020 zal voortzetten.


Gedisciplineerde kapitaalallocatie - Wij genereren een sterke kasstroom die ons in staat stelt te investeren in het bedrijf, strategische acquisities na te streven en onze aandeelhouders consistent geld terug te geven door middel van een dividend dat meegroeit met de winst en de inkoop van aandelen. Sinds 1923 heeft Eaton elk jaar dividend uitbetaald op zijn gewone aandelen.

 

Eaton organiseerde zijn jaarlijkse beleggersconferentie op 2 maart 2018. Het doel van de vergadering is om de zakelijke vooruitzichten van het bedrijf te bespreken met effectenanalisten en institutionele beleggers.

De telefonische vergadering is nu beschikbaar als een herhaling van de live webcast en kan worden bekeken via de link in de rechterbovenhoek. PDF-kopieën van de presentaties die tijdens de conferentie zijn gegeven, zijn rechts en onderaan beschikbaar.