Løsninger til offentlig forsyningsvirksomhed og elforsyningsnet

Optimer pålideligheden og sikkerheden på det intelligente net med løsninger til strømproduktion, -transmission og -fordeling samt strømautomatiseringsløsninger.