Select your location

Vi får det vigtige til at fungere. Bæredygtig.

Vi er drevet af vores vision, som er drevet af strategi, styret af de mål, vi stræber efter, og vi er engagerede i at gøre det rigtige. 

Forbedring af livskvalitet og miljøet

Mange ting kræver strøm i dag – kommunikation, mad til vores familier, opvarmning og køling af indendørs miljøer, håndtering af vores sundhed, rejser i forbindelse med arbejde og fritid og levering af varer og tjenester til andre.  

Eatons vision er at forbedre livskvaliteten og miljøet gennem power management teknologier og tjenester. Vi har et vigtigt formål, fordi vi skaber produkter og ydelser, som hjælper vores kunder - og deres kunder - med at håndtere og bruge strøm på en måde, der opfylder deres målsætninger.

Verden opfordrer lande og virksomheder til at samarbejde for at tackle globale klimaændringer. Menneskeskabte klimaændringer har haft observerbare påvirkninger på mennesker, infrastruktur og økosystemer, herunder global opvarmning, hyppigere hedebølger, ekstrem nedbør i nogle regioner og tørke i andre.

Vi har udviklet videnskabsbaserede mål for reducering af drivhusgasser, der er i overensstemmelse med den udfordring, der er pålagt virksomheder fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), De Forenede Nationers organ til vurdering af videnskaben relateret til klimaændringer. Gruppen erklærede for nylig en klimanødsituation og sendte en presserende anmodning til virksomheder over hele verden om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °Celsius.

eaton-bæredygtighedsdashboard
Dashboard for bæredygtighed 2019
Selvom vi aldrig bliver færdige i vores søgen efter forbedring, er vi stolte af den succes, der blev opnået i 2019, illustreret på vores dashboard for bæredygtighed
50
%
I 2030 er vores mål at reducere drivhusgasudledninger fra vores aktiviteter med 50% i forhold til 2018-niveauer
100
%
I 2030 er vores mål at få alle vores produktionssteder zero wast certificeret
3 mia. $
Vores investering i R&D målrettet udviklingen af bæredygtige løsninger inden 2030

Bæredygtighed

Udforsk vores fremskridt og resultater inden for bæredygtighed

Eaton sustainability strategy graphic

Vores bæredygtighedsstrategi

Vores bæredygtighedsstrategi blev styret af den samarbejdsproces, vi påtog os, for at identificere og prioritere vigtige materielle spørgsmål hos Eaton. Disse prioriteter hjalp os med at bestemme, hvilke områder i virksomheden der vil have den største indflydelse i vores bestræbelser på at forbedre bæredygtighed.

I tråd med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vores arbejde er på linje med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som er oprettet med det formål at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle.

For eksempel, da efterspørgslen på elnettet stiger, hjælper vi kommuner og forsyningsvirksomheder med at optimere effektivitet og distribution, herunder ren energi fra sol og vind. Med en stigende global befolkning på omkring 82 millioner mennesker om året, skal fødevareproduktion - fra jord til bord - være mere effektiv, minimere spild og forbedre fødevaresikkerheden. Og sammen med mange af verdens største producenter kan vi bidrage til at gøre luft- og landtransport mere effektiv og sikker, samtidig med at der bruges færre ressourcer.