Etik og kravoverholdelse

Vores etiske omdømme er grunden til, at vores kunder, leverandører, lokalsamfund og aktionærer har tillid til os.

Etik er alles ansvar

Hvordan vi opnår vores resultater er lige så vigtigt som resultaterne i sig selv, og det er et vigtigt parameter for vores virksomheds succes. Vores fokus på at drive virksomhed på den rigtige måde betyder, at vi handler med integritet, når vi interagerer med hinanden, vores kunder, vores leverandører og de lokalsamfund, hvor vi bor og arbejder.

Vi har tillid til, at alle medarbejdere tager den rigtige beslutning hver gang, og at de aldrig under nogen omstændigheder går på kompromis med vores etik, værdier eller integritet. Sammen beskytter vores handlinger Eatons image, omdømme og kultur og sikrer en stærk organisation for alle vores interessenter.

Craig Arnold, Formand og administrerende direktør

Vi lytter

Vores hjælpelinje er en specifik ressource, hvor du kan stille spørgsmål, gøre opmærksom på et problem eller rapportere tvivlsom adfærd eller forretningspraksis. Hjælpelinjen er bemandet døgnet rundt, alle årets dage, og den er tilgængelig på alle sprog og i alle lande, hvor vi driver forretning. Du kan kontakte os telefonisk, via e-mail, gennem vores onlineformular, pr. post eller personligt. Uanset din kontaktform skal du ikke frygte repressalier.

Det globale kontor for etik og kravoverholdelse

Vores globale kontor for etik og kravoverholdelse giver medarbejderne de oplysninger, værktøjer, den vejledning, uddannelse og støtte, som er nødvendig for at sikre, at vores etik og værdier integreres i vores forretningspraksis verden over.